Simetrija dabā

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Dabas simetrija ir objektīva īpašība, kas ir viena no galvenajām mūsdienu dabas zinātnēs. Šī ir universālā un vispārējā mūsu materiālās pasaules pazīme.

Simetrija dabā ir jēdziens, kaatspoguļo esošo kārtību pasaulē, proporcionalitāti un proporcionalitāti starp dažādu sistēmu vai dabas objektu elementiem, sistēmas līdzsvaru, sakārtotību, stabilitāti, proti, noteiktu harmonijas elementu.

Simetrija un asimetrija ir pretēji jēdzieniem. Pēdējais atspoguļo sistēmas sagraušanu, līdzsvara trūkumu.

Simetrijas formas

Mūsdienu dabas zinātne definē vairākas simetrijas, kas atspoguļo materiālās pasaules individuālo līmeņu hierarhijas īpašības. Ir zināmi dažādi simetrijas veidi vai formas:

  • telpiski laika apstākļi;
  • kalibrēšana;
  • izotopisks;
  • spogulis;
  • maināms

Visus šos simetrijas veidus var iedalīt ārējos un iekšējos.

Ārējo simetriju dabā (telpisko vai ģeometrisko) raksturo liela daudzveidība. Tas attiecas uz kristāliem, dzīviem organismiem, molekulām.

Iekšējā simetrija ir paslēpta no mūsu acīm. Tas izpaužas likumos un matemātiskajos vienādojumos. Piemēram, Maksvela vienādojums, kas nosaka attiecības starp magnētisko un elektrisko parādību vai Einšteina smaguma īpašību, kas attiecas uz telpu, laiku un smagumu.

Kāpēc mums ir nepieciešama simetrija dzīvē?

Simetrija dzīvajos organismosevolūcijas process. Visiem pirmajiem organismiem, kas radās okeānā, bija ideāla sfēriska forma. Lai iepludinātu citā vidē, viņiem bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem.

Viens no šādiem pielāgošanās veidiem ir:simetrija dabā fizisko formu līmenī. Simetrisks izkārtojums ķermeņa daļām, lai līdzsvaru braucot, noturību un pielāgošanu. Ārējie formas cilvēka un lieliem dzīvniekiem, ir diezgan līdzsvarotu viedokli. Arī augu pasaulē ir simetrija. Piemēram, konusveida vainags forma egle ir simetrijas ass. Šī vertikālā vārpstas, stabilitātei platākajiem lejupvērsti. Arī simetriski attiecībā uz to ir sakārtotas atsevišķas zarus, un forma konusa ļauj efektīvi izmantot vainagu gaismas plūsmas saules enerģiju. Ārējie simetrija dzīvnieki palīdz viņiem saglabāt līdzsvaru braukšanas, lai bagātinātu enerģiju no apkārtējās vides, to izmanto racionāli.

Ķīmiskajās un fizikālajās sistēmās simetrijair arī klāt. Tātad, visstabilākās ir molekulas ar augstu simetriju. Kristāli ir augstas simetrijas ķermeņi, to struktūrā periodiski atkārtojas trīs elementārā atoma mērījumi.

Asimetrija

Reizēm iekšējais orgānu izvietojums dzīvā organismā ir asimetrisks. Piemēram, sirds atrodas pie cilvēka pa kreisi, aknas - pa labi.

Augi būtiskās darbības procesā no augsnesabsorbē ķīmiskie minerālvielas no simetriskas formas molekulām un to ķermeņos pārvērš tos asimetriskos savienojumos: olbaltumvielas, ciete, glikoze.

Asimetrija un simetrija dabā ir divaspretējas īpašības. Šīs ir kategorijas, kas vienmēr ir cīņā un vienotībā. Dažādos vielas attīstības līmeņos var būt simetrijas vai asimetrijas īpašības.

Ja mēs pieņemam, ka ir līdzsvarsAtpūtas un simetrijas stāvoklis, kā arī kustība un nestabilitāte izraisa asimetrija, tad mēs varam teikt, ka līdzsvara koncepcija bioloģijā ir ne mazāk svarīga kā fizikā. Materiāla kustības bioloģiskajai formai raksturīgs bioloģisko sistēmu termodinamiskā līdzsvara stabilitātes princips. Tā ir asimetrija, kas ir stabils dinamiskais līdzsvars, ko var uzskatīt par galveno principu dzīves dzīves problēmas risināšanā.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...