"Apustuļu darbi": grāmatas interpretācija

Garīgā attīstība
Notiek ielāde ...

Grāmata "Apustuļu darbi" tika uzrakstīta pirmajā gadsimtāpar Kristus dzimšanu. Tajā ir vēsturiski fakti, kas raksturo kristīgās baznīcas attīstību pēc augšāmcelšanās perioda. Parasti tiek uzskatīts, ka grāmatas autorība pieder Svētā apustulim Lūkai, vienam no 70 Glābēja mācekļiem.

apustuļu darbi

Daži vārdi par grāmatu

"Likumi" ir tiešs Evaņģēlija turpinājums. Vēstules stila iezīmes tieši liecina par apustuļa Lūka neapstrīdamo autorību, ko apstiprina arī daudzi baznīcas svētie tēvi, piemēram, Lionas Irenaejs, Aleksandrijas Klements un citi.

"Apustuļu darbi" ir vienīgā grāmata,kurā tiek novērota vēsturisko notikumu hronoloģija. Daudzi grāmatā aprakstītie aktieri ir reāli vēsturiski skaitļi. Galvenie aktieri šeit ir svētie apustuļi Pēteris un Pāvils, Matīss un Lūkas. Grāmatā aprakstīts viņu sludināšanas darbs, lai izplatītu Kristus mācību visā pasaulē.

Starp citiem dalībniekiem ir daudzpolitiskie darbinieki no laika: ebreju karaļi Herods Agripa I un Agripa II viņa dēls, loceklis Sinedriju Gamaleyev Romas senators Junius Annaeus Gallions, romiešu prokurori Felix un Porcius Festus, kā arī daudzas citas vēsturiskas rakstzīmes. Tāpēc grāmatas "Apustuļu" ir liela interese ne tikai par vienu no daļām Rakstos, bet arī kā uzticamu vēsturisku avotu.

Grāmatā ir 28 nodaļas, kuras parasti pieņemsadalīts divās daļās. Pirmā daļa (nodaļas 1-12) apraksta izveidošanu kristīgās baznīcas un tās izplatīšanas palestīniešu teritorijās, un otrajā daļā (13-28 nodaļas), apraksta ceļojums apustuļa Pāvila uz Vidusjūru, Grieķijā un Austrumāzijas misionāru sludināšanu. Saskaņā ar tradicionālo versiju, rakstot grāmatas attiecas uz 60 gadiem I gadsimtā, ko apstiprina daudzi fakti.

Svēto Apustuļu darbi

Interpretācija par "Svēto Apustuļu darbiem"

No pirmā gadsimtiem šī grāmata tika uzskatīta par kanonisku- tā teksti joprojām tiek izmantoti pielūgšanā kristiešu izglītošanai. Papildus lasīšanai templī, visi ticīgie tiek iedrošināti patstāvīgi izpētīt grāmatu "Apustuļu akti". Tālāk minētie autori min vairākus notikumus, kas aprakstīti šajā literārajā darbā:

  • Sv. Jāņa zeltaugs.
  • Svētā Bulgārijas teofilaktīte.
  • Monks Isidore Pelusiot.
  • Monks Maksimss, mierinātājs.
  • Sv. Lielo sv. Lionu un citiem pareizticīgo baznīcas svētajiem tēviem.

Kāpēc lasīt Svēto Rakstu grāmatu interpretāciju

Saskaņā ar Svētās Pareizticīgās Baznīcas mācībāmnepareiza Rakstu izpratne var novest pie dažādu ķecertainu strauju un tendenču parādīšanās, ko apstiprina pati baznīcas vēsture. Daudzi ticīgie, pateicoties viņu lasītprasmes trūkumam, paši par sevi nevar izskaidrot visus likumu tekstā aprakstītos notikumus. Tādēļ garīdzniekiem ir ieteicams pētīt šo grāmatu patritisko interpretāciju, kuras mērķis ir vadīt dievbijīgu kristiešu pareizo ceļu.

Bieži lasīt Svētie Raksti varVeicināt cilvēku pārdomāt savu dzīvi un nožēlot grēkus. Tādēļ šāds lasījums ir vienkārši nepieciešams visiem ticīgajiem cilvēkiem. Rakstu zināšanas un izpratne ir ārkārtīgi noderīga, lai veidotu pareizu kristīgo pasaules uzskatu.

svēto apustuļu darbību interpretācija

Dievs visiem cilvēkiem bez izņēmuma deva iespējusaprast un saprast notikumus, kas norisinās apkārt. Taču krišanas dēļ cilvēka daba tika nopietni bojāta, kas ietekmēja spēju pareizi saprast un uztvert apkārtējos notikumus. Dieva Vārds ir nepatiesa - tas rada gaismu un mieru cilvēka dzīvē, bet grēks ir raksturīgs daudziem faktiem un patiesībām. Tādēļ bez izņēmuma visiem cilvēkiem ir nepieciešamas dažas vadlīnijas, kuras būtu jāpārbauda pret Dievišķo gribu. Tās ir tādas vadlīnijas un interpretācijas, kādas ir svētajiem tēviem.

Secinājums

apustuļu interpretācijas darbi

Daži grāmatas "Svēto darbi" tulkiApustuļi "ticēja, ka apustulis Lūkas, rakstot grāmatu, centās sasniegt mērķi pierādīt romu varas iestādēm jaunās kristiešu reliģijas tendences drošību. Tomēr vissvarīgākais un galvenais šīs grāmatas rakstīšanas mērķis ir Kristus evaņģelizācija, kas atspoguļojas grāmatas saturā. Apustulis Lukam bija nodoms ne tikai pastāstīt par pirmos 30 baznīcas pastāvēšanas gados notikušajiem notikumiem, bet arī apkopot faktus, kas ilustrē viņa galveno ideju: no Jeruzalemes uz Romu izplatoties, baznīca pārvēršas par ekumēnu, kas ir atvērta austrumiem un rietumiem.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...