Inventāra veikšanas noteikumi

Finanses
Notiek ielāde ...

Vispārīgie noteikumi inventarizācijas veikšanai paredzēt uzņēmuma vai uzņēmuma izveidipastāvīgas komisijas organizācija, kuras uzdevums ir periodiski veikt īpašuma uzskaiti. Gadījumos, kad organizācijā ir revīzijas komisija un ar pietiekami maziem ražošanas apjomiem, ir atļauts inventarizāciju saglabāt revīzijas grupas kompetencē. Ja ir daudz darba, lai veiktu finanšu saistību un īpašuma uzskaiti, darba inventāra komisiju izveidošana ir obligāta.

Komisijā ir pārstāvjiuzņēmuma vadība, grāmatveži, revidenti, speciālisti (ekonomisti, inženieri, tehniķi utt.). Noteikumi par inventāra uzskaiti prasa, lai visi komisijas locekļi piedalītos procedūrā, jo pretējā gadījumā tā rezultāti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

Inventāra galvenie posmi ietver sagatavošanas, pārbaudes posmu ungalīgais analītiskais posms. Pirmajam posmam pievienoti rīkojumi par pastāvīgas un darba inventāra komisijas iecelšanu, inventāra uzskaiti un materiāli atbildīgu darbinieku saņemšanu. Otrais - ar mērījumu un aprēķinu aktiem; uzskaites akti; inventāra uzskaite. Trešais ir saskaņošanas kontrolsaraksts; kopsavilkuma akts, vērtību verifikācijas pārbaude; kontroles pārbaudes reģistrācijas grāmata.

Pirms inventāra uzsākšanas jums ir jāsaņem visinesenie ienākumu un izdevumu dokumenti, kas norāda uz bagātības kustību. Komisijas priekšsēdētājam būtu jāapstiprina un jāaizpilda piezīme "Pirms inventāra", kas kalpo par pamatu, lai identificētu atlikušo īpašumu procedūras sākuma datumā.

Finanšu atbildība paraksta saņemšanuFakts, ka pasākuma sākumā grāmatvedības nodaļā tiek ievietoti visi dokumenti par materiālajām vērtībām, vērtības tiek norakstītas, un tās, kas nav apgrozībā, tiek norakstītas kā izdevumi.

Komisija nodrošina visu datu par pamatlīdzekļu, finanšu saistību, preču, krājumu atlikumu pārbaudes precizitāti un pilnīgumu.

Inventāra noteikumi prasa, kaUzņēmuma vadītājs ir izveidojis nosacījumus pārbaudes veikšanai laikā (ko nodrošina cilvēki preču svēršanai, vērtslietu pārvietošanai, nepieciešamajam aprīkojumam, ierīcēm, konteineriem utt.). Pārbaudīto materiālo aktīvu faktiskā pieejamība jāpārbauda, ​​uzraugot par to atbildīgo personu obligātu klātbūtni.

Inventāra noteikumi uzņēmuma vadītāja iecelts, parizņemot gadījumus, kad tas ir obligāts (pirms gada pārskatu sagatavošanas pirms īpašuma nodošanas īri, mainot materiāli atbildīgo, zādzības atklāšanu utt.).

Inventāra noteikumi prasa, kapārbaudes laikā, ja komisija iziet vairāk nekā vienu dienu, ir aizzīmogotas visas telpas, kurās tiek uzglabāti vērtslietas. Dokumenti ir jāuzglabā slēgtās skapjos, seifos.

Ja skenēšanas laikā tiek atrastas inventāra pārbaudeskļūdas, tās nekavējoties jāpaziņo priekšsēdētājam. Komisijā būtu jāpārbauda konstatētie fakti, apstiprināšanas gadījumā likvidē kļūdas likumā noteiktajā kārtībā.

Kad inventārs ir pabeigts,darba uzdevums, lai veiktu kontroles darbības, pārbaudot tā pareizību. Laikā starp obligātām pārbaudēm uzņēmumos, kuros ir liels vērtību un līdzekļu daudzums, vadītāja norādījumiem var veikt selektīvas pārbaudes. Šādas pārbaudes sauc par interinventarizatsionnymi.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...