Amortizācija. Katram uzņēmējam tas būtu jāzina!

Finanses
Notiek ielāde ...

Amortizācija ir ilgs pārcelšanas processsākotnējās izmaksas par nolietoto darbu (tas ir, pamata) par produktu, kas tika ražots ar viņu palīdzību. Šis vārds pats bija no latīņu vārda "amortisatio", kas tulko kā "atmaksa". Ir arī paātrināts nolietojums. Tas ir atskaitījumu process, kas notiek augstāku likmju līmenī nekā vidējais vai pašreizējais.

Nolietojums ir instrumentskompensācija par nolietojumu un pakāpenisku pamatlīdzekļu pasliktināšanos. Tie pastāv naudas veidā, ko viņi pēc tam nosūta uzbūvēm vai remontam, kā arī jaunu darbaspēka ražošanu. Tos ražo atbilstoši stingri noteiktajām normām par galveno fondu objekta vērtību. Atskaitījumi parasti tiek iekļauti apgrozības vai ražošanas izmaksās. Lai atrastu amortizācijas laikposmu, SRT ir jāsadala tā norma.

Kāda ir nolietojuma likme?

Tas ir iepriekš noteiktais procenti no ikgadējās atlīdzināšanas par sākotnējo darba spēka zaudēto vai nolietoto daļu sākotnējo cenu.

Nolietojums grāmatvedībā

Līdz šim nolietojuma aprēķināšanai grāmatvedībā ir četras metodes:

1 Pirmo metodi sauc par atlikumu samazināšanas metodi. Katram periodam kopējā nolietojuma summa ir vienāda ar atlikuma vērtību, kas reizināta ar stingri noteiktu procentuālo daļu. Katru gadu nolietojums tiek ieskaitīts bilances vērtībā gada sākumā.

2 Lineāro veidu, kā tiek piemērots nolietojums. Tas ir vienots nolietojuma uzkrājums no oriģināla uz atlikušo cenu. To veic visā darba laika izmantošanas periodā. Pašreizējo atlikušo vērtību (tādu, kas šobrīd pastāv), var noteikt, no aktīva uzkrāto kopējo nolietojumu atņemot sākotnējo izmaksu.

3 Sākotnējo izmaksu norakstīšanas metode ir proporcionāla veiktā darba apjomam (vai saražotajiem produktiem). Šajā gadījumā process notiek, pamatojoties uz noteiktu dabisko rādītāju (piemēram, ierīces lietošanas stunda - mašīna vai mašīna).

4. Metode pakāpeniskai izmaksu norakstīšanai, kas orientēta uz lietderīgās lietošanas laika summu.

Nolietojums nodokļu grāmatvedībā

Kā nodokļa uzskaiti veic amortizācija? Tas ir process, kas ir diezgan formāls raksturs, jo tas apraksta, nevis reālu nolietojumu, bet likumā noteiktos amortizācijas ierobežojumus. Tās ļauj samazināt ienākuma nodokļa bāzi. Nodokļu uzskaitei ir divi veidi, kā atskaitīt nolietojuma iekārtas: lineārā un nelineārā. Uzņēmumam jāizvēlas veids, kā atskaitīt amortizāciju. Obligāts nosacījums ir izvēlētās metodes izmantošana jebkurai priekšmetu grupai visā lietderīgās izmantošanas laikā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas nodoklilikumdošana, uzņēmuma īpašums tiek sadalīts bez amortizācijas un amortizācijas. Pēdējais ir uzņēmuma vai organizācijas īpašums, kas tiek pārstāvēts intelektuālā darba rezultātu veidā un ko izmanto ienākumu radīšanai. Tās atšķirība no nemateriālo īpašumu ir tā, ka tās izmaksas tiek segtas, uzkrājot amortizāciju. Īpašums tiek atzīts par amortizējamu, ja tā kalpošanas laiks pārsniedz divpadsmit mēnešus, un sākotnējās izmaksas ir vairāk nekā četrdesmit tūkstoši rubļu.

Jebkura uzņēmuma vadībai ir jāzina,kāds ir nolietojums. Tas ļaus jums pareizi aprēķināt uzņēmuma ienākumus un netiktu atstāts sarkanā krāsā, kad iekārta ir nolietota vai nepareiza.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...