Tirgus kapacitāte ir vissvarīgākais rādītājs uzņēmuma stratēģijas veidošanai

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

tirgus jauda ir
Iespējamais apjoms ir tirgus jaudapakalpojumu sniegšana (preču pārdošana) uz noteiktu laiku ar vienmērīgu cenu līmeni. Vai arī efektīvs pieprasījums pēc tiem. Parasti laika aprēķins aprēķinos ir viens kalendārais gads. Galvenais šī aspekta rādītājs ir izteikts naudas ekvivalentā (dolāros, eiro, rubļos, juaņos un citur). Citos gadījumos tirgus jaudas var izteikt tieši preču izteiksmē. Bet, aprēķinot stratēģijas un perspektīvas vai analizējot pašreizējo situāciju, finanšu struktūras nav ieinteresētas, cik daudz produktu vienību var pārdot patērētājam un kādi būs pārdošanas ieņēmumi.

Tirgus jaudas aprēķins ir balstīts uz sekojošoformula: Е = К * Ц, kur Е - tieši meklējamā jauda, ​​К - preču vienību (vai masas) skaits, Ц - izmaksas. Tirgus kapacitāte ir faktors, kas veidojas reāla pieprasījuma un prognozējama, apjoma elastības, cenu līmeņa pieejamības, produktīvas produkcijas veicināšanas spējas, iedzīvotāju labklājības, uzņēmējdarbības un vispārējās konjunktūras dēļ. Šī ir diezgan vispārēja situācija. Katram atsevišķam tirgum ir sava jaudas aprēķina versija. Bet ir vispārīgi noteikumi, piemēram, sezonālās cenu svārstības.

tirgus jaudas noteikšana

Tirgus jauda ir vajadzīgs rādītājs šajāJa uzņēmums plāno palielināt savu klātbūtni nozarē vai izstrādāt jaunas preču pārdošanas vietas. Šis faktors ir divos līmeņos: reāls un potenciāli paredzams. Iespējamais apgalvojums atspoguļo noteiktas preces pircēju vēlmes saņemt jaunu produktu vai piedāvāt jaunu pakalpojumu. Pašreizējā tirgus jauda nekādā ziņā nav identiska potenciālajam. Aprēķinos ņem vērā arī reģionu un ģeogrāfiskos apgabalus. Lai to paveiktu, tiek analizēta pārdošanas tirgus sekundāro rādītāju (pārskats, statistikas dati, analītiskie pārskati presē). Aprēķinā iekļauti konkrētu produktu patērētāju izmaksu un uzvedības parametri (vienreizējo pirkumu apjoms, preču finansiālās izmaksas, preču kategoriju izvēles definīcijas, motivācija un daudz kas cits).

Tirgus ietilpība ir patēriņa likmes pavairošanaviens pircējs par kopējo iedzīvotāju skaitu konkrētā reģionā. Vai zināmu rādītāju pielāgošana vienā reģionā ar cenu koeficienta, vidējā algas līmeņa, iedzīvotāju un citu datu palīdzību. Ir skaidrs, ka noteiktos laika intervālos tirgus jauda var palielināties, citās tā var samazināties.

tirgus jaudas aprēķināšana
Tāpēc īpaša nodaļa uzņēmumiempastāvīgi uzrauga esošo dinamiku, analizē cēloņus un izveido, pamatojoties uz identificētajiem datiem, dažas shēmas, kas palīdz uzņēmumiem ilgtspējīgi līdzsvarot.

Tirgus izpēte, tās modelēšana ir vissvarīgākāvirziens stratēģijā esamību un attīstību katrā uzņēmumā. Jo precīzāks dati, jo stabilāks uzņēmums var darboties šajā nozarē. Noteikšana tirgus lielumu, pašreizējā informācija un pašreizējās tendences, ir svarīgi, lai padarītu pareizos vadības lēmumus.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...