Finanšu vadības pamatprincipi

Bizness
Notiek ielāde ...

Mūsdienu ekonomika uzņemasviens no fundamentāliem efektivitātes faktoriem, nepieciešamība pārvaldīt un regulēt finanšu plūsmas. Parasti šo uzdevumu risina uzņēmuma finanšu vadība. Šajā nolūkā tiek organizēta pastāvīga mijiedarbība starp vadītājiem un finanšu pakalpojumiem. Finanšu loma tirgus ekonomikā paredz objektīvu vajadzību sadalīt darbības, lai tās pārvaldītu īpašā jomā - finanšu vadībā.

To var definēt kā uzņēmuma vai uzņēmuma finanšu vadības (plašāka jēdziena) darbību, lai sasniegtu savus vadības mērķus.

Daudzfunkcionāli finanšu vadības koncepcija un būtība tiek realizēta šādos aspektos:

- finanšu vadība pastāv zinātniskās disciplīnas veidā, kuras izpēte ir vērsta uz kvalificēta personāla apmācību šajā darbības jomā;

- kā sistēma, ko katrā uzņēmumā piemēro efektīvai finanšu pārvaldībai;

- kā neatkarīgs un atsevišķs uzņēmējdarbības veids.

Kā zinātniskā disciplīna, vadība šajā jomāFinanses ir teoriju, doktrīnu un doktrīnu komplekts, kā arī piemērojamās tehnoloģijas, procedūras un metodes vadības lēmumu pieņemšanai. Šī sfēra ir pastāvīgā dinamikā, teorētiskās koncepcijas tiek pastāvīgi atjauninātas ar jaunākajiem analīzes datiem no prakses, kuriem nepieciešams teorētisks pamatojums.

Mūsdienu ekonomikas zinātnē izceļasFinanšu vadības pamatjēdzieni: naudas plūsmas, aģentūru attiecības, tirgus efektivitāte, kapitāla struktūra, naudas laika vērtība, dividenžu politika, risks un peļņa uc Apskatīsim dažus no tiem.

1 Naudas plūsmas doktrīna paredz, ka katrs uzņēmums ir sava veida resurss, ar kura palīdzību tiek radīta jauna nauda. Tāpēc tā vērtība ir tāda, cik palielināta naudas summa, salīdzinot ar summu, kas iepriekš tika ieguldīta.

2 Finanšu pagaidu vērtības doktrīna nāk no nepieciešamības saprast, ka mūsu naudas dažādos laikos ir atšķirīga vērtība. Tāpēc, ieguldot naudu projektā, jums vajadzētu izvēlēties vispiemērotāko brīdi, kas dos vislielāko peļņu.

3 Šādi finanšu vadības pamatjēdzieni, kā riska teorija un rentabilitāte, balstās uz vienkāršu un pazīstamu apgalvojumu, ka jo augstāks ir risks, jo lielāka ir iespēja iegūt pozitīvu rezultātu no to lietošanas un negatīva.

4 Portfolio teorijai ir arī ļoti visaptveroša loģika: "nevienai pusei nevajadzētu uzglabāt visas olas vienā grozā". Lai nodrošinātu riska samazināšanu, ir nepieciešams veidot tā saucamo ieguldījumu portfeli, kurā līdzekļi tiek sadalīti dažādos aktīvos, kas izvietoti dažādos ieguldījumu procesos.

5 Kapitāla struktūras jēdzieni atbild uz mūžīgo jautājumu: "Kur paņemt, kā labāk pārdot naudu?". Problēma piesaistīt ieguldījumus no uzticamiem avotiem un to efektīva izmantošana ir galvenais pētniecības priekšmets šajā zinātniskās pārvaldības jomā.

6 Finanšu vadības pamatjēdzieni, aģentūru attiecību izmeklēšana sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar finansiālo un ekonomisko problēmu būtību un cēloņiem, kas var rasties biznesa partneru starpā.

No praktiskā viedokļa - pamatafinanšu vadības koncepcijas tiek uzskatītas par teorētisku pamatu efektīvu uzņēmējdarbības atbalsta modeļu veidošanai, pamatošanai un veidošanai, šajā konkrētajā gadījumā - fondu un to avotu apgrozījuma efektīvai pārvaldībai.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...