Vadības lēmumu būtība un veidi

Bizness

Darbību izpildes procesā - jebkuršorganizācijām katru dienu ir situācijas, kad līderim ir jāizvēlas viena iespēja no vairākām iespējamām darbībām, citiem vārdiem sakot, lai pieņemtu lēmumu. Tā kā tirgus subjektu uzvedībā vienmēr ir liela nenoteiktība, priekšplānā ir paredzētas nākotnes metodes, kuru dēļ vadītājs analizē iespējamos notikumu variantus un no vairākiem izvēlas optimālāko risinājumu.

Vadības lēmumu būtība un veidi nevar būtapsverot, nenosakot aspektus, kas kopīgi ietekmē efektīvas vadības lēmumu izstrādi. Šādi aspekti ir: informatīvie, ekonomiskie, psiholoģiskie, matemātiskie, tehniskie, organizatoriskie, loģiskie, juridiskie aspekti un daudzi citi. Īsāk sakot, lēmumu pieņemšanas process uzņemas subjekta tiešo ietekmi uz kontroles apakšsistēmas objektu vai kontroles sistēmu.

Standarta klasifikācija paredzšādus pārvaldības lēmumus: tradicionālos un netradicionālos. Tradicionālie lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz izvēli no iepriekšējiem risinājumiem. Netradicionāli vadības lēmumi ir radoša un nestandarta pieeja lēmumu pieņemšanai, jaunu risinājumu meklēšana.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka,ka tradicionālie vadības lēmumu veidi ir ļoti formāli un tos var pieņemt saskaņā ar noteiktu iepriekš izstrādātu algoritmu. Pārvaldnieka darbība kļūst efektīvāka, jo kļūdu iespējamība lēmuma pieņemšanā tiek samazināta daudzas reizes, un uz adopciju pavadītais laiks tiek saglabāts, meklējot optimālo variantu. Protams, standarta situācijās šādi vadības lēmumi ir instrukciju, noteikumu un noteikumu formā.

Bet ne visas situācijas tiek izspēlētas noteiktā veidāscenārijs, ir arī tie, uz kuriem formalizētas pieejas nav piemērojamas. Šie vadības lēmumi, kas atklāj reāla līdera potenciālu. Biežāk nekā nē, menedžeris līdzsvaro abas sugas, risinot jaunās problēmas, izmantojot dažādas metodes un principus.

Vadības lēmumu saturs un veidi ir balstītipar tādu pieeju izmantošanu kā sistēma, integrācija, komplekss, dinamiskais, reproduktīvā, procesa, administratīvā, matemātiskā, mārketinga, situācijas, uzvedības.

Sistēmiska pieeja paredz attiecībassistēmas vai objekta sastāvdaļas. Integrācijas pieeja pārbauda šīs attiecības apakšsistēmās, starp līmeņiem un priekšmetiem. Integrēta pieeja nozīmē pārvaldības virzienu sarežģītību un daudzveidību, to savstarpējo saistību. Vadības dinamiskā pieeja uzskata vadības objektu tās dialektiskajā attīstībā un cēloņsakarības attiecībās. Reproduktīvā pieeja ir noteiktu produktu veida pastāvīga atsākšana. Procesa pieeja ir balstīta uz vadības funkciju savstarpējo saistību. Administratīvā pieeja ir regulējums un noteikumu, funkciju un pienākumu stingra ievērošana. Mārketinga pieeja koncentrē vadības sistēmu uz patērētāju. Funkcionāla pieeja uzskata jebkuru nepieciešamību kā funkciju kolekciju, kas prasa apmierinātību. Situācijas pieeja nosaka konkrētas situācijas konkrētas metodes piemērotības pakāpi. Matemātiskās pieejas būtība - pārejā uz kvantitatīviem vadības novērtējumiem, izmantojot šim mērķim matemātiskas metodes un ekspertu aprēķinus, rādītājus un aprēķinus. Uzvedības pieeja atšķiras ar organizācijas darbības efektivitātes palielināšanos, uzlabojot uzņēmuma darbaspēka resursu izmantošanas kvalitāti.