Kāds ir akcīzes nodoklis?

Finanses
Notiek ielāde ...

Nodokļu sistēmas neatņemama sastāvdaļaKrievijas akcīzes nodoklis ir maksa, kas ir piemērojams visiem individuālajiem uzņēmējiem, kā arī juridiskām personām, kas pārdod produktus īpaša nomenklatūra. Šajā fiskālajiem maksājumiem tiek iekļautas izmaksas par pārdoto produktu, un pircējam ir jāmaksā par noteiktu preču, piemēram, tabakas izstrādājumu vai alkoholisko dzērienu iegādei.

Tādējādi akcīzes nodoklis ir netiešskrājums, kas uzstādīta uz ļoti rentabla un noteiktiem produktiem un produktiem, kas paredzēti cilvēku patēriņam, un ir valsts monopols. Šādi maksājumi ir iespēja aizpildīt valsts budžetu, kā arī veidu, lai regulētu patērētāju pieprasījumu pēc konkrētu produktu grupas.

Nodokļu elementi un maksātāji

Pašlaik akcīzes nodoklis var tikt ņemts vērākas noteikti tikai tajos gadījumos, kad ir definēti maksātāji, kā arī to sastāvdaļas. Galvenie elementi parasti ietver nodokļa objekta definīciju un bāzi, uz kuras pamata aprēķina netiešās iekasēšanas lielumu, maksājumu periodu un noteikto likmi.

Maksātāju skaits ietver organizācijas un visuprivātpersonas, kas pārdod akcīzes preces, kā arī personas, kas iesaistītas šīs grupas produktu transportēšanā pāri Krievijas Federācijas robežai. Turklāt akcīzes nodoklim ir jāmaksā atsevišķi lielu uzņēmumu nodaļām, kas veic darījumus ar dažādiem akcīzes preču veidiem.

Akcīzes preces

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem akcīzes nodoklismaksa ir jāmaksā tikai tad, ja operāciju ar noteiktiem preču nomenklatūras sarakstā. Šāds saraksts ir iekļauts alkohola saturošus produktus, dabas alkoholu un alkoholiskos dzērienus, cigaretes un alus, ceļu un tiešās benzīna, motoreļļu un dīzeļdegvielu, kā arī automašīnas.

Un dažas akcīzes nodokļa šķirnesProduktus, uz kuriem attiecas noteikti ierobežojumi, var atbrīvot no obligātā nodokļa. Tās ir alkohola saturošas vielas, kas saistītas ar zāļu grupu, veterinārie preparāti, kas izdalīti mazos traukos, ieskaitot alkoholu, smaržvielas un dažus atkritumu veidus.

Derības

Krievijas Federācijas nodokļu kodeksā ir aprēķinu kārtībaakcīzes nodokļi un nodokļu aprēķināšanas likmes tiek sadalītas kombinētā, diferencētā un stabilā veidā. Vienlaikus akcīzes nodokli var aprēķināt dažādos veidos katrai no akcīzes preču nomenklaturālajām grupām. Piemēram, diferencēta likme tiek noteikta darbībām ar benzīnu, un, pārdodot augstas kvalitātes degvielu, pārdevējam būs jāmaksā mazāka maksa. Savukārt stabilas likmes tiek indeksētas saskaņā ar plānoto patēriņa cenu pārmaiņu indeksu.

Tabakas izstrādājumi un alkohola produktiar šim nolūkam paredzētu federālo vai akcīzes zīmju palīdzību ir jānorāda, kuru klātbūtne attiecībā uz pārdodamajām precēm apliecina to ražošanas vai importēšanas likumību Krievijas Federācijas teritorijā. Alkoholiskie dzērieni ir jāmarķē, lai kontrolētu nodokļu iekasēšanu budžetā, kā arī lai uzraudzītu to ražošanas likumību un aizsargātu pilsoņus no viltotu preču iegādes.

Marķēšanai izmanto federālās zīmesprodukti, ko ražo vietējie uzņēmumi, un tie tiek izsniegti īpašās valsts iestādēs, kuras pilnvarojusi Krievijas Federācijas valdība. Savukārt akcīzes markas ir vajadzīgas, lai kontrolētu no ārvalstīm importēto alkoholisko dzērienu pārdošanu, un importētājus tos iepērk tieši muitas dienestiem atļaujas izsniegšanas brīdī.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...