Grāmatvedības funkcionālie un oficiālie pienākumi

Finanses
Notiek ielāde ...

Grāmatvedis ir speciālists, kura pienākumsir dokumentārā ekonomiskās un finanšu uzskaites kārtība uzņēmumā. Savā darbībā grāmatvedis stingri ievēro spēkā esošo tiesību aktu noteikumus.

Galvenās grāmatvedības darbības jomas ir: pamatlīdzekļi, algas, skaidra nauda, ​​valūtas operācijas un noliktava.

Grāmatvedības pienākumi

Turklāt daudzos lielos uzņēmumosir viss augsti kvalificētu grāmatvežu personāls, no kuriem katrs nodarbojas ar noteiktu darbību veidu, bet katram grāmatvedim ir savi pienākumi:

 • grāmatvedība;
 • visu primāro dokumentāciju saņemšana un kontrole;
 • algas aprēķināšana;
 • darījumu, kas saistīti ar skaidras naudas un pamatlīdzekļu kustību, kā arī dažādu preču un materiālo aktīvu ieviešanu;
 • naudas līdzekļu atskaitīšana apdrošināšanas pakalpojumiem, nodokļu pakalpojumiem, arodbiedrībām vai pensiju fondiem.

Grāmatvedības funkcionālie pienākumi:

 • spēja rīkoties ar lielām naudas plūsmām;
 • zināšanas par nodokļu un darba kodeksu;
 • strādāt īpašās grāmatvedības programmās;
 • obligātās zināšanas par statistikas, ekonomikas un matemātikas pamatiem.

Kvalificēts grāmatvedis, kurš ir labssaprot visus grāmatvedības veidus un, attiecīgi, nodokļu tiesību aktus, ir uzņēmuma obligāts darbinieks. Šādi profesionāļi, pēc kāda brīža, likumīgi ieņem galvenā grāmatveža amatu. Bet tā rezultātā palielinās arī grāmatveža atbildība.

Grāmatvedības funkcionālie pienākumi

Grāmatvedības pienākumi

Grāmatvedības pienākumi ir šādi:

 • grāmatvedība uzņēmumā;
 • līdzdalība attīstībā un turpmākajās darbībās, kas tieši vērstas uz racionālu un pareizu resursu izmantošanu;
 • primārās dokumentācijas saņemšana un uzraudzība;
 • pārskati par darījumiem, kas saistīti ar naudas un pamatlīdzekļu nemainīgu apriti, krājumi;
 • nodokļu un citu nodevu aprēķināšana un tālāknodošanakolekcijas vietējā un federālā budžetā, dažādi maksājumi banku iestādēm, apdrošināšanas iemaksas valsts budžeta ārpusbudžets, algas un citi;
 • sniedzot ieguldītājiem, kreditoriem, vadītājiem, revidentiem uzticamus grāmatvedības pārskatus.

Turklāt grāmatvedības pienākumiDarba kontu plāna izstrāde; piedalās īstenošanā ekonomiskajā analīzē finanšu un saimnieciskās darbības organizācijas; dokumentu saglabāšana; veidošanās, uzkrāšanās un uzturēšana datu bāzes grāmatvedības organizācijas; atsevišķu galvas pasūtījumu izpilde.

Grāmatvedības pienākumi uz materiāliem

Grāmatvedības pienākumi uz materiāliem

Atkarībā no grāmatvedības virzienadarbības, grāmatveži, kas uzņēmumam var īstenot noteikta veida darbību, tāpēc viņi ir savi pienākumi. Par grāmatvedi uz materiāliem pienākumos ietilpa vadāmību par dokumentālo revīziju saimnieciskās darbības organizācijā, lai īstenotu grāmatvedības pieejamā īpašuma uzņēmuma, savlaicīgi apstrādē iegūto rezultātu revīzijas, nodrošināt nepieciešamos ieteikumus galvām priekšmetus, kuri paredzēti, lai novērstu cēloņus trūkumiem un pārkāpumiem, kontroli pār uzticamību pamatlīdzekļu un finanšu aktīviem reģistrēšana kredīta un debeta dokumentus, izdevumu atskaites un utt ugoe.

Grāmatvedim ir būtiska atbildība organizācijai - darba devējam, kā arī valsts un nevalstiskajām kontroles institūcijām.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...