Tirgus veidi un funkcijas

Bizness

Patērētāju tirgus kļūst arvienkas ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, jo, lai dzīvotu un uzplauktu, cilvēkam šodien vajadzīgas ne tikai vairākas svarīgas preces un produkti, bet arī viņu izvēle. Darba tirgus funkciju mērķis ir uzlabot pakalpojumu kvalitāti un uzlabot patērētāja dzīves līmeni. Lai tirgus darbotos normāli, ir jāievēro trīs nosacījumi: privāta īpašuma esamība, konkurence un brīvas cenas.

Galvenās tirgus funkcijas:

1. Reglamentējošie noteikumi. Ražošanas regulators šeit ir tirgus, piedāvājot un pieprasot. Tādējādi tā nosaka vajadzīgās proporcijas ekonomikā.

2. Stimuls. Šeit tirgus stimulē zinātniskā un tehnoloģiskā progresa ieviešanu, produktu klāsta paplašināšanu un ražošanas izmaksu samazināšanu.

 1. Informatīvie. Nodrošina objektīvu informāciju par tirgū pieejamo preču un pakalpojumu kvalitāti, daudzumu un klāstu.
 2. Starpnieks. Patērētājam ir tiesības izvēlēties labāko produktu piegādātāju.
 3. Sanitārie. Tirgus apstākļos izdzīvo tikai spēcīgas dzīvotspējīgas ekonomiskās vienības.
 4. Sociālais Tirgus dalībnieki atšķiras atkarībā no ienākumiem.

Tirgus struktūra, veidi un funkcijas:

1. Tirgus veidi:

 • preču un pakalpojumu tirgus
 • darba tirgus
 • kapitāla tirgus
 • informācijas tirgus
 • finanšu tirgus

2. Tirgus mehānismi:

 • brīvas konkurences tirgus
 • regulēts tirgus
 • monopolizētais tirgus

3. Tirgus piesātinājuma pakāpe:

 • trūkst
 • līdzsvars
 • pārpalikums

5. Likumdošanas bāze:

 • likumīgais tirgus
 • Melnais tirgus

Vērtspapīru tirgu var uzskatīt parneatkarīga finanšu tirgus daļa, tas ir tas, kurš ir tirgus kapitāla avots kapitālam. Vērtspapīru tirgus funkcijas tiek nosacīti sadalītas divās grupās: vispārējās tirgus funkcijas un specifiskās, kas būtiski atšķir to no citiem tirgiem.

Kopīgās tirgus funkcijas:

 1. Komerciāls. Atbildīgs par peļņu no operācijām šajā tirgū.
 2. Cena Atbild par pastāvīgo cenu kustību, ko tirgus nodrošina.
 3. Informatīvie. Sniedziet visiem dalībniekiem informāciju par tirdzniecības objektiem.
 4. Normatīvi. Izveido tirdzniecības noteikumus, strīdu izšķiršanu, nosaka prioritātes.

Konkrētas tirgus funkcijas:

1. Pārdalīšana.

Atbild par:

 • līdzekļu pārdale starp jomām un darbības jomām.
 • patērētāju uzkrājumu nodošana produktīvā veidā.
 • valsts budžeta finansējums bez jaunas naudas izsniegšanas.

2. Finanšu un cenu risku apdrošināšanas funkcija.

Tirgus ekonomika ir sistēma, kuras pamatā irizvēles brīvība, privātais īpašums un konkurence. Pirmkārt, tas garantē patērētājam brīvību, jo tas dod viņam izvēles brīvību pārtikas un citu preču un pakalpojumu tirgū. Galvenais tirgus ekonomikas virzītājspēks un galvenais motīvs ir personīgā ieinteresētība, tikai pircējiem tas ir maksimāli izdevīgs, un ražotājiem - maksimāla peļņa. Veselīgas konkurences pamats ir pilnīga izvēles brīvība.

Veselīga konkurence liecina:

 • Pakalpojumu un preču vienveidība;
 • Liels skaits pircēju un pārdevēju;
 • Cenu diskriminācijas trūkums;
 • Pilnīga informācija par cenām;
 • Visu resursu absolūta mobilitāte.

Privātīpašums ir garantijatrešo personu neiejaukšanās brīvprātīgi noslēgtos līgumos, tā arī ir tirgus ekonomikas pamats. Tajā pašā laikā klasiskā tirgus ekonomika ir metode, kas saistīta ar valsts iejaukšanos ekonomikā. Valdība šeit darbojas kā organizators, nosakot spēles noteikumus tirgū un rūpīgi pārraugot šo noteikumu īstenošanu.