Personāla motivācijas veidi, tā būtība un faktori

Bizness
Notiek ielāde ...

Gandrīz katrs cilvēks, pat nepieredzējušaisjautājumus par personāla vadību, radās ideja par motivāciju un stimuliem. Ir vairākas šīs jēdziena definīcijas, kuras tiek izmantotas vadībā, mēs apmesīsimies vienā no tām. Darbinieku motivācija ir process, kurā tiek apmierinātas darbinieku vajadzības un cerības viņu izvēlētajā darbā. Šis process tiek veikts, ja darbinieku mērķi sakrīt ar uzņēmuma mērķi, kurā viņi strādā.

Personāla motivācijas būtība ir precīziTas, ka uzņēmuma personāls efektīvi veica darbu, vadoties pēc katra viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar uzņēmuma vadības lēmumiem. Ja vadība spēj plānot un koordinēt kolektīvās un organizācijas darbību kopumā, tad tās lēmumi vienmēr būs vērsti uz darbinieku potenciāla maksimālu palielināšanu. Motivācijas procesa uzdevums ir padarīt katru darbinieku par viņa darbaspēka īpašnieku.

Personāla motivācijas veidi nedaudz atšķirasdažādi autori, bet tas ir viegli noteikt vairākas atslēgu. Veidi motivācijas personālam par pamatvajadzību apmierināšanu grupu: materiāla (darbinieks apņemšanos labklājību), darba (saturs un darba apstākļi), statusu (vēlēšanos indivīda veikt augstāku pozīciju komandā, kas atbildīga par sarežģītāku un prasmīgu darbu).

Darbinieku motivācijas veidi izmantotajām metodēm: normatīvs (ietekme, informējot, ieteikumi, pārliecināšana), obligāta (vajadzību neapmierinātības, piespiešanas, spēka izmantošanas draudu izmantošana), stimulēšana (netieša ietekme uz cilvēku, ieguvumi un stimuli, kas darba ņēmējam pieprasa vēlamo uzvedību).

Motīvu veidi pēc izcelsmes avotiem: iekšējais un ārējais. Ārējie motīvi ir ārēja ietekme, izmantojot noteiktus komandas uzvedības noteikumus, izmantojot rīkojumus un pasūtījumus, samaksu par darbu utt. Iekšējie motīvi ir sekas, kad persona pats veido motīvus (piemēram, izziņa, bailes, vēlme sasniegt noteiktu mērķi vai rezultātus utt.). Pēdējais stimulēšanas veids ir daudz efektīvāks nekā pirmais, jo darbs tiek veikts efektīvāk, un tam tiek iztērēti mazāk pūļu.

Personāla motivācijas veidi, pievēršot uzmanībuorganizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšana: pozitīva un negatīva. Pozitīvi - tas ir personīgās prēmijas un prēmijas, svarīgākā darba un VIP klientu atlase utt. Negatīvi - tie ir dažādi komentāri, rājieni un sodi, psiholoģiskā izolācija, pāreja uz padotajiem stāvokļiem utt. Turklāt visu veidu sodi jāpaziņo un jāpaskaidro visai kolektīvai, nevis tikai konkrētai personai.

Personāla motivācijas faktorus var identificēt šādi:

  1. Nepieciešamība strādāt veiksmīgi un labi zināmiuzņēmums. Šeit galvenā loma ir prestižam vai "firmas zīmīgumam", kad tā darbinieki lepojas ar faktu, ka viņi aktīvi piedalās organizācijas dzīvē. Turklāt katram darbiniekam (un galvenajiem vadītājiem) jāzina uzņēmuma stratēģija un skaidri jāiedala tā nākotne.
  2. Aizraujošs un interesants darbs. Labākais variants, kad hobiji un darbs ir sinonīmi. Ja darbinieka darba aktivitāte ļauj viņam pašpilnveidot un radīt prieku, tad indivīda darbs būs veiksmīgs un efektīvs. Šeit svarīga loma ir darbinieka statuss, viņa attīstīšanas iespēja un jaunu zināšanu apgūšana, viņa līdzdalība uzņēmuma uzdevumu plānošanā.
  3. Materiāls stimuls. Visu veidu prēmijas, prēmijas un faktiski alga ir šī faktora sastāvdaļas.
  4. </ ol </ p>
Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...