Ekonomikas pētījumu metodes

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Ekonomikā ekonomisko procesu pētījumā tiek izmantotas noteiktas metodes. Pētījumu metodes ekonomikā ir veidi un līdzekļi noteiktu parādību izpētei.

Ekonomikas pētījumu metodes, tāpat kā jebkurā citā zināšanu daļā, ir sadalītas vispārējā (filozofiskā), vispārējā zinātniskā (vēsturiskā, loģiskā utt.) Un specifiska ekonomikā.

Šajā zinātnē šādas metodes tiek plaši izmantotaskā funkcionālā analīze, analīze un sintēze, zinātniskā abstrakcija, indukcija un atskaitīšana, hipotēžu attīstīšana un testēšana, eksperimentēšana, modelēšana utt.

Zinātniskās abstrakcijas metode samazina līdz pētāmā objekta attīrīšanai noziņas, jebkādus negadījumus un tipisku, pastāvīgu un būtisku iezīmju un īpašību piešķiršanu. Šīs metodes izmantošanas rezultātā iegūtas kategorijas un koncepcijas, kas atspoguļo pētāmo objektu svarīgākos aspektus, kā arī ekonomiskos likumus, kas atspoguļo pastāvīgās cēloņsakarības attiecības, kas pastāv starp ekonomikas parādībām.

Grafisko attēlu metode ļauj vizualizēt noteiktas ekonomiskās atkarības. Parasti ekonomisti nodod neatkarīgus datus (mainīgos lielumus) uz ordinātas ass un atkarīgi no tiem attiecīgi uz abscisas ass.

Funkcionālā analīze palīdz veidot attiecības un atkarībasstarp ekonomiskiem procesiem un parādībām, kad daži faktori darbojas kā eksogēni (neatkarīgi) un citi kā endogēni (pirmās grupas atvasinājumi).

Plaši tiek izmantotas pētnieciskās metodes ekonomikāconomic-matemātiskā modelēšana, kas šodien ir viens no visvairākplaši izplatītas ekonomikas problēmu izpētes metodes. Tas ļauj identificēt procesu cēloņus, sekas, modeļus. Ekonomiskie modeļi palīdz vienkāršotā veidā aprakstīt reālo situāciju, tie ir abstrakta vispārināšana ar grafiku palīdzību, vienādojumi, un ir nepieciešams skaidri aprakstīt ekonomisko mainīgo lielumu savstarpējās attiecības. Modeļi palīdz labāk izprast ekonomiskās realitātes parādības, jo tajās nav daudz sekundāru datu, kas sarežģī procesuālo būtību redzamību un to savstarpējo saikni.

Ekonomikas pētījumu matemātiskās metodesir diezgan sarežģīti, jo ekonomika ir daudzdimensiju sistēma, kurā lielākajai daļai procesu ir iespējamība un tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem.

Maržinālā (marginālā) analīze tiek izmantots, lai izpētītu ekonomiskokategorijas un likumi. Analīzes būtība ir samazināta līdz ekonomiskā rādītāja pieaugumam, ko izraisa faktors, no kura atkarīgs šis rādītājs, palielinājums par vienu vienību. Šādam pieaugumam raksturīgi ierobežoti ieņēmumi, margināls produkts, minimālā lietderība utt.

Eksperimentēšana ko izmanto mākslīgai pavairošanaiekonomiskos procesus un parādības, lai tos varētu izpētīt "tuvu". Tomēr šī metode prasa piesardzību, jo ir nepieņemami sagraut dabiskos procesus, īstenojot mākslīgo dizainu.

Piemēro ekonomikas teoriju ekonomiskās konjunktūras izpētes statistiskās metodes. Šīs metodes ir nepieciešamas analītiķu darbāKā diagnostikas rīks pareizu vadības lēmumu pieņemšanai. Konjunktūra ir situācija, kas ir attīstījusies noteiktā brīdī noteiktā ekonomiskās dzīves sfērā. Runa ir par ražošanas procesa īpašajiem apstākļiem, situāciju tirgos uc Šīs metodes piemērošanas ietvaros tiek izmantotas absolūtās un relatīvās efektivitātes aprēķina metodes, un tiek izmantotas indeksa un līdzsvara metodes.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...