Vārds Jēzus: jēdziens un interpretācija

Garīgā attīstība
Notiek ielāde ...

Ticība ir vienīgais izglābšanas pamatsnežēlīga, reizēm netaisnīga pasaule. Mēs visi ejam savā ceļā, mēs piedzīvojam savus pētījumus. Dažreiz šķiet, ka spēki ir beigusies, un kravu problēmas vairs nevar stāvēt. Tomēr ticība, ka drīz viss tiks veidots, ka Kungs neatstās, palīdz un aizsargā, ir pietiekami spēcīgs, ka mēs pacelties, piedzīvojam, izdzīvojam. Un mūsu lūgšanā mēs vienmēr raudājam pie Jēzus Kristus, zinot, ka Viņš vienmēr klausīs mūs.

nosaukums jesus nozīmē

Jautājums par to, ko nozīmē vārds "Jēzus", ilgstoši uztrauka zinātniekus un pētniekus. Šodien viņi viņam izsmeļoši atbild.

Pestītāja vārds

Jēzus ir Kristus vārds, bet viņš arī vairākas reizes valkāVecās Derības rakstzīmes. Turklāt šobrīd šis vārds ir atrodams arī ikdienā, lai gan mēs dažreiz to neatzīstam valodas īpatnību dēļ. Krieviski runājošajās valstīs vārds Jēzus pieder vienīgi Dievam Kungam. Citās valstīs tas ir diezgan populārs. Vēsture zina daudzus cilvēkus ar līdzīgu nosaukumu - politiķiem, aktieriem, dziedātājiem. Īpaši populārs nosaukums ir Joshua.

Tātad, Jēzus dažādās valstīs izklausās:

  • Yehoshua;
  • Joshua;
  • Jizzes;
  • Jēzus;
  • Jezu;
  • Jēzus.

Un tas nav viss saraksts! Katra valsts šo vārdu pasludina savā veidā. To bieži lieto spāņu valodā runājošās valstīs. Spānijā ir pat šī nosaukuma sieviešu versija - Jesús. Daudzi politiķi un citi slaveni cilvēki sauc šo vārdu, kas mainījies svešvalodu īpatnību dēļ. Īpaši daudzi no tiem ir Portugālē, Spānijā, Latīņamerikā.

Jēzus vārda tulkošana un nozīme

Reālā vārda tulkošana

Vārds Jēzus, kura nozīme ir definēta kā"Glābējs", ebreji skan kā Jehoshua vai Yeshua, kas nozīmē "Dievs ir mana pestīšana", "Jehovas palīdzība". Bībelē minēts, ka šo vārdu izvēlējās Radītājs un Arhangels Gabriel to izteica Mirjamas (Marijas), Jēzus Kristus mātes vārdā. Bet, ja krievu interpretācijā vienkārši tiek pārtulkots vārds Jēzus, tad ebreji ir daudz sarežģītāki. Iespējams, ka sākotnējo Glābēju sauca Jehošuā, bet mūsu krievu valoda izkropļoja šo skaņu. Turklāt grieķu valodā šāds nosaukums nav, tādēļ, tulkoja Bībeli, tas izklausās kā tas.

Jēzus vārda tulkošana un nozīme ir definēta kā "Kungs ir pestīšana", un Kristus ir "Misija", tas ir, tas, kurš pildīja svarīgu misiju.

Jēzus ir tāpat kā mums cilvēkiem. Viņš izgāja cauri visiem posmiem mūsu attīstību, taču viņš nenomirst no kārdinājuma zemes.

Jēzus vārda ebreju versija

Sākumā Glābēju sauca Jehošuā vai,saīsināts uz Yeshua. Apustuļi un citi Jēzus mūsdienu aicināja Viņu vienādi. Bet daudzi mūsu laikabiedri slēpj šo vārdu dzirdēt, jo viņi aicināja Pestītāju tikai Jēzu. Faktiski vārds Jēzus, kura nozīmi mēs šodien domājam, ir Yeshua grieķu interpretācija.

Nosaukums Jēzus vārdu raksturs un nozīme

Ja jūs sadalīsiet vārdu ebreju valodā, jūs saņemsit 4 burtus, katram no kuriem ir sava nozīme:

  1. Yod - radīšana, radīšana.
  2. Sheen - iznīcināšana.
  3. Vav - aizsardzība, drošība.
  4. Ayin - izpratne, zināšanas, pieredze.

Ko nozīmē nosaukums Jēzus? Jēdzienam ir šāda informācija: tas, kurš rada, iznīcina, aizsargā un vēlas būt zināms.

jēzus vārds

Jēzus saka, ka Viņš ir Alfa un Omega, sākumsun beigas. Alfa un Omega ir pirmā un pēdējā alfabēta burti. Pirmais nozīmē teļu, spēcīgu līderi, bet tajā pašā laikā arī upurējošu jēru, kas mocījās cilvēces grēkiem. Omega ir testaments, zīmogs. Tas ir, pateicoties Glābēja asinīm, mēs tuvojāmies Radītājam. Simbols Tau (Omega) ir krusts. Jēzus sauc sevi par "Cilvēka Dēlu", viņš vēlas, lai viņa mācekļi sekotu Viņam, bet viņš grib, lai mācekļi atzītu Viņu kā Dieva vēstnesi, vērtējot Viņa darbus, nevis vārdos.

Jēzus Kristus ir bez grēka, Viņā nav grēka grēka, ar kuru tiek marķēta visa cilvēce, tāpēc Viņu sauca par Glābēju.

Jēzus ir vārda nozīme

Jēzus vārda noslēpums, raksturs un nozīme it īpašiir saistīts ar tiem cilvēkiem, kuriem ir Viņa vārds. Interpretācija patiešām ir ļoti atšķirīga no citiem, vairāk "zemes" nosaukumiem. Tātad cilvēkiem ar šo vārdu raksturo līdera tieksmes, iekšējā harmonija, miers. Viņi mīl brīvību visos tās izpausmēs. Jēzus bieži vien kļūst par izcilu speciālistu vienā no labajiem ēdieniem.

Nosauciet Jēzu, kuras nozīmi mēs uzskatījāmMūsdienās pētnieki jau sen ir rūpīgi izjaukuši. Bet mēs, būdami kristieši, šajā jautājumā bieži vien nezina. Es ceru, ka šis raksts palīdzēja jums uzzināt vairāk par Jēzus Kristus vārdu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...