Valsts budžeta politika

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

Budžeta politika ir finanšu daļavalsts īstenotā politika. Tas nosaka attiecību organizēšanas principus finanšu jomā budžeta ieņēmumu veidošanā, to izdevumu izpildē un starpvaldību fiskālo attiecību īstenošanā. Šī politika ietekmē valsts centralizēto finanšu resursu proporcijas un apjomu, nosaka izmaksu struktūru un budžeta līdzekļu izmantošanas perspektīvas valsts ekonomikas attīstībai.

budžeta politika

Visu regulē valsts budžeta politikaattiecības finanšu jomā, kas notiek starp uzņēmumiem un valsti, izmantojot nodokļu nodevas, investīciju politiku, budžeta izdevumu plānošana attiecībā uz prioritārajām nozarēm.

Valstij ir mērķtiecīga ietekmeekonomika, valsts izdevumu, nodokļu un valsts īpašuma apjoma un struktūras mainīšana, kas ir instrumenti, ar kuriem tiek īstenota budžeta politika. Tās galvenie parametri ir atspoguļoti budžetā un darbojas kā līdzeklis valsts finanšu pārvaldībai.

Finanšu gada fiskālās politikas mērķi ir izklāstīti prezidenta budžeta ziņojumā Federālajai asamblejai.

valsts budžeta politika

Budžeta politika ir stratēģisks virziens,kas nosaka finansēšanas veidošanas un turpmākās izmantošanas izredzes, lai atrisinātu galvenās ekonomikas problēmas. Tāpēc ir izcelti trīs šīs politikas galvenie virzieni:

  1. Piešķiršanas komponents. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pielāgot tirgus mehānismu finanšu resursu regulēšanai ekonomikā, lai palielinātu tirgus efektivitāti. Piemēram, iekasējot nodokļus, valsts var ierobežot to preču ražošanu, kuras nav pieprasītas ārējā tirgū, un veicināt tādu preču ražošanu, kurām ir lielas priekšrocības.
  2. Izplatīšanas komponents. Tas ir mainīt ienākumu sadales rezultātus. Piemērs: budžeta politika nodokļu iekasēšanai no strādājošajiem iedzīvotājiem palīdz maksāt invaliditātes pabalstus un pensijas.
  3. Stabilizējošais komponents. Nosaka ietekmi uz makroekonomisko līdzsvaru, ko nosaka pēc nodokļu lieluma, budžeta izdevumiem, valsts parāda apjoma un kredītpunktu sistēmas vispārējā stāvokļa.
    budžeta organizācijas grāmatvedības politika

Jāatzīmē, ka grāmatvedības politikabudžeta organizācija ir īpaša loma budžeta uzskaites organizēšanā. Uzņēmumā tas tiek noteikts, izmantojot kontu plānu un esošās prasības budžeta grāmatvedības organizēšanai šajā jomā.

Budžeta uzskaite (atšķirībā no tirdzniecībasorganizācija) ir daudz sarežģītāka. Tajā pašā laikā budžeta līdzekļu izmantošanas līmenis ir daudz lielāks. Ko šajā gadījumā grāmatvedības politika sniegs? Ļauj konsolidēt esošās grāmatvedības metodes, kuras tiek piemērotas no gada uz gadu.

Grāmatvedības politikas struktūra ietverorganizatoriskās, metodiskās sadaļas un lietojumprogrammas ar kontu darba diagrammu, darba plūsmas grafiku un vienotu formu sarakstu, ko organizācija izveidojusi neatkarīgi.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...