Kultūras sociālās funkcijas

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

Kultūra ir tradīciju, noteikumu,normas, dogmas un morāles principi. Tas pastāv gandrīz katrā sabiedrībā, sākot ar primitīvām cilts. Kultūras sociālās funkcijas ir ļoti atšķirīgas. Apskatīsim galvenos.

Kultūra tieši ietekmēcilvēku kopīgu darbību organizēšana. Tātad veidojas relatīvi pašpietiekamas grupas. Jo īpaši, teritoriālās kopienas (tautas, ciltis), reliģiskās un ticību balstītas grupas (sektas, konfesijas), sociālās un kopienas funkcijas (klasēm, militārās un izglītības grupas), kā arī daudz ko citu.

Kultūras sociālās funkcijas ir saistītas ar regulējumumijiedarbības procesus un cilvēku komunikācija caur normalizēšanu, vēsturiskā atlase paraugpraksi mākslā. Piemēram, šeit jūs varat iekļaut morāli, etiķeti, muitu, ideoloģiju, likumu.

Kultūras sociālās funkcijas kalpo,apvienot cilvēkus. Viņi palīdz identificēt komandu, attīstot grupas intereses, mērķus, vajadzības, ideālus. Kultūra veido izpratni par solidaritāti ar sabiedrību, apmierinātību ar kopīgas kopmītnes noteikumiem. Tas veido grupas identitātes tēlu etniskās, valsts grupās.

Kultūras sociālās funkcijas ir saistītas ar sociāloun sabiedrības locekļu demogrāfiskā atveidošana. Jo īpaši tiek izstrādātas laulības, ģimenes un seksuālo attiecību normas. Tiek veidoti arī fiziskās attīstības standarti un reproduktīvo funkciju aizsardzība. Ar tradīcijām, audzināšanu un normām tiek stimulēta personas interese par sociālo izpratni.

Kultūras sociālās funkcijas ir vērstas arī uzpielāgošanās vēsturiskajiem un dabiskajiem biotopiem. Tas notiek, uzkrājot pieredzi, kas tad tiek ietverta normās, principos un noteikumos.

Pastāv materiālās vides attīstības kultūra,kura mērķis ir nodrošināt sabiedrības locekļiem visus nepieciešamos sociālos pabalstus. To izsaka ar teritoriālās infrastruktūras izveides noteikumiem un normām.

Sociālais patronāža, kas attiecas arī uzkultūra ir izpausmojusies tradīcijās un tā mērķis ir sniegt kaut kādu atbalstu cilvēkiem, kuri nonāca nekonkurētspējas stāvoklī. Tas ir, jūs varat iekļaut labdarības ziedojumus, cilvēka dzīvības absolūto vērtību, humānisma izpausmes.

Kultūra uzkrāj sociāli nozīmīgas zināšanas unpieredze zinātņu, reliģijas un ezoterikas formā, filozofija, tautas gudrība. Arī cilvēces uzkrāto ideju izteica ar mākslas, uzvedības formu starpniecību.

Kultūra ir ļoti svarīga komunikāciju veidošanāstarp cilvēkiem, sociālās pieredzes un informācijas apmaiņa. Tas ietver tādas parādības kā valodas, zīmes, simboliskas darbības, tehniskos simbolus. Bez tam parādījās arī tūlītēja kultūras ietekme, arhīvi, failu skapji, bibliotēkas, muzeji, sociāli nozīmīgas informācijas glabāšana.

Ir arī fiziskās funkcijas sociālās funkcijaskultūra un sports. Tie ietver labu cilvēka ķermeņa attīstību, gatavību un kapacitāti. Turklāt fiziskā kultūra nostiprina saziņu starp cilvēkiem, nodrošina sociālo mobilitāti, statusa paaugstināšanos, saziņas saišu paplašināšanu. Tas arī stimulē cilvēka psiholoģisko stāvokli ar panākumiem, notikumiem. Fiziskā kultūra palīdz iedvesmot morāles, kultūras un ētikas normas. Tas nosaka cilvēka sociokultūras telpas paplašināšanos, izmantojot jauno informāciju, kas saistīta ar sporta jomu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...