PVN deklarācija - veidi, kā atrisināt nodokļu pretrunas

Finanses
Notiek ielāde ...

Pievienotās vērtības nodoklis ir netiešs nodoklis,kas ienāk no budžeta kā daļa no pievienotās vērtības, kas tiek radīta ražošanas procesā, darba izpildē un pakalpojumu sniegšanā. Šis nodoklis Francijā tika ieviests jau 1954. gadā un tika piemērots 137 valstīs. PVN tikai ASV un Japānā aizstāja tirdzniecības nodokli ar likmi no trīs līdz piecpadsmit procentiem. Vislielākās PVN likmes Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Islandē - 25 procenti, citās valstīs nodoklis tiek piemērots 20 procentiem.

PVN deklarācija ir iesniegta nodokļu iestādēm.organizāciju organizācijas, kā arī individuālie uzņēmēji - nodokļu maksātāji. Nodokļa maksāšanas pienākumus regulē Nodokļu kodekss. Deklarācijas aizpildīšanas veidlapu un kārtību apstiprina Finanšu ministrijas attiecīgais rīkojums. Aizpildīts dokuments tiek iesniegts elektroniskā vai papīra formā, savukārt maksātājiem ar darbinieku skaitu no 100 cilvēkiem iesniegums elektroniskā formā ir obligāts. Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir līdz mēneša 20. datumam, kas seko pārskata periodam.

Šodien Krievijas nodokļu likumdošanāir trīs PVN likmes: 0%, 10% un 18%. 10% likmi izmanto lauksaimniecības uzņēmumi, pārdodot preces bērniem, pārtiku, periodiskos izdevumus un medicīnas produktus. Nulles PVN likme tiek izmantota eksportam un konkrētam sūtījumu sarakstam. Piemērojot šo likmi, pastāv "nulles PVN deklarācijas" jēdziens.

PVN deklarācija, izņemot pozitīvonodokļa aprēķinā var būt arī negatīvs rezultāts, ko sauc par "pieteikumu par PVN atmaksu". Šī situācija rodas, ja nodokļa perioda rezultātā kopējais nodokļu atskaitījumu apjoms (nodokļu kredīts) pārsniedz nodokļu saistību summu. Citiem vārdiem sakot, ja nodokļa periodā organizācija iegādājās PVN par PVN vairāk, nekā to pārdod. Šajā gadījumā maksātājs papildus nodokļu deklarācijai var iesniegt pieteikumu par PVN atmaksu. Ja nodokļu administrācija gala pārbaudes laikā septiņu dienu laikā apstiprina deklarācijā atspoguļotās darbības, tad nodokļu dienesta vadītājs pieņem pozitīvu lēmumu. Ja ir nodokļu parāds, maksātājs tiek atmaksāts norēķinu kontā par šī parāda atmaksas starpību.

Jaunā PVN deklarācija ir spēkā no 2010. gada un ir elektroniskā formātā.

Ja PVN deklarācija ir iesniegta elektroniskā veidāmaksātājam ir jāatbilst diviem nosacījumiem: pašreizējā pārskata forma un nepieciešamais formāts, kas atbilst saņemto datu automatizētai apstrādei. Tomēr pastāv atšķirības starp šiem diviem parametriem saistībā ar dažādiem to pieņemšanas laika intervāliem. Tātad deklarācijas formu apstiprina Finanšu ministrija, un elektronisko ziņojumu formāts ir Federālais nodokļu dienests.

Jaunā PVN deklarācija irmašīnu orientēta (vienota) versija ar datu sadalīšanu šūnās. Mainīti iestatījumi elektroniskā faila veidošanai, proti: fonts, rakstzīmju augstums un drukas formāts.

PVN deklarācijā ir veiktas dažas izmaiņastās atsevišķās sadaļās. Tas kļuva mazliet mazāks. Tātad, ja agrāk šis dokuments tika izveidots 12 lappusēs, tagad - 10 lapās. Samazinājums bija saistīts ar konsolidāciju vienā 3. iedaļā un 8. iedaļas svītrošanai.

Tādējādi, ieviešot jaununodokļu administrēšanas tehnoloģijās ir automatizēta PVN deklarācijas veidošana, kas ievērojami vienkāršo grāmatvedības darbu, un ziņojumu iesniegšana internetā ietaupa organizāciju speciālistu laiku.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...