Politikas funkcijas sabiedrībā

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

Sabiedrības politiskās funkcijas nosaka tās lomuun nozīme kā sociālās institūcijas. To skaits ir nestabils. Jo vairāk politiskās funkcijas konkrētā sabiedrībā, jo mazāk šī sabiedrība ir attīstīta. Sabiedrība ir dažādu cilvēku dzīves aktivitāšu mijiedarbības sistēma. Ideālā gadījumā tas ir iekšēji koordinēts un līdzsvarots. Katras sfēras vajadzības tiek realizētas, izmantojot tikai tam raksturīgas metodes. Piemēram, ekonomiskā sistēma, izmantojot ražotāja materiālās intereses, apmierina iedzīvotāju vajadzību pēc plaša produkcijas precēm pārtikas produktos. Tomēr pārejas vai tradicionālajās sabiedrībās visās jomās ir pakļauta politiskā situācija. Tādējādi tas kompensē citu dzīves jomu nepietiekamu attīstību. Politikas sociālās funkcijas, kuras viņa šajā gadījumā veic, nav viņas pilnīgi. Tas pārāk daudz traucē visās pilsoniskās sabiedrības sfērās līdz tā nomaiņai. Šīs ietekmes dēļ personības pašrealizācijas iespējas ir strauji ierobežotas. Šī parādība ir raksturīga sabiedrībām, kuras attīstās, izmantojot politiskās un ideoloģiskās metodes. Viņi var panākt lielus panākumus, neraugoties uz ierobežotu resursu daudzumu. Šādās sabiedrībās vardarbība un baiļu iedvesma veido ārēju darba motivāciju. Un iekšējā motivācija (vajadzības, intereses) netiek ņemta vērā vispār.

Politikas funkcijas mūsdienu sabiedrībā ir daudzas. Bet mēs varam izcelt tikai dažus pamata, bez kuriem sabiedrība nevar normāli attīstīties.

  1. Funkcija, lai nodrošinātu tās stabilitāti unintegritāte. Tās būtība ir tā, ka politika nosaka nākotnes projektus, vadlīnijas un sabiedrības attīstības vektoru. Tas arī nodrošina resursus plānotās darbības īstenošanai.
  2. Apvienoto aktivitāšu mobilizēšanas funkcijaefektivitāte. Politika formulē pakāpeniskas attīstības mērķus, kuriem ir vērtība un vērtība. Lai nodrošinātu to īstenošanu, tas motivē indivīdu, dodot viņam iespēju ar iestāžu palīdzību apmierināt savas sociālās vajadzības vai mainīt savu statusu sabiedrībā.
  3. Regulatīvās un pārvaldības politikas funkcijas. Tas nozīmē, ka tajā ir izteiktas dažādu sociālo grupu vajadzības un intereses, kas ir nozīmīgas iestādēm un kurām ir nozīme. Tādējādi politika, pieņemot lēmumus savā jomā, ietekmē viņus un garantē viņu mijiedarbību. Arī ietekmējot dažu grupu intereses, tas ar sociālās vardarbības un piespiedu kontroles procesu palīdzību sabiedrībā regulē viņus.
  4. Racionalizācijas funkcija. Tas izpaužas kā fakts, ka politika veido kopīgus mehānismus un noteikumus konkrētas personas vai grupu interešu pārstāvēšanai un īstenošanai. Tādējādi tas civilizēti brīdina vai atrisina iespējamos pretrunas un konfliktus, tas ir, racionalizē tos.
  5. Politiskās socializācijas funkcija. Tas izpaužas indivīda iekļaušanā sociālajās attiecībās, piedaloties viņas pieredzē, pārveidošanās spēju veidošanā, lai efektīvi pildītu viņas lomas. Tādējādi grupu un indivīdu interešu īstenošanai tiek atklātas lielas iespējas.
  6. Humanitārā funkcija. Tas izpaužas faktā, ka persona iegūst savas tiesības un brīvības garantijas. Turklāt sabiedrība nodrošina mieru, kārtību un organizāciju.

Protams, tas nav visas politikas funkcijas. Tie ir papildināti un rafinēti atkarībā no tā veida. Piemēram, fiskālās politikas funkcijas kā daļa no finanšu politikas ir centralizēt daļu no IKP valsts budžetā un nodokļu ietekmi uz dažādiem to maksātāju darbības aspektiem

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...