Musulmaņu lūgšanas nozīme

Garīgā attīstība
Notiek ielāde ...

Namaz - tā ir ikdienas piecas reizes vārdslūgšana islāma valodā. Musulmaņu lūgšanu nozīme ir noteikta Korānā, Svētā grāmatā, pravieša Muhameda (miha un svētības Allaaham) un visos musulmaņu zinātnieku darbos. Saskaņā ar islāma teologiem, starp ticību un Dieva kalpa neticību ir lūgšana. Un cilvēka ticība, kas atstāja piecas reizes lūgšanu un ignorēja to, joprojām ir šaubas.

Musulmaņu lūgšanu nozīmes interpretācija

musulmaņu lūgšanas

Kas ir lūgšana? Tas ir Dieva pielūgšanas rituāls visā viņa pieaugušajā seksuālajā dzīvē noteiktos laika intervālos ar skaidru rituālu secību. Lūgšanas procesu nosaka vairāki svarīgi noteikumi, kuru neievērošana kavē tā izpildi:

- tīrības saglabāšana vietā, kur muslimi lūdzas;

- ķermeņa un apģērba rituāla tīrība;

- nodomu sirsnība;

- pamata rituālu darbību secība.

Musulmaņu rīta lūgšana sākas katra dienāticīgais, un nakts - tas pabeidz. dzīvi simtiem tūkstošu musulmaņi reizes pieres skar zemi, izsakot savu iesniegumu gribas Allah, atzīstot savu dominanci un parādot pazemību un pateicību laikā. Saskaņā ar tekstiem no Korāna, cilvēks lūgties, jāattīra no grēkos ilgi pirms tam, ja šie grēki neattiecas uz kaitējumu citiem grēkiem un nav nopietni grādu. Tādējādi musulmanis sniedza vislielāko žēlastību Visaugstākā - grēku piedošanu, kā tad, ja organisms aplaistīšanās piecas reizes, kas nevar būt netīri pēc tādiem regulāriem tīrīšanas procedūrām.

Musulmaņu rīta lūgšana

Tā ieņem īpašu vietu piektdienas lūgšanuMusulmaņi, kad visas mošejas ir piepildītas ar cilvēkiem, kas sapulcējās, lai parādītu paklausību Visaugstākās gribai, uzsverot viņu vienotību un apvienojot Dievu kopā.

Lai regulāri izpildītu musulmaņu lūgšanuvīrietis savējās dažādas balvas - sākot ar precēm šīs pasaules, un beidzas ar solījumu viegli uzturēšanās kapā pēc nāves, pilna gaismas un miera pēdējās patvēruma mirušā, piedošanu tiesas dienā, aizsardzība elles un mūžīgās svētlaimes paradīzē.

Namaz kalpo ne tikai kā pierādīšanas metodeKunga gribas atzīšana un paklausības izpausme, bet arī iespēja nopelnīt iedvesmu un lūgt piedošanu. Viņš attīra cilvēka dvēseli no ego ļaunās ietekmes, no sātana mācībām, no ļauna acīm un sabojāšanās.

Piektdienas musulmaņu lūgšanas

Persona, kas veic piecas reizes lūgšanu,pavadīja sargeņģeļus. Viņi atturas no visiem ļaunajiem gariem un novērš to iekļūšanu ķermeņa pielūdzējs, nodarot neatgriezenisku kaitējumu viņa morāles un garīguma.

Katram musulmanim lūgšana navnodoklis vai sērija garlaicīgi monotonu darbību. Šī ir iespēja dialogu ar Dievu, šīs plašās žēlastību, kas ļauj cerēt uz grēku piedošanu un izpirkšanu to nesāpīga, tā ir iespēja, lai saglabātu savu ticību un nav iet uz otru pasaules stāvoklī neticības un zaimošanu.

Katrs Dievbailīgais musulmanis ar trīcēšanuattiecas uz saglabāšanu viņu ticību un paklausību Dievam, viņš cenšas strādāt līmenī godbijības un netieši pilda savus reliģiskos pienākumus, un jo īpaši nodrošina ievērošanu piecu laika lūgšanām.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...