Finanšu plānošana: uzņēmuma organizācijas kārtība un darbība

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

Finanšu plānošana ir vadošapārvaldīšanas priekšmeta monetāro resursu radīšanas, izplatīšanas un izmantošanas process. Šis process ir strukturāls elements visā plānošanas procesā, ko izveidojuši uzņēmuma vadītāji.

finanšu plānošana

Mūsdienu ekonomikā, kadpilnībā jāīsteno organizāciju neatkarības principi un atbildība par savas darbības rezultātiem, finanšu plānošana kļūst īpaši svarīga. Bez tā nav iespējams sasniegt ievērojamus panākumus tirgū, paplašināt ražošanas un saimniecisko darbību un komandas socioloģisko attīstību.

Finanšu plānošana ir ciešaattiecības ar uzņēmuma ražošanas darbību plānošanu. Galu galā galvenie rādītāji ir balstīti uz ražošanas apjomu, izmaksām un produktu klāstu. Šis process veicina uzņēmuma iekšējo rezervju definīciju un atbilstību ekonomiskajam režīmam. Plānotā peļņas apjoma iegūšana ir iespējama ar nosacījumu, ka paredzamās darbaspēka izmaksas un materiālās izmaksas ir izpildītas. Skaidra plānošana novērš materiālo resursu pārtēriņu, nepieciešamību pēc neplānotiem naudas ieguldījumiem un neproduktīviem izdevumiem. Pateicoties plānošanai, tiek radīti labvēlīgi apstākļi ražošanas jaudas efektīvai izmantošanai un, attiecīgi, produktu kvalitātes uzlabošanai.

finanšu plānošana ir

Tātad tiek prezentēta finanšu plānošanapasākumu izstrādes process, kuru mērķis ir nodrošināt organizācijas attīstību ar dažiem naudas resursiem. Šis process ir atbildīgs par darbību efektivitāti nākamajos periodos.

Pamatojoties uz šo ekonomisko pētījumusfēra, speciālisti ir identificējuši šādus finanšu plānošanas veidus: prognozēšana, pašreizējā un operatīvā plānošana. Visas trīs sugas ir obligāti atrodamas organizācijas darbībās.

Finanšu plānošana tiek veikta skaidriīpaša secība. Tātad sākotnējais posms ir prognozēšana, kas nosaka pašreizējās uzņēmuma darbības plānošanas uzdevumus, kas savukārt veido pamatu padziļinātam un detalizētam darbības veikšanas prognozējumam.

finanšu plānošanas veidi

Katra veida finanšu plāna rādītāju detalizācijas pakāpe jānosaka organizācijai neatkarīgi, ņemot vērā tās darbības specifiku.

Arī atšķirt ilgtermiņa un īstermiņaplānošana. Ilgtermiņā tiek ņemti vērā lēmumi, kas saistīti ar pamatkapitāla iegādi, uzņēmuma noteikto produktu klāsta noteikšana un personāla politika.

Tomēr ir plaša izvēle par jebkuruuzņēmums ir finanšu plānošana uz īsu laiku, parasti ilgst līdz vienam gadam. Savukārt gada budžets tiek sadalīts ceturkšņa un mēneša plānos.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...