Valsts ekonomikas likums

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Valsts regulējums ekonomikā irnepieciešamā kontroles sistēma, likumdošanas un izpildes pasākumi, kuru mērķis ir stabilizēt ekonomiku un pielāgot to mainīgajiem apstākļiem.

Valsts veic regulējošās funkcijas, izmantojot dažādas ekonomikas ietekmes metodes un formas. Ir tādas regulēšanas metodes kā ekonomiska un administratīva.

Attīstītajās valstīs pārsvarā ir ekonomiskie pasākumikas īpaši uzsver ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. Fiskālā politika ir vecākais valsts iejaukšanās instruments tirgus ekonomikā. Nodokļu līmeņa izmaiņas var regulēt svarīgākās ekonomikas pozīcijas, piemēram, kopējo pieprasījumu, inflāciju, ekonomisko izaugsmi utt.

Tirgus kā vadības mehānisms irefektīva saimniecisko vienību darbības koordinēšanas metode. Tas nosaka atbildību par kvalitatīviem saimnieciskiem lēmumiem un saimnieciskās darbības gala rezultātiem. Cenas tirgus apstākļos veidojas piedāvājuma un pieprasījuma faktoru ietekmē. Tie ietekmē lēmumu pieņemšanu darbaspēka sadalē, ieguldījumu politiku utt.

Tomēr tas ir neparedzams un neregulētstirgus nespēj nodrošināt ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un nodrošināt prioritāro sociālekonomisko mērķu īstenošanu. Šajā sakarā valsts ekonomikas regulēšana ir svarīgs faktors līdzsvarotā tirgus situācijā. Galu galā, nesaskaņotas tirgus attiecības var novest pie nevajadzīgiem izdevumiem par nepieprasīto produktu izlaidi, bankrotiem tirgus apstākļu izmaiņu un darījumu partneru spēju maksāt.

Faktiski tirgus likumi nosaka perspektīvassabiedrības attīstība spontāni. Tas ir tieši to ierobežojums. Tādēļ valsts ekonomikas regulējums ir jāapvieno ar tirgus mehānisma darbību.

Valsts iejaucas ekonomikā, pat šajā valstīvisattīstītākās valstis. Tas ir pamatots un nepieciešams pasākums. Jāatzīmē, ka jo augstāks ir produktīvo sietu līmenis, jo lielāks ir darba dalījums starp atsevišķiem uzņēmumiem un nozarēm, jo ​​lielāka konkurence pieaug, jo lielāka popularitāte kļūst par dalību valsts ekonomikā.

Ekonomikas regulēšanas teorijas galvenais ideologsir J. Keinss. Saskaņā ar angļu ekonomista teoriju valstij ir jāiejaucas ekonomikā, jo brīvajam tirgum nav mehānismu, kas varētu nodrošināt ekonomikas sistēmas stabilitāti.

Valsts ekonomikas regulējumsir federālo un reģionālo pašvaldību ietekme uz tirgus elementiem (piedāvājums, pieprasījums), preču kvalitāte, pārdošanas noteikumi, konkurence, tirgus infrastruktūra utt.

Šodien dažādās valstīs pastāv dažādas metodestautsaimniecības regulēšana: cenu, nodokļu, ilgtermiņa standartu, ekspertu aplēšu, ierobežojumu ierobežojumu un citu kontroli. Katra valsts neatkarīgi izvēlas ietekmes metodes, vadoties pēc to efektivitātes īpašos ģeogrāfiskos un vēsturiskos apstākļos. Tās ļauj ietekmēt tirgu un regulēt attiecības starp pārdevējiem un pircējiem.

Metodes tiek pastāvīgi atjauninātas un uzlabotasjauno ekonomikas uzdevumu ietekmē. Valdības iejaukšanās tautsaimniecībā elastīga izmantošana tiek nodrošināta, apvienojot tirgus principus un plānotās metodes.

Ekonomikas ekonomikas pretciklisms -valsts politikas virziens ekonomiskajā jomā, kura mērķis ir mazināt regulārus ekonomikas attīstības ciklus. Šāda regulējuma pamatā ir stabilizatoru izmantošana (nodokļi, piemaksas, subsīdijas utt.).

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...