Pedagoģiskā padome izglītības darbam skolā

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Kā organizēt pedagoģisko padomi izglītības darbam? Kāda tēma viņam izvēlēties? Mēs iesakām apspriest ar augstākā līmeņa vadītājiem aktuālus jautājumus, kas saistīti ar krievu izglītības modernizāciju.

Mūsu jaunā skola

Nesen īpaša uzmanība tika pievērstamorālās un garīgās attīstības jautājumi un jaunākās paaudzes audzināšana. Tie ir tie jautājumi, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, viņiem ir jāiesaka Pedagoģiskā padome izglītības darbam skolā.

Pedagoģiskā padome pedagoģiskajam darbam

Galvenā skolotāja ievads

Skolotāju sanāksmes sākumā teorētiskie pamati, kas attiecas uz patriotisko izglītību skolā, jānosaka izglītības darba direktora vietniekam.

Kopš Pedagoģiskā padome izglītības un apmācības jomādarbs ir saistīts ar aktīva pilsoniskā stāvokļa veidošanos, ir jāņem vērā garīgās un morālās izglītības un attīstības jēdziens, kas izveidots, lai īstenotu otrās paaudzes izglītības standartus. Datortehnoloģiju vecumā, milzīga informācijas plūsma mūsdienu izglītības sistēmas priekšā, uzdevums ir atrast jaunas pieejas jaunās paaudzes garīgai un morālajai audzināšanai.

Reāli diktē nepieciešamību atjaunot atdzisttradicionālās pieejas vadītājiem izglītības procesā. Informācijas pieejamības augstu pakāpi samazina bērnu intereses lasīšanā, mūzikā, dzejā. Mūsdienu sabiedrībā iecietības un izpratnes vietā tiek iedrošināta stīvums un meli, tiek zaudēta normālu cilvēku attiecību vērtība.

Iemesls morālo īpašību zudumam zinātnieki redzizglītības un izglītības procesa atdalīšanā - integrētas pieejas trūkums harmoniski attīstītas personības veidošanā. Mūsu izglītības pedagoģiskā padome ir vērsta uz to, lai atrastu tās efektīvas metodes un metodes, kas palīdzēs tikt galā ar šādu problēmu.

Skola bija spiesta pakļauties ārējiem apstākļiem, skolotājiem nebija laika un iespējas iesaistīties bērna personības attīstībā.

Pedagoģiskā padome izglītības darbam skolā

Jaunā realitāte

Pēc otrās paaudzes jauno izglītības standartu ieviešanas skolotājam uzticētais uzdevums ir ievērojami mainījies.

Tagad, nevis vadīt klasiskolotājam vajadzētu vadīt bērnus, stimulēt viņu neatkarīgo darbību un aktivizēt pašattīstību. Ņemot vērā, ka tēmu skolotāju sanāksmē izglītības darbu, kas saistīts ar patriotismu, tas ir svarīgi, lai noteiktu virzienu veidošanās jaunākās paaudzes ar atbildības sajūtu un lepnumu par savu mazo mājās, kas ir valsts cieņu vecākās paaudzes. Tas ir par to kompetence ir klases audzinātājs, vai viņš ir spējīgs ieviest jaunas mācību metodes savā darbā, gala rezultāts ir atkarīgs no izglītības.

Pedagoģiskās padomes tēma pedagoģiskajam darbam

Izglītības iezīmes

Var sākt pedagoģisko padomi izglītības darbamdefinīcija. Izglītība ietver darbu ar vērtībām, domas, cilvēku savstarpēju attiecību sistēmu, viņa vēlēšanās un emocionālās sfēras, lai pusaudzis, bērns, jauns cilvēks spētu realizēt un uzlabot sevi. Izglītības uzdevums ietver pirmās un veiksmīgas jauniešu paaudzes attiecību pieredzes veidošanos. Klases skolotāju piedāvātās pedagoģiskās idejas ir veids, kā aizpildīt mācību procesu ar noteiktu saturu.

Pedagoģiskās padomes tēma pedagoģiskajam darbam

Inovāciju ieviešana izglītībā

Runa skolotāju padomē par izglītojošo darbulabākie klases vadītāji ļauj citiem skolotājiem saņemt informāciju par to, kā vislabāk strādāt jaunā vidē ar bērniem un pusaudžiem. Lai palielinātu izglītības efektivitāti, ir svarīgi meklēt veidus, kā iesaistīt skolu, klasi un visus aktīvās dzīves bērnus. Pedagoģijas padomes laikā kolēģi var dalīties savā starpā ar savu pieredzi, sasniegumiem, sasniegtajiem rezultātiem.

Pedagoģiskā darba pedagoģiskā padome ir mācību metožu un metožu apspriešana, pateicoties kuru var atrisināt izglītības programmā noteiktos uzdevumus.

Pedagoģiskā padome pedagoģiskajam darbam

Vēsture un mūsdienu tendences

Izglītības tehnoloģijas ir dzimušas kājauns virziens Amerikas Savienoto Valstu pedagoģijā. Tā ir balstīta uz ideju par kontroli pār mācību procesu, spēja veidot pakāpeniskās atskaņošanas uzdevumus. Ņemot vērā, ka pastāv izglītības tehnoloģijas, piemēram, projekta mācīšanos, kritisku domāšanu, veselības tehnoloģijas KTD Ivanova, jūs varat izvēlēties motīvi pedagoģiskās padomes izglītības darbam skolā.

Īpaša interese ir apmācību, uz kuru klases vadītājiem augstākās klases arvien vairāk pārvēršas viņu darbā.

pedagoģisko padomju priekšmetus par izglītības darbu skolā

Apskatīsim kolektīvās tehnoloģijasradošais darbs, ko ierosināja Ivanovs. Šis audzināšanas variants ir pelnījis īpašu uzmanību, jo tā pamatā ir aktīva pilsoniskā attieksme, pozitīva attieksme, pozitīvas emocijas. Šajā procesā strādāt komandā par kādu konkrētu projektu, bērni mācīties, lai ņemtu vērā atzinumus par citu cilvēku (izglītības, iecietības), iegūt prasmes projekta aktivitātēm.

Skola vairs nebija "pūšanas aktīvu", tā pārvērtās par reālu radošo darbnīcu.

runas skolotāja valde

Secinājums

Problēmu grupas darbs ir saistīts ar verbāloskolēnu uzvedība netradicionālā situācijā. Apmācības, kopīgie braucieni, kvestu spēles ļauj mūsdienu klases skolotājiem veikt efektīvu pedagoģisko darbību, veidot skolēnos patiess patriotismu un aktīvo pilsonisko pozīciju.

Pedagoģisko skolotāju padomju norisepar izglītojošo darbu jūs varat apsvērt dažādus jautājumus, kas saistīti ar klases veidošanas pazīmēm. Mūsdienās nozīmīgs uzdevums pirms mūsdienu izglītības ir tāda pilsoņa izglītība, kas spēj aktīvi piedalīties visos sabiedrībā notiekošajos procesos.

Piemēram, jūs varat apsvērt klases sapulcēvadītājiem jautājumi, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju ieviešanu izglītībā, tālmācībā, radošajā domāšanā. Tā ir spēja būt atbildīgai par savām darbībām, darbībām un izpratni par paveikto darbu, kas jāveido starp vispārējās izglītības skolu absolventiem.

Mūsdienu skolu izglītības specifikaslēpjas faktā, ka tagad galvenais uzsvars tiek likts uz skolēnu patstāvīgu darbu, interesantu risinājumu un ideju iemiesojumu neuzkrītošā konsultēšanā, nevis pilnīgu realitātes uzdevumu kontroli. Šajos jautājumos ir jāvelta pedagoģiskās tikšanās.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...