Kā saņemt produktu atbilstības sertifikātus? Uzpildes paraugs

Bizness
Notiek ielāde ...

Sertifikācija ir īpašaprocedūra, kuras mērķis ir apstiprināt preču atbilstību noteiktajiem standartiem. Par savu rīcību ir atbildīga neatkarīga organizācija. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, tiek izsniegts ražojumu atbilstības sertifikāts (parauga dokuments ir norādīts turpmāk).

produkta parauga atbilstības sertifikāts

Vispārīga informācija

Ja pārbaude ir veiksmīga, pārdevējsvai ražotājs saņem sertifikātu. Tas ir dokuments, kurā teikts, ka pakalpojums vai produkts atbilst spēkā esošajiem drošības un kvalitātes standartiem. Produktu atbilstības sertifikāta forma ir atkarīga no tā, vai procedūra ir brīvprātīga vai obligāta. Pirmajā gadījumā forma ir zila. Dzeltenai krāsai ir obligāts produktu atbilstības sertifikāts. Dokumentu paraugs tiek iesniegts pilnvarotajās iestādēs. Visas veidlapas ir sertificētas un tām ir īpaša aizsardzība.

Procedūru klasifikācija

Brīvprātīga sertifikācija tiek veikta, pamatojoties uz piegādātāju, pārdevēju vai ražotāju privātu iniciatīvu. Procedūras mērķis ir sekojošais:

  1. Produkta pieprasījums.
  2. Konkurētspējas nodrošināšana.
  3. Papildu reklāma.

Procedūras priekšmeti var būt visi pakalpojumi un preces. Tie ir pārbaudīti atbilstību dažādām standartu kategorijām.

Obligātā procedūra

To veic, lai apstiprinātu paredzētoprasības. Tie, savukārt, nosaka likumu. Šāda tipa sertifikācijas mērķis ir nodrošināt pakalpojumu un preču drošību un draudzīgumu videi. Šī procedūra attiecas tikai uz dažiem objektiem. Tie kļūst par precēm vai pakalpojumiem, kas iekļauti īpašā sarakstā, kas ir apstiprināts ar likumu. Šo objektu atbilstības apstiprināšana šajā gadījumā tiek veikta bez kavēšanās. Tas ir nepieciešams nosacījums laišanai brīvā apgrozībā. Pēc procedūras tiek veikts viens vai cits atbilstības sertifikāts produktiem. Tas nozīmē, ka produktam vai pakalpojumam ir atļauts ienākt tirgū. Deklarāciju var izdot arī. Šis dokuments arī norāda, ka produkts vai pakalpojums atbilst noteiktajām prasībām. Šie dokumenti ir derīgi visā valstī.

Dokumentu klasifikācija

Produktu atbilstības sertifikāta veidsbūt atšķirīgiem. Tas ir atkarīgs no preču, pakalpojumu un citu faktoru kategorijas. Produktu atbilstības sertifikāta saņemšana notiek akreditētā federālā aģentūrā. Tas savukārt kontrolē atbildīgo iestāžu tehnisko regulējumu. Viņi apliecina atbilstību visiem pieņemtajiem standartiem un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī noslēdz līgumus un noteikumus.

produktu atbilstības sertifikāti

Tehnisko noteikumu prasības

Produktu atbilstības sertifikātiapstiprina produkta atbilstību spēkā esošajiem standartiem. Visas prasības ir noteiktas Federālajā likumā. Tas paredz SanPiNa un GOST aizstāšanu ar jaunizveidotiem tehniskajiem noteikumiem. TR prasības, uz kurām balstoties izdod ražojumu atbilstības sertifikātus, ir akreditētas federālās aģentūras jurisdikcijā.

"Brīvprātīgs" dokuments

Ražojumiem ir atbilstības sertifikāti,kas ir sastādīti, lai apstiprinātu pieprasīto preču kvalitāti. Standartizētās preces un pakalpojumi var daudz aktīvāk virzīties uz tirgu. Šādi produkti, visticamāk, gūs labumu no klientu pieprasījuma. Šis dokuments var uzlabot ražotāja tēlu. Pieaug arī produktu konkurētspēja.

Deklarācija

produktu atbilstības sertifikāts ir

Tas ir oficiāls dokuments. Tas apstiprina, ka piegādātājs vai ražotājs garantē savu produktu atbilstību visām noteiktajām prasībām. Šim dokumentam ir savas īpatnības. Tas izdots A4 formātā, nevis īpašā formā.

Atteikšanās vēstule

Šis īpašais dokuments apstiprina, ka uz produktiem nav jāievēro obligātā sertifikācija un deklarēšana. Šo vēstuli izmanto šādās jomās:

  1. Higiēnas drošība.
  2. Ugunsgrēka apgabals
  3. Muita.
  4. Tirdzniecība.

Izcelsmes apliecinājums

Šie produktu atbilstības sertifikātiko izdevušas eksportētājvalsts iestādes. Šādi dokumenti apstiprina preču ražošanu deklarētajā valsts teritorijā. Šā tipa produktu atbilstības sertifikāti ir obligāti pavaddokumenti.

Ekspertu viedoklis

Šie dokumenti garantē drošībuprodukti, kuriem jāveic atbilstošas ​​higiēnas un sanitāri epidemioloģiskās uzraudzības procedūras. Spēkā ir spēkā nolīgums par pieņemtajām Muitas savienības normām.

produktu atbilstības sertifikāts

Deklarācija un ugunsdrošība

Šie dokumenti apstiprina, ka preces navir ugunsbīstamība, ja to izmanto pareizi. Šo vērtspapīru emisija tiek veikta tikai attiecīgajās sertifikācijas iestādēs. Tiem jābūt akreditētiem WISP.

Euro 4

Tas ir īpašs ekoloģiskais standarts. Pamatojoties uz to, regulē kaitīgo komponentu daudzumu, kas atrodas izplūdes gāzēs. Šobrīd šādu sertifikātu izsniegšanas procedūra tiek veikta tikai saskaņā ar Euro-4 un 5. Fakts ir tāds, ka vecie standarti tiek automātiski atcelti pēc jauno ieviešanas. Iepriekšējā klase tika ieviesta 2010. gadā. Pašlaik ir spēkā jauns standarts. Šī sertifikācija ir saistīta ar importētā transportlīdzekļa muitošanu. Balstoties uz atbilstošu sertifikātu, jānorāda tā ekoloģiskā klase.

alkoholisko dzērienu atbilstības sertifikāts

Secinājums par ozona slāni noārdošo vielu saturu

Šī ir oficiāla atļauja. Tas piešķir tiesības importēt produktus, kas satur ozona slāni noārdošas vielas, uz valsts teritoriju. Attiecīgais dokuments tiek iesniegts izskatīšanai valsts muitas dienestiem. Secinājumu izsniedz akreditēta laboratorija. Arī šajā procesā tieši iesaistīts Federālais kodolieroču, tehnoloģiju un vides uzraudzības dienests. Visi produkti, kas satur šādas vielas, ir noteikti attiecīgajā sarakstā.

Dokuments miltiem un makaroniem

To sauc arī par "maizes sertifikātu". Šis dokuments garantē miltu un makaronu kvalitāti. Viņš arī precizē normatīvo aktu ievērošanu. Šajā gadījumā jums jāapstiprina nosaukums, kuru ražotājs ir norādījis saskaņā ar konkrētiem produktiem. Šie sertifikāti ir derīgi visā valstī. Tie ir jāformalizē, veicot pasta un maizes izstrādājumu importa un eksporta procedūras. Šis dokuments ir nepieciešams arī šā produkta iegādei, lai nodrošinātu valsts vajadzības.

Valsts radiofrekvenču komisijas lēmums

Tas ir dokuments, kurāpaskaidroja īpašumtiesības uz augstas frekvences ierīcēm saskaņā ar īpašu preču sarakstu. Tajā noteikti produkti, kas ir aizliegti importam un eksportam starp valstīm, kuras ir Muitas savienības dalībnieces. Tiek saprasts EurAsEC ierobežojums. Attiecīgo dokumentāciju reģistrē Valsts Radiofrekvenču komisija.

Paziņojums par paziņojumu

Šis dokuments apstiprina elektromagnētiskoiekārtu savietojamība un tās drošība. Sertifikāts nodrošina atbilstību visām norādītajām prasībām. Viņi, savukārt, izveido Valsts sakaru ministriju. Šā dokumenta reģistrāciju veic attiecīgās struktūras, kurām ir akreditācija īpašajā sistēmā "Komunikācija".

Atļauja no Rostechnadzor Federālā dienesta

Šis īpašais dokuments atļaujiekārtas, kas ir iesaistītas potenciāli bīstamās nozarēs. Atbilstošo sertifikātu var izsniegt tikai kompleksam, tipam, vienam produktam vai tehnisko ierīču partijai. Visām sastāvdaļām obligāti jābūt saistītām ar noteiktām funkcijām. Atļauju piešķir tikai Rostechnadzor. Tas apstiprina šādu rūpniecisko iekārtu lietošanas drošību.

OTC

kabeļu produktu atbilstības sertifikāts

Tas ir īpašs dokuments, kasgarantē visu tipu speciālo iekārtu un transportlīdzekļu atbilstības apliecināšanu atbilstīgajam sertifikācijas sistēmas standartam. Pamatojoties uz to, tiek izsniegta pase jaunai automašīnai. Procedūru veic ceļu policija un muitas iestādes.

Neatkarīgās ekspertīzes noslēgums

Šis dokuments tika izveidots, lai to īstenotueksporta uzraudzība. Tas tiek izsniegts, eksportējot produktus no attiecīgās valsts teritorijas. Pārbaudes gaitā jāiegūst apliecinājums, ka konkrētās preces nesatur konfidenciālu informāciju un valsts noslēpumus. Turklāt šiem produktiem obligāti jābūt klāt kontrolētos sarakstos. Praksē ir īpaši gadījumi. Šādā situācijā pārbaude diviem mērķiem tiek veikta, tieši importējot produktus. Šī ir atsevišķa preču kategorija. Tajā ir iekļauti produkti, ko var izmantot kodolieroču ražošanā, kurus pašlaik izmanto vienīgi miermīlīgiem nolūkiem. Katram modelim ir nepieciešams izdarīt atbilstošu secinājumu. Šajā gadījumā tiek veikta pilnīga inventāra uzskaite, norādot visas produkta īpašības. Rezultātā modelim jāsaņem secinājums, kuru veic neatkarīga ekspertīze. To var izdot tikai speciāli akreditētas iestādes un Federālais tehniskās kontroles dienests.

produktu atbilstības sertifikāta veidlapa

Dokumenti par spirtu saturošiem produktiem

Alkoholisko dzērienu atbilstības sertifikātsŠodien tas tiek uzskatīts par obligātu dokumentu visiem uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar tā ražošanu, pirkšanu vai pārdošanu. Tas ir saistīts ar faktu, ka pašlaik tirgū ir palielinājies sliktas kvalitātes alkohola daudzums. Pārbaudi alkohola ražošanu šodien tiek veikta pietiekami uzmanīgi.

Kabeļu produktu atbilstības sertifikāts

Ir noteikts Muitas savienības tehnisko noteikumu saraksts. Tas sniedz vispārīgu informāciju par kabeļu produktu grupām. Starp produktiem, uz kuriem attiecas obligātā deklarācija, ir jānorāda auklas (ar darba parametriem no 50 līdz 1000 V maiņstrāvai un no 75 līdz 1,5 tūkstošiem VDC), vadi. Tajā pašā grupā ietilpst dažādi elektrības, elektrisko un citu iekārtu kabeļi. Deklarācija tiek veikta, ņemot vērā shēmu. Tā izvēle ir atkarīga no produkta veida. Papildus produktu vizuālajai pārbaudei tiek veikti testi. Ja pārbaudes beigās tiek iegūti pozitīvi rezultāti (produkts atbilst visām prasībām), tiek izdots produktu atbilstības sertifikāts. Jūs varat saņemt dokumentu, tieši izpildot noteikumos vai noteiktos standartus.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...