Apdrošināšanas likums: par profesionālās darbības veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jēdzienu

Finanses
Notiek ielāde ...

Analizējot pašreizējās ekonomiskās problēmaspašreizējā stadijā ir atzīmēts, ka mūsdienu ekonomiskajiem tiesību aktiem ir tādi trūkumi kā sadrumstalotība, sadrumstalotība, pretruna, juridisko trūkumu esība.

Tāpat pieder federālais likums par apdrošināšanuuz tiesību aktiem, par kuriem šis apgalvojums ir taisnīgs gan attiecībā uz ekonomikas tiesību aktiem kopumā, gan jo īpaši par apdrošināšanas tiesībām.

Mūsdienu apdrošināšanas likumdošanas sistēmair raksturīga nesadalīta koncepcija un definīcija, deklaratīva un nespecifiska. Šodien praktiski nav neviena tiesību akta, kas nodrošinātu vienotu tiesisko regulējumu apdrošināšanas nozarē, un šajā jomā pilnībā attiecas likums par apdrošināšanu Krievijā.

Saskaņā ar šo rakstu autors uzskatatikai niecīga valsts apdrošināšanas likumdošana - apdrošināšanas likums - personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CSO), kas veic profesionālo darbību. Analīzes priekšmets ir galvenie juridiskie jēdzieni un definīcijas, kas ietvertas likumā par apdrošināšanu un piemērotas konkrētā apdrošināšanas veidā. Šī veida apdrošināšana nav pilnīgi jauna civiltiesībās. Šādos noteiktos pasākumus veic likumdevējs. Jo īpaši tiek minēti to darbību veidi, saskaņā ar kuriem tiek īstenota likuma par apdrošināšanu profesionālās atbildības apdrošināšana. Tie ietver: muitas aģenta darbības, revīzijas pasākumus, notariālos darījumus, darbības nekustamo īpašumu jomā.

Tomēr vēl nav kārtībasapdrošināšana, jauno tiesisko attiecību subjektīvais sastāvs nav raksturots, un nav izstrādāti vienoti jēdzieni. Jo īpaši nav noteikta civiltiesiskās atbildības definīcija, apdrošināšanas objekts nav definēts, apdrošināšanas gadījuma jēdziens netiek atklāts.

Daži no tiesību aktu punktiemļauj mums aktualizēt problēmas: pirmkārt, nav vienota normatīva akta, kas regulētu šo sugu; otrkārt, tas, ka personām, kas pilda profesionālās darbības pienākumus, nav definēta CDS likumdošanas līmenī.

Apdrošināšanas veids, kas tiek uzskatīts par mumsspecifiskums. Citiem vārdiem sakot, neskatoties uz to, ka tā ir apdrošināto politika un nauda, ​​galvenais CDS mērķis ir trešo personu aizsardzība, kas cietuši zaudējumus.

Tādējādi attiecībā uz šo jomuapdrošināšana var formulēt definīciju: personai, kura veic profesionālos pienākumus, civiltiesiskā atbildība ir piemērošana un sankcijas (papildu apgrūtinājumi), ja viņš neizdodas sasniegt (nepareizi sasniegt) rezultātu, kas paredzēts trešai personai: valstij, organizācijai, indivīdam.

Apdrošināšanas teorija un prakse neatrisina jautājumus parattiecīgās sugas apdrošināšanas līguma priekšmets. Labuma guvēji šādās tiesiskajās attiecībās ir cietušās personas (juridiskas un fiziskas), kuru puse ir noslēgusi līgumu. Iepriekš minētās tiesību normas analīze liecina, ka Krievijas likumdevējs, visticamāk, ir ievērojis apdrošināšanas pazīmes, kas saistītas ar pilsoņu noteiktu veidu profesionālo darbību. Tomēr starptautiskā prakse parāda, ka juridisko personu apdrošināšanas prakses kā CDF formu nav iespējams uzskatīt par pretrunā ar likumu saistīto vienīgi profesionālo pakalpojumu sniegšanā.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...