Cilvēkresursi

Bizness
Notiek ielāde ...

Darbs ir to iedzīvotāju īpatsvars, kas irnepieciešamas darba garīgajām spējām, zināšanām, kā arī fiziskajai veselībai. Kopumā viedokļi par viņu kontu ir atšķirīgi. Darba resursi, runājot vienkāršā veidā, ir daļa no iedzīvotājiem, kuriem ir iespēja piedalīties darba aktivitātēs. Starptautiskā darbaspējīgā iedzīvotāju statistika ir vecums 15-65 gadi.

Darba resursu līdzsvars ir sistēmasrādītāji, kas atspoguļo darbaspēka resursu sastāvu un skaitu, kā arī to sadalījumu pēc īpašumtiesībām un ekonomikas nozarēm, ekonomiski neaktīviem un bezdarbniekiem. Tas sastāv no divām sadaļām. Pirmā sadaļa parāda resursus, bet otrā - to izplatīšana.

Darba resursi, kas ir tiešiir iekļauti pasaules produkcijā, veido ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu. Protams, tas vēl nav viss. Lūk, saka pasaules statistikas darbaspēka iesaistīti 3/4 no strādājošajiem iedzīvotājiem, apmēram 3 miljardus .. Šeit definēt bezdarbu kā starpība starp darbaspēka un iedzīvotāju, kas nodarbojas ar ražošanu. Šis rādītājs dažādās valstīs atšķiras un mainās laika gaitā. Tas ir atkarīgs no valsts ekonomiskās attīstības līmeņa. Tas arī raksturo dzīves līmeni un stāvokli ekonomikā.

Nodarbinātības struktūra atspoguļo valsts ekonomikas, kā arī atsevišķu nozaru attīstības pakāpi, norēķinu funkcionālo struktūru.

Rūpnieciskā nodarbinātība attīstītajās valstīsir 25-30%. Darbinieku skaits lauksaimniecībā katru gadu samazinās. Neproduktīvās nozares darbinieku skaits pieaug. Šo sfēru pārstāv tādas aktivitātes kā atpūta, izglītība un veselība. Turklāt ir arī tirdzniecības un finanšu darbības (Lielbritānija, ASV, Beļģija, Vācija, Zviedrija, Francija). Jaunattīstības valstis vairāk nekā puse iedzīvotāju ir iesaistīti ekonomikas lauksaimniecības nozarē. Un rūpniecībā viņu profesionālās darbības īpatsvars nepārsniedz 20%. Post-sociālisma valstis lielāko daļu savu iedzīvotāju aizņēma materiālā produkcija (lauksaimniecība - 20%, rūpniecība - 50%). Ražošanas sektors aptver apmēram 30%, savukārt 2/3 no tiem pieder izglītībai, kultūrai un veselības aprūpei.

Tas viss ļauj mums izsekot regulārajamattiecības starp valsts tipu un ražošanas un nodarbinātības struktūru. Rūpnieciski attīstītajās valstīs ne-ražošanas nozare ievērojami attīstās. Tas notiek, pamatojoties uz labi attīstītu nozari, jo īpaši tās pārstrādes saikni. Iedzīvotāju mazāk iesaistās neproduktīvā jomā, ja rūpnieciskās attīstības līmenis ir zemāks. Tāda dinamika ir saglabājusies.

Pamatojoties uz pastāvīgo iedzīvotāju skaitunoteiktu valsti, jūs varat noteikt, cik daudz darba resursu sasniegs. Lai saskaņotu resursu un sadales neto no darbaspēka resursu līdzsvaru un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, tajā ietilpst arī ārvalstu darba ņēmēju skaits, kurus ekonomikā nodarbina arī valsts teritorija.

Dati par darba resursu līdzsvaru ļauj izsekot to sadalījuma dinamikai starp dažādām darbības formām un nozarēm, lai iegūtu informāciju par bezdarbnieku struktūru un skaitu.

Darba resursu atlikuma aprēķini ir pieejamivalstīm ar tirgus ekonomiku. Tomēr šāda līdzsvara shēma ir jāpielāgo nodarbinātības statistikas kategorijām, kuras izmanto valstis ar tirgus ekonomiku. Jāpatur prātā: līdzsvara kā starptautiska statistikas standarta pieņemšana nav papildināta ar detalizētu metodoloģijas aprakstu, kā arī darba līdzsvara jēdzienu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...