Sabiedrībā pieņemto sociālo normu koncepcija un veidi

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Sociālo normu koncepcija un klasifikācija sākas no brīža, kad tās ir skaidri nošķirtas no otrā veida normām - tehniskām.

Sabiedrības noteikumi ir reglamentējošās attiecībasstarp personas uzvedību un organizācijas likumu darbību. Viņi palīdz sabiedrībai darboties harmoniski un lietderīgi, lai kopā sasniegtu to, ko cilvēks nevar sasniegt vienatnē.

Laika gaitā bija sociālās normas,attīstījusies paralēli cilvēces sabiedrības attīstībai un pārgāja no vienas paaudzes uz otru. To izskatu iemesls bija nepieciešamība kontrolēt cilvēku uzvedību, ievērojot noteikumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai cilvēku.

Koncepcija un sociālo normu veidi ir atkarīgi no diviem kritērijiem:

- to radīšanas veids, parādīšanās;
- veidi, kā tos aizsargāt no pārkāpumiem.

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, sociālās normas jēdziens un veidi ir šādi:

1. Likuma normas - ir izveidotas un aizsargātas ar valsti.

2. Morāles normas. Šie uzvedības noteikumi ir atkarīgi no tā, kā cilvēki iedomāties tādas morālās kategorijas kā ļaunums, labs, taisnīgums,
netaisnība, godbijība, cieņa, pienākums. Tos pasargā personas iekšējā ticība vai vairākuma viedokļa ietekme.

3. Sabiedrisko organizāciju normas. Tos izveido pašas organizācijas, kas sākotnēji paredz aizsargpasākumus.

4. Muitas standarti - tie ir noteikumi, kas ir izveidojušies konkrētā sabiedrībā un iekļauti cilvēku ieradumos atkārtotas atkārtošanās rezultātā.

5. Tradīcijas normas - tas ir visstabilākie uzvedības likumi, tie rodas, kad kādā cilvēka dzīves sfērā cilvēki ir pierādījuši
pamatu laiki.

6. Rituālu normas norāda uz to, kā rīkoties noteiktu ceremoniju laikā (laulības, svētku dienas, ierēdņu sanāksmes). Specifiskums
to iemiesojums, realizācija - izklaide, teātra dizains.

Sociālo normu koncepcija un veidi ir atkarīgi ne tikai no tā, kā tās tiek nodibinātas sabiedrībā, bet arī par uzkrājumiem no pārkāpumiem. Tās nozīme arī ir svarīga.
Satversmes ziņā sociālo normu koncepcija un veidi atšķiras ar sekojošo:

- tehniskā;
- ekonomiski - pārvaldīt īpašumtiesību formas, materiālo preču ražošanu un izplatīšanu;
- darbaspēks;
- ģimene;
- ekoloģiski;
- politiskā - regulē cīņas procesu par politisko varu, tautu, klašu uc attiecību procesu;
- Reliģiski - pārvalda attiecības starp reliģijām, veic reliģiskos rituālus;
- kultūras, utt.

Sabiedrībā pieņemtajiem likumiem ir vairākas pazīmes, kas tām raksturīgas, un kuras palīdz regulēt attiecības sabiedrībā, ietekmēt cilvēku uzvedību jaunās situācijās.

Sociālo normu jēdziens un pazīmes:

Pirmkārt, šādi ir uzvedības noteikumisabiedrība. Valstī, organizācijās vai cilvēku kolektīvā ir norādīts, kā cilvēkiem jārīkojas, kādas darbības viņi veic un kādas nav. Saskaņā ar šiem paraugiem viņi labo savu uzvedību, tie ir vienādi.

Otrkārt, sociālās normas ir vispārīgas, nevis individuālas, tas ir, visi cilvēki, kas atrodas šajā jomā
to ietekme.

Treškārt, tie ir ne tikai svarīgi visiem cilvēkiem, bet arīTie ir obligāti arī tiem sabiedrības locekļiem, kurus tieši skar. Sociālās normas ir tik obligātas (un ne tikai likumīgas), ka tie, kas tos pārkāpj, var tikt pakļauti sabiedrības vai valsts vadītāja ietekmei. Valsts piemērot pasākumus, ja persona ir pārkāpusi tiesiskās likumus un sabiedrība reaģē formā neuzticību, nosodījumu, atsavināšanu gadījumā pārkāpuma morāles.
Sociālo normu kopums un savstarpējs savienojums veido cilvēku kopienas noteikumus.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...