Kā aprēķināt rentabilitāti?

Finanses
Notiek ielāde ...

Galvenais jebkura uzņēmuma mērķissavā darbā gūst peļņu. Tomēr, pamatojoties uz šī rādītāju pieejamību, nav iespējams noteikt uzņēmējdarbības subjekta efektivitāti. Uzņēmuma finanšu analīzei papildus peļņai tiek izmantots arī rentabilitātes rādītājs, parādot saņemtos ienākumus par vienu izlietoto līdzekļu rubli. Šī vērtība sniedz atbildi uz jautājumu, cik izdevīgi uzņēmējdarbības vienība pārdod produktus, izplata apgrozāmos līdzekļus un izmanto ieguldījumus, kas ieguldīti ražošanā. Dažādos metodoloģiskajos ieteikumos sniegti norādījumi par to, kā aprēķināt pārdošanas, aktīvu un pašu kapitāla rentabilitāti. Šie rādītāji kopā ļauj pilnībā novērtēt ekonomikas darbības, raksturot tā aktīvu un pasīvu izmantošanu, izklāstīt veidus, kā palielināt rentabilitāti.

Pirms aprēķināt uzņēmuma rentabilitāti,ir nepieciešams noskaidrot pārskata perioda peļņas apjomu un pārdošanas izmaksas. Pēc pārskatu apstrādes, bilances un statistikas pārskatu sastādīšanas varat sākt noteikt šī rādītāja vērtību. Rentabilitāte tiek aprēķināta kā uzņēmuma peļņas attiecība pret radušajām izmaksām. Tajā pašā laikā ienākumu rādītājiem var būt dažādas nozīmes. Peļņa var būt neto, no produktu pārdošanas un no dažādām darbībām. Formulas saucējā, nosakot jautājumu par to, kā aprēķināt ienesīgumu, var izmantot ilgtermiņa un apgrozāmo līdzekļu vērtības, aizņemto un pamatkapitālu, pārdotos preču ieņēmumus un izmaksas. Ja uzņēmējsabiedrība pēc pārskata perioda beigām sedz visus radušos izdevumus un saņem ienākumus, tad tā darbība ir rentabla. Vienlaikus tiek uzskatīts, ka pats uzņēmums ir rentabls. Šī rādītāja vērtība raksturo vadības personāla darba efektivitāti. Izvērtējot organizācijas rentabilitātes aprēķinus, var ņemt vērā nepieciešamās vērtības no bilances formām (# 1 un # 2), kā arī no tā pielikumiem (# 5).

Plānošanas process uzņēmumā nav iespējamsnenosakot produktu pārdošanas efektivitāti. Lai to izdarītu, jums jāzina, kā aprēķināt pārdošanas rentabilitāti. Atkarībā no mērķa, kas tiek iekļauts uzņēmuma analīzē, var izmantot dažādus rādītājus. Formulas skaitītāja skaitļa peļņas vērtību var uzskatīt par bruto un bilanci, un tas ir tīrs. Saucējs var būt visu emitēto vai pārdoto produktu pašizmaksu veidā.

Rentabilitātes analīze tiek veikta ar pieņemšanas mērķisavlaicīgi vadības lēmumi par cenu pieaugumu vai cenu pazemināšanos vai produktu ražošanas izmaksām. Mainot šos rādītājus, jūs varat palielināt uzņēmējdarbības subjekta efektivitāti. Lai noteiktu, kā aprēķināt vienas produkcijas vienības rentabilitāti, ir nepieciešams organizēt uzskaiti par katru produkta vienību. Ja atdeves likme ir neapmierinoša, tad steidzami jāveic pasākumi, lai samazinātu ražošanas izmaksas. Tajā pašā laikā ir nepieciešams izstrādāt tehnoloģijas, lai izmantotu ekonomiskākus materiālus, to apstrādes metodes un samazinātu strādājošo darbinieku skaitu. Ir arī nepieciešams atrast jaunus piegādātājus, kas pārdod lētākas izejvielas. Lai paaugstinātu uzņēmuma rentabilitāti, tiek meklēti papildu tirgi dārgākiem produktiem, un pieaug tirdzniecība ar produktiem ar lielāku rentabilitātes koeficientu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...