Mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas filozofija,

Izglītība:

Zinātnes un tehnoloģijas filozofija irmoderno zinātnisko un tehnisko zināšanu metodoloģisko un teorētisko un kognitīvo pamatu analīze. Mūsdienu zinātne mūsdienās atrodas pilnīgi citādās hipostāsēs - gan kā reālās pasaules likumu pazīšana, gan kā radošuma forma, kā arī kā īpaša sociālā programma. Zinātnisko zināšanu filozofiskā analīze mūsdienās ir diezgan bagāta vēsture, un mūsdienu zinātnes filozofija ir īpaša neatkarīga sadaļa filozofisko zināšanu vispārējā sistēmā.

Mūsdienu filozofijā ir diviracionāla pieeja zinātnisko zināšanu analīzei: sociokultūras un loģiski-epistemoloģiskā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju filozofijas specifikai un tās attiecībām ar zinātnes filozofiju, tādas programmas galvenais mērķis ir tas, ka pēc tās ieviešanas pretendents kļūst par īstu zinātnieku, kas var patstāvīgi veikt pētniecību un mācīšanu tehnoloģiju un zinātnes filozofijas jomā .

Mūsdienu pasaule piedāvā dažādas zināšanasviskonkrētākajās jomās mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju filozofija kļūst ne tik nozīmīga, jo šaurprofilu tehnisko disciplīnu skaits katru gadu kļūst arvien lielāks. Tagad filozofijai kļūst interesanti ne tikai pašas tehniskās nozares, bet arī visdažādākie aspekti kļūst par ļoti interesantu pētījumu objektu. Zinātnes un tehnoloģijas filozofija kļūst ļoti populāra tehnoloģiju iespiešanās dēļ gandrīz visās cilvēka eksistences sfērās.

Turklāt daudzi dabas zinātneseksperimenti praktiski nav iespējami bez tehniskām ierīcēm. Tādējādi zinātnes un tehnoloģijas filozofija pētīs tehnoloģiju parādību kopumā, cerot uz tā ilgtermiņa perspektīvu. Kas ir tehnoloģija un kā tā ietekmē mūsdienu cilvēka dzīvi? Šodien šis termins tiek saprasts kā radītu instrumentu un ražošanas līdzekļu sistēma. Lai gan šī metode parādījās jau senajos gadsimtos, tā vienmēr nonāca zinātnieku skatījumā kā patstāvīga disciplīna, un postmodernisma zinātnes filozofija to skaidri parāda.

Tomēr pagājušā gadsimta sākums bija iezīmētspietiekami kritiska attieksme pret pieaugošo tehnikas attīstību, koncentrējoties uz negatīvajiem aspektiem. Vienā vai otrā veidā, bet laika gaitā tehnoloģija ir kļuvusi par īpašas izpētes un rūpīgas analīzes priekšmetu. Turklāt tehniskajās zinātnēs tiek veidota fundamentālo pētījumu (tehniskās teorijas) pamatne, kas noved pie šauras specializācijas dažās tehniskās jomās un inženiertehnisko darbību attīstībai. Mijiedarbība starp zinātnes un inženierijas aktivitātēm notiek tāpat kā mijiedarbojas zinātnes un tehnoloģijas filozofija.

Mūsdienu literatūra identificē vairākas jomas, lai risinātu jautājumu par zinātnes un tehnoloģijas attiecībām:

  1. Šajā kontekstā tehnoloģija tiek uzskatīta par lietišķo zinātni.
  2. Tehnoloģiju un zinātnes attīstības pamatprocesi tiek uzskatīti par neatkarīgiem koordinētiem procesiem.
  3. Zinātne attīstās, orientējoties uz tehnoloģisko progresu.
  4. Zinātnes tehnoloģija vienmēr un visur ir priekšā par ikdienas dzīves paņēmieniem.
  5. Līdz deviņpadsmitā gadsimta beigām tehniskās prakses laikā netika izmantotas zinātniskās atziņas, bet tas ir raksturīgs mūsdienu zinātniskiem un tehniskiem pētījumiem.

Bieži tehniskās zinātnes tiek sajauktas ar piemērotoDabas zinātne, bet mūsdienu apstākļos tas nav pilnīgi pareizi. Tehniskās zinātnes ir īpaša zinātnisko un tehnisko disciplīnu sērija, tās ievērojami atšķiras no dabaszinātnēm, tomēr starp tiem pastāv sava veida neredzams savienojums. Zinātnes un tehnoloģijas filozofija ļauj mums saprast, ka nav jēgas uzzināt, kuras no zinātnēm ir svarīgākas un nozīmīgākas, jo īpaši tāpēc, ka ir pilnīgi neskaidrs, kas būtu jāuzskata par atskaites punktu.