Uzņēmuma ražošanas struktūra

Bizness
Notiek ielāde ...

Uzņēmuma ražošanas struktūra turpina uzņēmumā ieviesto vadības struktūru. Vadībā eksperti arvien vairāk runā par filozofiju.

Nepietiek tikai ar vienu uzņēmumuvai vairāki vadītāji, kuri varētu nodrošināt savu stabilitāti un attīstību priekšplānā. Patērētāju prasības par preču kvalitāti un dažādību nosaka ražotājiem un pārdevējiem viņu apstākļus.

Mūsdienās vadības teorijā ir atrodami daudzi uzņēmuma struktūras struktūras modeļi. Daudzu starpā ir iespējams nošķirt funkcionālās un lineārās struktūras.

Katra uzņēmuma ražošanas struktūrair savas priekšrocības un trūkumi. Konkrētie uzņēmuma apstākļi nosaka optimālās struktūras izvēles lietderību. Uzņēmuma struktūra mainās, kā arī izmaiņas ārējos un iekšējos apstākļos, kas agrāk noteica to struktūru.
Nepietiekama uzņēmuma faktiskās struktūras nozīmīguma novērtēšana noved pie tirgū pazemināto pozīciju zaudēšanas.

Ar lineāru struktūru sākas daudzi. Tas ir ļoti vienkārši saprast, organizēt un vadīt.
Uzņēmuma lineārā struktūra skaidri definēvadītāju atbildības jomas, ļauj skaidri organizēt izmaiņu un rezultātu uzraudzīšanas kontroli. Lineārās vertikāles galva ir atbildīga par visu vertikālo un ir atbildīga tikai direktoram.

Uzņēmuma, kam ir lineāra struktūra, ražošanas struktūra ir efektīva krīzes situācijās vai ja tirgū nepieciešams kvalitatīvs izrāviens.
Visus ražošanas lineārās struktūras pozitīvos aspektus var izpaust tikai tad, ja organizācijas vadību veido augstākās klases eksperti.

Ja personāla vadībai ir problēmas, tie nekavējoties ietekmēs uzņēmuma neveiksmi problēmas zonā.
Citiem vārdiem sakot, ja uzņēmumam ir lineāra vērtībastruktūra, tad iekšējo risku īpatsvars palielina tā svaru. Viena liela viena līniju vadītāja kļūda ir pietiekama, lai pabeigtu visas uzņēmuma bankrotu.

Tajā pašā laikā lineārā struktūra nodrošina maksimālu vadības efektivitāti vadītāja vienprātības un visu vertikālo struktūru skaidras mijiedarbības dēļ.
Šīs lineārās struktūras īpašības vairs nedarbojas, tiklīdz uzņēmumam ir vairāku nozaru veidi, kas prasa savstarpēju mijiedarbību.
Lineārā struktūra ir efektīva sākumā, bet nav efektīva uzņēmuma attīstībā.
Uzņēmuma funkcionālā struktūra ir izplatīta organizācijās, kas darbojas salīdzinoši stabilos vides apstākļos un kurām ir ierobežots skaits darbību.

Šādi apstākļi ļauj veikt pilna apjomaražošanas standartizācija un apvienošana, pastāvīgi atjaunināta. Uzņēmumos, kas darbojas šādos tirgus apstākļos, ir maz. Piemēram, mēs varam iekļaut tos, kuri strādā izejvielu un materiālu tirgos, metalurģijā un ķīmiskajā rūpniecībā.

Funkcionālā struktūra ļauj jums izveidot unuzturēt uzņēmuma standartus visiem pakalpojumiem augstā līmenī. Kvalificētas funkcionālo struktūru vadītāji var nodrošināt visu, kas vajadzīgs, lai tirgū būtu stabila pozīcija. Vienlaikus struktūra mazina vadītāju atbildību un rada grūtības vadības lēmumu koordinēšanā.
Struktūra ļauj nošķirt administratīvo slogu no līniju vadītājiem, ļaujot viņiem uzlabot savu kompetenci ražošanas jautājumos.

Ja ir vides apstākļiideāls funkcionālās struktūras esamībai, pārmaiņām - jāmaina arī uzņēmuma ražošanas struktūra. Pretējā gadījumā pašreizējā struktūra jaunajos apstākļos būs nespējīga, un uzņēmums sagaida bankrotu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...