Uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes rādītāji

Bizness

Lai analizētu uzņēmuma ražošanas aktivitātes, nepieciešams izvērtēt uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes rādītājus.

Pirmkārt, ražošanas efektivitātenoteiktu laika intervālu nosaka rūpniecības preču apjoms, ko aprēķina, izmantojot nosacījuma-dabas, dabas un izmaksu rādītājus.

Produkcijas apjomu nosaka preču, bruto unrealizēti produkti. Bruto produkcijas rādītājs ir saražoto preču kopējais apjoms, kas aprēķināts naudas izteiksmē. Šajā kategorijā ietilpst gatavie gala, kā arī nepabeigtie un pusfabrikāti, sastāvdaļas un preces, kuru ražošana jau ir sākusies. Realizētā produkcija ietver jau pārdotās preces un produktus. Viss uzņēmuma saražoto galaproduktu apjoms tiek klasificēts kā preču kategorija.

Uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes novērtējums tiek veikts, izmantojot tādus rādītājus kā bruto ienākumi, peļņa un tīri ienākumi.

Bruto ieņēmumus aprēķina, izslēdzot nolietojumu un materiālās izmaksas no visas bruto produkcijas. Neto ienākumus nosaka, no bruto produkcijas vērtības atņemot kopējo izmaksu summu.

Peļņa, kā iepriekš aprakstīti rādītājiekonomiskā efektivitāte, ļauj novērtēt uzņēmuma darbu. Izglītība ir produktu pārdošanas (pārdošanas) rezultāts. Šī rādītāja vērtību nosaka kā starpību starp ieņēmumiem no preču pārdošanas un ražošanas izmaksām un faktisko īstenošanu.

Ekonomiskās efektivitātes rādītāji ietver arītā sastāvu un izmaksas. Tie ir sadalīti vienreizējā un kārtējā. Tie ir tieši saistīti ar preču pārdošanu un ražošanu un veido ražošanas izmaksas. Pašreizējo izmaksu summa ir atkarīga no dažādiem faktoriem. Noteiktu veidu produktus var ražot no dažādiem materiāliem un izejvielām. Pašreizējo izmaksu efektivitātes galvenais rādītājs ir ražošanas rentabilitāte. Šo kategoriju nosaka peļņas attiecība no pārdošanas līdz preču izmaksām.

Vienreizējās izmaksas ir rādītājiekonomiskā efektivitāte, kas rodas ražošanas atjaunošanas un paplašināšanas rezultātā. Parasti šeit ir vienreizēji lieli līdzekļu ieguldījumi, kam ir kapitāla raksturs. Vienreizējo izmaksu efektivitātes rādītāju aprēķina pēc peļņas, neto vai bruto ienākumu pieauguma attiecība pret kapitālieguldījumiem.

Un tomēr, vissvarīgākā ir peļņaekonomiskais rādītājs, kas ir uzņēmuma galīgais finansiālais rezultāts. Tas ir ekonomiskās attīstības pamats gan atsevišķas organizācijas, gan valsts kopumā.

Peļņa, kā arī citi ekonomiskie rādītājiefektivitāte, apraksta konkrētās uzņēmuma ražošanas aktivitātes. Peļņas līmenis salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem liecina par vadītāju darba kvalitāti, viņu spēju veikt saimnieciskās darbības.

Peļņa ir iekšējais galvenais avotsuzņēmuma finanšu rezultātu veidošana. Jo lielāka peļņa, ko saņem uzņēmums, jo mazāk nepieciešams piesaistīt ārējos finansējuma avotus. Atšķirībā no citiem iekšējiem avotiem peļņa tiek pastāvīgi atveidota, un veiksmīgas pārvaldības apstākļos notiek tā paplašināšanās.

Šis rādītājs veido tirguuzņēmuma vērtība. Jo augstāks ir peļņas kapitalizācijas līmenis un apjoms, jo augstāka ir uzņēmuma aktīvu vērtība, un attiecīgi arī tā tirgus vērtība palielinās.