Ražošanas izmaksas konkurences apstākļos

Mārketings

Jēdziens "konkurence" ir viens no galvenajiemtirgus mehānisma parametri, ar kuriem regulē preču pieprasījuma, piegādes un ražošanas izmaksas. Konkurence nosaka uzņēmumu un preču konkurētspēju. Konkurence ir īpaša veida attiecības starp uzņēmējdarbības vienībām. Tā ir atsevišķu tirgus segmentu autonomo ražotāju tirgus konkurence, un galu galā tas ir pašas preces konkurētspējas pamats.

Konkurence, pirmkārt, veic funkcijupatērētāju suverenitātes apstiprināšana. Šajā sakarā tas prasa nepārtrauktu ražošanas pielāgošanu tirgus apstākļiem, mudina preču ražotājus aktīvi veikt uzņēmējdarbību. No ekonomiskā viedokļa konkurence nozīmē konkurenci starp komercuzņēmumiem, lai iegūtu vislabvēlīgākos nosacījumus preču ražošanai un preču pārdošanai, iegūstot visrentablākos pasūtījumus, lai konsolidētu pozīcijas tirgū un palielinātu peļņu.

Realizēt stimulējošo funkciju, lai sasniegtuuzņēmējdarbības panākumi, konkurence nejauši rada ekonomisku vajadzību uzlabot ražošanas organizāciju, kas mainīs ražošanas izmaksu sastāvu, palielinot preču konkurētspējīgo īpatsvaru. Ja tas nenotiek, preču ražotājs tiek izmests no tirgus, tāpat kā iegremdējot ūdenī, tiek izmests objekts ar zemāku, nekā tā īpatnējo svaru. Konkurence intensīvi reproducē tādas svarīgas iezīmes kā inovāciju un investīciju aktivitāte, vēlme produktu diferencēt un produkcijas dažādošanu pieprasījuma dinamikas ietekmē un pastāvīgu uzņēmuma produkcijas ražošanas izmaksu analīzi.

Vienlaikus ar patērētāju suverenitātes apstiprināšanu,ražošanas un tās stimulēšanas pielāgošana, svarīgākās konkurences funkcijas ir ekonomiskās neatkarības, preču ražotāju pašregulācijas un diferenciācijas nodrošināšana. Konkurence mobilizē slēptās rezerves uzņēmuma izaugsmi, veicina optimālu un efektīvu izmantošanu, ražošanas faktoru, racionālu pārdali savus resursus un ieņēmumus, veicina ražošanas izmaksām ražotnē ir samazinājies. Veicot izplatīšanas funkciju, konkurence rada nosacījumus, ar kuriem ienākumu un produktīvu darbību sadalījums ir atkarīgs no efektivitātes ražošanas faktoriem. Šāds sadalījums ir pamats veicinot ekonomikas dinamismu ražošanas un tādējādi nodrošina nepieciešamo piegādes apjomu tirgū un tā saņemšanu atbilstošo ienākumiem.

Ražošanas izmaksas, piegādes termiņiproduktus, uzņēmēju sociālās un ekonomiskās atbildības parametrus tās ražošanai lielā mērā nosaka arī konkurence. Konkurences īpatnība izpaužas faktā, ka tā pastāvīgi "izglīto" uzņēmēju, lai gan tā rezultāti ir neprognozējami. Sakarā ar to, ka konkurence ir apdraudēta, tas liek mums aprēķināt alternatīvas uzņēmējdarbības aktivitātes.

Kā stimulu NTP paātrināšanai un konkurētspējīgu preču ražošanai, konkurenci var analizēt gan cenu, gan cenu ziņā.

Parasti tiek uzskatīta cenu konkurencedempinga politika - preču pārdošana par zemākām cenām nekā konkurentu cenas. Šāda politika praktiski nenosaka tik svarīgu parametru kā ražošanas izmaksas un ir efektīva tikai uz ierobežotu laiku.

Tieši pretēji, nekonkurējošā konkurenceir balstīta uz augstākas kvalitātes preču attīstību, ražošanu un piegādi. Lai gan šim nolūkam ir nepieciešamas papildu investīcijas ražošanas modernizācijā, galu galā šāda politika uzņēmumam ir daudz efektīvāka konkurētspējas ziņā.