Kāds ir zinātnes filozofijas priekšmets un priekšmets?

Izglītība:

Šis jautājums ir diezgan interesants un pelnītsrūpīgi jāapsver. Pirmkārt, nevajadzētu sajaukt jēdzienus "filozofija" un "zinātnes filozofija" vienai ar otru, jo tās ir dažādas lietas. Zinātnes filozofija ir specifiskāka filozofijas joma, tā var attiekties uz jebkuru esošo zinātni: matemātika, fizika, ķīmija utt.

Filozofija studē pamatprincipus unvispārējās pazīmes, tā ir sava veida vērtību un pasaules uzskatu sistēma. Šajā gadījumā zinātnes filozofijas priekšmets ir konkrētas zinātnes zināšanu joma, šeit var klasificēt argumentus par zinātnes iespējām, par tās pielietojuma jomu.

Vēsturiskā attīstība

Filozofija mūsdienai ir ļoti nozīmīgazinātnei, visai attīstības vēsturei tā ir nopietni ietekmējusi zinātni. Jebkāda zinātne, kad tā tikko parādījās, sākotnēji bija balstīta uz filozofiju, tās sasniegumiem. Var teikt, ka gandrīz jebkura zinātne nāk no filozofijas.

Zinātņu veidošanās notika vairākāsposmos. Sākumā zinātniekiem un domātājiem nebija nekādu datu, un visi viņu argumenti tika balstīti tikai uz viņu pašu novērojumiem un pārdomas. Tādējādi, pirms veidošanās, katra zinātne tika "pētīta" filozofiskā līmenī. Pēc tam viņa sāka augt, tas parādījās specifiku, sāka pirmos eksperimentus un aprēķinus, kas jau ir palīdzējuši, lai iegūtu precīzus datus.

Filozofiskās pārdomas palīdzēt definētzinātnes iespējas un perspektīvas, kā arī tās pielietojuma iespējamās robežas. Tajā pašā stadijā tika izveidota zinātnes filozofijas metodoloģija un pamatjēdzieni.

Ņemot vērā iepriekš minēto, varam teikt, ka zinātnes filozofijas priekšmets ir tieši pati zinātne, tās iespējas un attīstības perspektīvas.

Jau parādījās termins "zinātnes filozofija"1878. gads. Vācu zinātnieks Djrings viņu izmantoja savā darbā "Zinātnes loģika un filozofija". Viņa plānoja ar saviem darbiem mēģināt paplašināt loģikas pielietošanas robežas un sfēras. Kopš tā laika šī terminoloģija ir aktīvi izmantota citiem zinātniekiem. Pat Platons un Aristotelis pētīja zinātnes filozofiju, to saucot par zinātnes atziņu struktūru un attīstību. Pat tad, kad tika teikts, ka zinātnes filozofija nav nošķirama no zināšanu teorijas, vēlāk šīs idejas tika noskaidrotas citu izcilu zinātnieku darbos.

Zinātnes filozofija mūsdienu pasaulē

Bieži vien ir iespējams saskarties ar šādu viedokli, ka filozofija mūsdienu zinātnē ir bezjēdzīga. Tomēr tas tā nav, zinātnes filozofijas priekšmets un priekšmets ir palicis nemainīgs.

Zinātnei ir nepieciešama upurēšana jebkura zinātnieka upurēšanaka viņam jābūt gatavam, ka viņa sasniegumus laika gaitā var kritizēt vai mainīt. Protams, lielo zinātnieku vārdi paliek vēsturē, bet katrs no viņiem strādā kopējā labā. Viena zinātnieka sasniegumi vienmēr tiks izmantoti citos pētījumos, kas palīdz radīt jaunus atklājumus.

Mūsdienu pasaulē zinātnes filozofijas priekšmets irpasaules uzskats par sabiedrību, šīs zinātnes vieta mūsdienu pasaulē, tās ietekme uz attīstību. Tagad jūs ļoti bieži varat dzirdēt, ka šī zinātne ne tikai rada labumu sabiedrībā, jaunos sasniegumos utt., Bet tā var arī novest pie visnegatīvākajām un briesmīgākajām sekām.

Zinātne un tās sasniegumi tiek apsūdzēti daudzostehnogēnas katastrofas, kariem un nelaimes gadījumiem. Viņai tiek piešķirtas daudzas izmaiņas sabiedrībā, gan negatīvas, gan pozitīvas. Tas ietver Černobiļas katastrofu, ievērojamu vides pasliktināšanos, mūsdienu kari, cilvēku problēmas sociālajā sfērā, piemēram, atstumšana no dabas, strauja dzīves ritms utt.

Vienlaikus strīdi pastāvīgi pastāvDažādos viedokļos tiek piedāvāti argumenti "par" un "pret". Tas viss ir iekļauts jēdzienā "zinātnes filozofijas priekšmets". Mūsdienās ikviens bieži sastopas ar kaut ko līdzīgu.

Patiešām, mūsdienu zinātne ir cienīgs un interesants mācību priekšmets. It īpaši tagad, kad tas ietekmē visas dzīves jomas, un daudzas zināšanu jomas atbalsojas viens otram.