Finanšu ieguldījumu audits.

Finanses

Ja mēs runājam par konkrēta uzņēmuma darbību organizēšanu, tad vispirms viņi runā par tādu parādību kā finanšu ieguldījumu grāmatvedības revīzija.

Pirmais jautājums, uz kuru nekavējoties vērš uzmanību, ir šāds: kāds ir šīs procedūras mērķis?

Kā mērķis ir finanšu ieguldījumu auditsizstrādā atzinumu par to, vai uzņēmuma grāmatvedība ir ticama finanšu ieguldījumu virzienā, kas tika veiktas īsam vai gluži pretēji - ilgam laikam. Revīzijas procedūra tiek veikta saskaņā ar speciāli izstrādātu metodi finanšu ieguldījumu grāmatvedībā un aplikšanai ar nodokļiem. Šī procedūra tiek veikta saskaņā ar tiem normatīvajiem un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Krievijas Federācijas teritorijā.

Kādi priekšnoteikumi ir finanšu ieguldījumu revīzijai?

Pirmkārt, revidents aktīvu audita laikāUzņēmums gūst labumu no pilnīguma. Tas nozīmē, ka finanšu ieguldījumi, ieguldījumi jāveic attiecīgajā grāmatvedības žurnālā, kā arī visos grāmatvedības pārskatos, un tas jādara pilnībā. Jebkurš nekonstatēts finanšu ieguldījums nekādā gadījumā nedrīkst būt.

Tam ir iemesli. Grāmatvedība, kā arī pārskatu sniegšana norāda visus aktīvus, aizdevumus, kā arī vērtspapīrus, kurus konkrētais uzņēmums vai uzņēmums saņem, lai tos izmantotu.

Šeit ir apgrozījums un pieejamais atlikumskonti. Runa šajā gadījumā ir par finanšu ieguldījumu sintētisko atbildību. Šajā gadījumā bilance, kā arī analītisko grāmatvedības kontu apgrozījums sakrīt ar sintētisko finanšu ieguldījumu lielumu.

Apgrozījums un kontu atlikums parasti tiek pārnesti no grāmatvedības reģistru uz tā saukto grāmatvedības pamatgrāmatu.

Visi ieguldījumi, investīcijas, finanšu ieņēmumiun norakstīšana obligāti jāreģistrē gan grāmatvedības dokumentos, gan grāmatvedības dokumentos. Šim nolūkam tie patiesībā pastāv.

Ir arī aprakstīti un uzskaitīti visi darījumi ar finanšu ieguldījumu kustību.

Nākamais priekšnoteikums ir priekšnoteikumsesība Tas nozīmē, ka visi finanšu ieguldījumi ir ļoti svarīgi konkrētai organizācijai vai uzņēmumam. Parasti tie parasti pastāv līdzsvara izveides brīdī un gūst peļņu pēc noteiktā laika.

Šajā gadījumā finanšu ieguldījumu pieejamībai ir oficiāls apstiprinājums, kas sniedz primāros dokumentus, kā arī inventarizācijas rezultātus, kas tiek veikti stingri noteiktā laikā.

Uzņēmumam ir tiesības uz šāda veida finanšu ieguldījumiem un ir atbildīgs arī par visiem riskiem, kas saistīti ar šādām tiesībām.

Uzņēmuma finanšu ieguldījumu revīzija, kas izrādās atspoguļota finanšu pārskatos, parāda, ka tie pieder uzņēmumam un ir juridiski pamatoti.

Visi vērtspapīri, kas atspoguļotibilance, arī pieder uzņēmumam. Tos viņu saņēma līguma sistēmas rezultātā, kas savukārt izpildīja visas likumdošanas prasības.

Finanšu ieguldījumu revīzija ir novērtēšanas vērtība. Tas nozīmē, ka ieguldījumi un vērtspapīri tiek novērtēti grāmatvedības un pārskatu dokumentācijā atbilstoši prasībām, kas uzrādītas šāda veida normatīvajos aktos.

Piemērs ir vērtīga vērtēšanavērtspapīri ārvalstu valūtā. Ja paskatās uz šādu vērtspapīru iegādes veidu, tad to faktiskā vērtība tiks veidota, pamatojoties uz attiecīgajiem noteikumiem.

Uzņēmuma vai uzņēmuma finanšu ieguldījumu revīzijadaži uzņēmumi darbojas kā sava veida uzraudzība, kas palīdz nodrošināt neatkarīgu faktu novērtējumu, kā arī identificēt nopietnus pārkāpumus vai novirzes no normatīviem un likumiem, kas reglamentē grāmatvedību.