Kāda ir studenta psiholoģiskā īpašība?

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Studenta psiholoģiskie raksturojumi ir viensno nepieciešamajiem dokumentiem, kurus izmanto ne tikai skolas psihologa darbā, bet arī klasē strādājošie skolotāji un klases skolotājs. Viņai ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, ar īpašību palīdzību ir iespējams apkopot skolnieka padziļinātu psiholoģisko portretu. Otrkārt, tas palīdzēs jaunajiem skolotājiem iepazīties ar studentu, ņems vērā viņa personības īpatnības, strādājot ar viņu. Šis dokuments var arī palīdzēt ciešāk sadarboties ar studentu ģimeni, kā rezultātā var sasniegt efektīvākus rezultātus bērna audzināšanā un attīstībā.

Vienota forma, pie kuraspsiholoģiskās īpašības, līdz šim brīdim. Tāpēc visbiežāk psihologam ir pietiekami sekot vispārējiem ieteikumiem to rakstīt, ja vien izglītības iestādē nav paredzēts citādi.

Galvenās prasībasŠis dokuments ir šāds. Lielākajai daļai teksta jāapraksta bērna individuālās īpašības, kas var izpausties ne tikai skolas mērogā, bet arī ārpusskolas aktivitātēs. Vienlaikus ir vēlams, lai šeit nevajadzīgu informāciju neuzrāda. Labāk ir saglabāt dokumenta zinātnisko valodu, jo īpašo terminu izplatība tajā var sarežģīt informācijas uztveri.

Lai studētu studentu, speciālistam jābūt labi sagatavotam. Tas nozīmē, ka viņam ir jāizvēlas nepieciešamie testi, kuru mērķis ir izpētītās personības iezīmes.

Papildus vispārējai informācijai par bērnu,dati par viņa ģimeni (sastāvs, sociālais statuss, audzināšanas stils) un veselības stāvoklis. Lai to panāktu, psihologam ir jāsazinās ar izglītības iestādes ārstu, kā arī ar studenta vecākiem. Turpmāk aprakstīti klases skolotāja novērojumi par studentu.

Studenta psiholoģiskās īpašībasinformācija par tās vispārējo attīstību, interesēm un tendencēm. Dokumentu var iedalīt vairākās sadaļās, no kurām katra sākas ar jaunu punktu, kurā norādītas studenta kognitīvo procesu īpašības. Piemēram:

- uzmanība: patvaļīga, slikti attīstīta, bērns ātri nogurst;

- verbālā izlūkdati: dialogiskā runa ir slikti attīstīta, ierobežots kopējs skatījums.

Psiholoģiskās īpašības ir jāiekļaujinformācija par tādām individuālām pazīmēm kā bērna aktivitāte, mācīšanās spējas, komunikācija ar pieaugušajiem un vienaudžiem utt. Varat norādīt, kā students savā adresē izturas pret kritiku: naidīgs, vienaldzīgs, labvēlīgs.

Šajā dokumentā ir norādīts vispārējsklases īpašības, kā arī studenta vieta tajā. Jāatzīmē, kādas ir morāles vērtības un pārliecības, kādas ir studentam, tas ir, viņa idejas par draudzību un godīgumu, godu un sirdsapziņu.

Šīs klases psiholoģiskajām īpašībām vajadzētu ietvert apmēram tādu pašu informāciju, kas ir tikai vispārināta, attiecībā uz visu kolektīvu.

Tātad, ir jānorāda ne tikaibet arī tautību veidi, ko studē bērni (etniskās tradīcijas var ietekmēt skolēnu izredzes un attieksmi). Bez tam ir aprakstītas komandas sociometriskās īpašības, tai skaitā kohēzija, "zvaigznes", "izolēts" utt. Skaits. Arī dokumentā ir iespējams parādīt klasē pieejamos temperamenta veidus un to proporciju. Pēdējais jautājums ir svarīgs, jo tas palīdzēs skolotājiem ņemt vērā mācību aktivitāšu tempu un studentu personiskās īpašības.

Dokumenta beigās ir nepieciešams rakstīt secinājumus unieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar šiem bērniem vai vienu bērnu, pamatojoties uz psiholoģisko pētījumu un skolēnu individuālajām iezīmēm.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...