Mācību procesa struktūra kā skolēnu izziņas un izglītības aktivitātes indikators

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Kādas ir mācīšanās procesa struktūras un tās būtības iezīmes?

Par veidošanās pedagoģiskās domāšanas, ir svarīgi saprast, kas ir mācību procesa būtība un struktūra, kā tas darbojas un attīstās. Mācību procesa ārējā puse ir skolotāja un skolēnu savstarpēja sadarbība. Skolotāja uzdevums mācību laikā ir informēt studentus, organizēt, mērķēt, stimulēt viņu darbu, kā arī pielāgot un novērtēt to. Praktikantiem jāapgūst materiāls un darbības, kuras nodrošina mācību programma. Šo procesu raksturo divpusējs, kas ietver mācīšanu un mācīšanos.

Tādēļ mācību procesa būtība un struktūra ir mērķtiecīga attīstība unstudenta personības audzināšana, balstoties uz sistemātisku zinātnisku zināšanu un darbību izpratni, kas atspoguļo abas cilvēces kultūru - materiālo un garīgo.

Sastāvdaļas, kas veido mācību procesa struktūru

Mācību process jāsaprot kā aktīvsun cieša skolotāju un praktikantu mijiedarbība, kas ir mērķtiecīga un organizēta, izmantojot īpašas metodes un dažādas formas.

Tādēļ mācību procesa struktūra ir raksturīga skaidrība. Tās galvenā sastāvdaļa komponents kalpo mērķim. Papildus nododot zināšanas studentiem un attīstībai nepieciešamās prasmes, kognitīvo attīstību (galvenais un kopējo mērķi), skolotājs izvirzīs šaurāku mērķi, ka efektīvs absorbcija konkrētu ķermeņa zināšanu.

Arī mācību procesa struktūra pedagoģijā Tas arī nodrošina tādu neatņemamu sastāvdaļu kāsociālās pieredzes saturs, ko asimilē studenti. Zinātniskā informācija tikai tad var kļūt par izglītības procesa daļu, kad tā ir pedagoģiski pielāgota, tā ir faktiska, izziņota, attīstīta un realizējama noteiktā vecuma bērniem.

Galvenais skaitlis, kas veido mācību procesu, ir skolotājs. Viņš ir izglītības un audzināšanas satura pasniedzējs, skolēnu izziņas darbības organizētājs.

Studentu kolektīvs ir arī svarīgs elements, ar kuru modelis mācību process. Skolēni ir skolotāja izglītības un zināšanu priekšmeta objekts.

Mācību metodes ir būtisks elements, kas pedagoģijas izglītības struktūra. Tas ir viens no sadarbības mācīšanas veidiemstarp skolēniem un skolotāju. Pedagoģiskajā darbībā liela nozīme ir ne tikai mācīšanas metožu potenciālajai efektivitātei, bet arī skolotāja metodiskajai sistēmai, viņa spējai sadarboties ar skolēniem. Jebkura no izmantotajām metodēm kļūs aktīva tikai tad, ja tā var apvienot abas puses un pārvērst no skolotāja metodiskās metodes bērnu izziņas darbībā.

Arī mācību procesa struktūra nevar izveidot bez organizatoriskām formām. Saskaņā ar apmācības veidiem būtu jāsaprot komandas darbu un apmācības studentu mācību procesā. Nodarbība ir izglītības pamatformula. Papildu formas var būt lekcijas, semināri, laboratorijas un praktisko apmācību, apmācības - individuālie un grupu, apli.

Svarīgs izglītības struktūras elements irārpusklases patstāvīgais darbs - mājas, klubs, bibliotēka. Tas veicina iegūto zināšanu un prasmju apvienošanu, patstāvīgu attīstību.

Būtiska sastāvdaļa ir arī iegūto zināšanu, iegūto prasmju un iemaņu pielietošana praksē mācību procesa struktūra. Šis izglītības procesa komponents ir vienojošs visiem pārējiem. Tās praktiskais pielietojums ļauj pārbaudīt apmācības efektivitāti.

Izglītības struktūras galīgais elementsprocess ir pedagoģiskā diagnostika. Ar tā palīdzību tiek noteikta zināšanu kvalitāte, studentu spēju līmenis. Arī diagnostika palīdz skolotājam labot savas darbības.

Izstrādājot mācību procesu, tam jābūt radošam, ņemot vērā konkrētās situācijas.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...