Pozīciju apvienošana

Bizness
Notiek ielāde ...

Amata apvienošana ar vienu darbiniekuir atļauts aizvietot prombūtnē esošu darbinieku vai apjoma galveno darbu darbiniekam. Regulēšana nepilna laika darbu, tiek veikta, pamatojoties uz Darba kodeksa, kas definē jēdzienu "nelegālu", uzskaitīti dokumenti, kas ir nepieciešami, lai pieņemšanai darbā nosaka ilgumu darba laika, pamata darba apstākļi un sniegšana brīvdienām, garantijas un dažādas kompensācijas.

Pabeidz amatu kombinācijukā arī pamata atalgojums. Maksājumu kārtību reglamentē Darba kodekss. Maksājums par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu tiek veikts saskaņā ar 74. pantu.

Saskaņā ar Darba kodeksa 98. pantu darba devējspamatojoties uz darbinieka pieteikumu, ir tiesības atļaut viņam veikt darbu tajā pašā organizācijā citai profesijai vai specialitātei ārpus darba laika galvenajai amata vietai. To sauc par iekšējo saderību. Turklāt darbinieks ir tiesīgs noslēgt līgumu ar pilnīgi citu darba devēju, ja vien Darba kodeksā vai noteiktos federālajos likumos nav paredzēts citādi. Līdzīgs uzdevums tiek saukts - amatu ārējā apvienošana.

Darba līgumi par kopīgu darbu varsastāv no neierobežota darba devēju skaita. Līgumā obligāti jānorāda, ka darbs ir nepilnas slodzes darbs. Nodarbinot nepilna darba laika darba ņēmēju, darba ņēmējam jāuzrāda pase, diploms vai cits dokuments par profesionālo izglītību, dažos gadījumos - darba apstākļu apliecinājums galvenajā vietā.

Pēc vienošanās par uzņemšanudarbs tiek izdots rīkojums amatu apvienošanai. Ienākšana darbā notiek pēc darbinieka pieprasījuma. Līgumu ar nepilnu darba laiku var pārtraukt, ja ir nepieciešams pieņemt darbā personu, kurai tas kļūs par galveno darba vietu.

Nepilna darba laika ilgumsir ierobežots ar laika posmu. Tomēr darba līguma priekšmets tieši pieņem darbā noteiktu amatu, nevis daļu no tā; tas norāda darba laiku, kurā šis darbs tiks veikts.

Vietu kombinācija netiek nodrošināta personām līdz18 gadu vecumā un tiem, kuru galvenais darbs ir saistīts ar sarežģītiem, bīstamiem vai kaitīgiem darba apstākļiem. Iekšējā saderība ir aizliegta gadījumos, kad darba laiks ir ierobežots (saīsinātā diena), izņemot gadījumus, kad Darba kodekss paredz kultūras, izglītības, medicīnas un farmācijas darbiniekus.

Amatieru kombinācijai ir vairākas funkcijasstrādā pretstatā vispārējai kārtībai. Pirmkārt, šis darba dienas ilguma ierobežojums, kā arī fakts, ka dažiem šāda veida darbiem nav nepieciešams noslēgt atsevišķu līgumu, jo tie netiek uzskatīti par nepilna laika darba laiku.

Darba samaksa (Darba likuma 285. pants)atkarībā no nostrādāto laiku vai izstrādājumiem. Ir arī citi nosacījumi, ja tie ir noteikti līgumā. Atalgojuma apmērā nav ierobežojumu. Izpildot lielāku darba apjomu, kas piešķirts normai, darbinieks faktiski tiek samaksāts par paveikto darbu.

Atstājiet nepilna darba laika darbiniekus (286. pants)Kods) bez kavēšanās tiek sniegts vienlaikus ar atvaļinājuma laiku galvenajā amatā. Ja nepilnas slodzes darbā atvaļinājuma ilgums ir mazāks par pamata atvaļinājumu, tad to var izsniegt darbiniecei, nesaglabājot algu par visu nepieciešamo laiku (ar darba ņēmēja un darba devēja savstarpēju piekrišanu).

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...