Mūsdienu audita pakalpojumi

Finanses
Notiek ielāde ...

Ir iespējams veikt grāmatvedības pārbaudigrāmatvedības organizācija, bet augstāks profesionālisms nodrošina revīzijas pakalpojumus. Specializēto uzņēmumu darbinieki zina visas detaļas un nianses, kas saistīti ar uzņēmumu dokumentāciju. Savlaicīga revīzija palīdz klientam sasniegt nopietnu ekonomisko rezultātu un īstenot jebkuru biznesa projektu. Turklāt revīzijas pakalpojumi ļauj potenciālajiem partneriem un klientiem parādīt uzņēmuma darbību atklātību un pārredzamību. Neatkarīgs secinājums palielina uzņēmuma stāvokli preču un pakalpojumu tirgū. Speciālisti strādā pilnīgas konfidencialitātes apstākļos un tikai ņemot vērā klienta intereses.

Pašlaik revīzijas pakalpojumi ietver visu operāciju sarakstu aruzņēmuma dokumenti. Šī ir dokumentu uzskaite, vajadzības gadījumā to atjaunošana, finanšu stāvokļa analīze, uzņēmuma vadības efektivitātes novērtējums. Auditors var izstrādāt ieteikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai, savukārt īpašumtiesību forma vai darba specifika nav svarīga.

Pabeidzot pārbaudi, klients saņemsecinājums, kas nostiprina uzņēmuma reputāciju konkurentu starpā, ļauj iegūt uzticamu uzņēmumu statusu valsts aģentūru acīs. Galvenā priekšrocība, ko sniedz revīzijas pakalpojumi, ir spēja novērst strīdīgus jautājumus, sodus un sankcijas, kas regulatoru iestādēm var rasties pārbaudes laikā.

Pamatojoties uz revidentu ziņojumu, vadītājsvarēs izvēlēties labāko veidu peļņas sadali, ātri veiks pasākumus, lai savlaicīgi novērstu trūkumus dokumentācijā, nepārkāpjot nodokļu likumus. Pat ja izrādīsies, ka līdzsvars ir normāls, revīzijas pakalpojumi jebkurā gadījumā būs noderīgi. Revīzijas atzinuma par finansiālo stāvokli klātbūtne ietekmēs jūsu ieguldītāju un partneru lēmumu.

Vēl viens svarīgs jautājums ir pareizības aprēķinu unnodokļu samaksa, kas ir īpaši svarīga pastāvīgi mainīgo nodokļu tiesību aktu kontekstā. Sankcijas par nepareizu un nesavainīgu nodokļu maksājumu aprēķināšanu ir diezgan augstas. Tāpēc liela popularitāte nesen ir ieguvusi nodokļu revīziju. Šī ir objektīvā grāmatvedības un nodokļu uzskaites stāvokļa pārbaude, kā arī organizācijas aprēķini par obligātajiem maksājumiem.

Parasti nodokļu audits tiek nolemts pirms uzņēmuma pārbaudes. Saskaņā ar likumu uzņēmuma dokumentārā pārbaude tiek veikta vismaz reizi trijos gados. Specializētās uzņēmumi bieži vēršas uzņēmumi, kas vēlas samazināt nodokļu riski, kas parasti rodas, izpildot regulatīvo iestāžu veikto pārbaužu laikā.

Nodokļu audits ir nepieciešams, ja organizācijamaksā nepamatoti lielus nodokļus un nodevas vai, gluži pretēji, tiek piemērotas nelielas summas ar lielu apgrozījumu, tiek piemērotas nodokļu optimizācijas shēmas un izveidota pašu grāmatvedības sistēma. Revīzijas galvenais mērķis ir pārbaudīt nodokļu bāzi un deklarācijas par valsts institūciju metodoloģiju, identificēt kļūdas un izstrādāt ieteikumus to novēršanai.

Veikt nodokļu revīziju, eksperti uzmanīgiizpētīs uzņēmuma uzskaiti, sniegs padomus par nepilnību novēršanu, izmaiņu ieviešanu ziņojumos. Tas ievērojami ietaupīs jūsu naudu. Tajā pašā laikā revidenti uzņemas atbildību par savām darbībām, ar nosacījumu, ka organizācija garantē iesniegto dokumentu autentiskumu, lai pārbaudītu un savlaicīgi novērstu kļūdas saskaņā ar ieteikumiem.

Galvenais nodokļu revīzijas rezultāts iruzņēmuma nodokļu risku samazināšana. Balstoties uz revīzijas rezultātiem, tiek izdarīts atzinums par nodokļu bāzes aprēķina pareizību konkrētam periodam. Turklāt tiek sniegts atbalsts kontrolieru veiktajai pārbaudei un līdzdalībai strīdīgo situāciju risināšanā.

Līdz šim nodokļu revīzija ir viens no visvairāk pieprasītajiem revīzijas pakalpojumu veidiem.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...