Politika ir vadības māksla

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

Politika ir tulkojumā no grieķu valodas - valdības māksla, starptautiskās attiecības, sabiedrība.

Šī nav vienīgā definīcija, kas raksturo šo jēdzienu. Pastāv alternatīva:

- ir resursu pārvaldīšana un apglabāšana;

- viena no darbības jomām, kas saistīta ar attiecībām starp dažādām sociālajām grupām, kas nosaka visas valsts darbības formas, uzdevumus un saturu;

Politika ir

- īpaša parādība sabiedriskajā dzīvē, kas aptver absolūti visu veidu mijiedarbību sabiedrībā un aktivitāšu veidus ieviešanai un vadībai ražošanas procesā;

- vēlme dominēt un ietekmēt varas pārdalīšanu starpvalstu un starpvalstu attiecībās;

- Organizāciju darbību uzvedības modelis mērķu vai interešu īstenošanai (piemēram, organizācijas grāmatvedības politika ir tās organizācijas forma, kas nosaka tā uzskaiti).

Valdības formu starptautiskajā arēnā nosaka ārpolitika. Šī definīcija aptver visas attiecību jomas: no saimnieciskās darbības uz mākslu.

organizācijas grāmatvedības politika

Politika ir jebkura rīcības programma vai jebkura veida vadības darbība jebkuram vai jebkuram citam.

To var pārstāvēt kā tendences vai jebkādas kustības pilsoniskajā sabiedrībā. Sabiedriskas organizācijas un asociācijas dažādām interesēm ir arī politiķi. Piemēram, tas ir puse un baznīca.

Senos laikos politika bija galvenokārtfilozofi vai domātāji, kuri tos interpretēja kā "karalisko mākslu", lai vadītu citas darbības: no oratorijas līdz militārām un tiesu darbībām. Plato sacīja, ka pareizi orientēta politika var aizsargāt un padarīt ikvienu pilsoni vislabāko. Machiavelli to apskatīja no zināšanu viedokļa, kuras būtība ir pareizā un saprātīgā valdībā.

ārpolitika

Nedaudz vēlāk nāca vēl viena definīcija: politika ir klases interešu cīņa. Tātad Karls Max to uzskatīja par.

Saskaņā ar mūsdienu idejām politika ietver:un darbības sabiedrības interešu jomā, uzvedības modeļu kopums un institūcijas, kas nodarbojas ar sociālo attiecību regulēšanu un jaudas kontroles un konkurences radīšanu varas valdīšanai.

Šīs koncepcijas izpratnei ir divas pieejas: vienprātība un konfrontācija.

Pamatojoties uz vienprātīgu izpratni, politiķi vēlaspārvērsties par publiskām darbībām, kuru mērķis būs savstarpēja sapratne un kopīgas darbības, lai sasniegtu augstāko sabiedrības labumu - brīvību.

Ja mēs uzskatu šo koncepciju no konfrontācijas puses, tad politika ir dažādu cilvēku grupu cīņas rezultāts.

Definīcija ir atkarīga no tā, kas ir galvenaisuzsvērsies politiskās aktivitātes aspekts. Atkarībā no valsts vai organizācijas darbības virzieniem var izcelt sociālās, iekšējās un ārējās politikas. Ja mēs uzskatu darbības profilu, tad viņi dzied valsts, militāro, tehnisko politiku, partiju politiku un citus veidus.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...