Politiskā psiholoģija: priekšmets, problēmas, metodika un metodes

Pašpilnība

Politiskā psiholoģija irstarpnozaru zinātne, kas atrodas socioloģijas, psiholoģijas un politikas zinātnes krustojumā. Tas ir attīstījies un izplatījies plašāk ASV un Kanādā, un mazākā mērā arī Eiropas valstīs. Krievijā pirmie darbi parādījās tikai pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados (E. Šestopals, A. Jurjovs, E. Gantmens-Egorova utt.).

Politiskajā psiholoģijā ir vairāki studiju priekšmeti:

  • Psiholoģiskie komponenti cilvēka politiskajā uzvedībā. Tie ir lielākā daļa pētījumu.
  • Psiholoģisko zināšanu pielietošana politisko fenomenu skaidrojumā.

Bet tas vēl nav viss. Politiskā psiholoģija ir jauna zinātņu joma, tāpēc to nepārtraukti papildina jauni pētījumi un teorētiskie sasniegumi. Katrs zinātnieks pievieno savu redzējumu par tēmas interpretāciju.

Politiskā psiholoģija nodarbojas ar plašu problēmu loku.

Pirmkārt, ārpolitika. Runa ir par miera un kara psiholoģiju, terorismu, politisko lēmumu pieņemšanu, etniskiem un starpvalstu konfliktiem, savstarpēju partneru uztveri sarunu procesā.

Otrkārt, šī zinātne nodarbojas ariekšējā politiskā dzīve. Tas ir par iedzīvotāju politiskās līdzdalības veicināšanu iestādēs un kustībās, minoritāšu diskriminācijas, politiskās identitātes veidošanas psiholoģijas un tā tālāk.

Šim jaunajam zinātnei ir īpašas, īpašas problēmas. Tas ir par:

  • dažādu līmeņu makropolitiskie procesi (nacionālie, reģionālie un globālie);
  • pārejas procesi (demokratizācija, politisko institūciju maiņa, identitātes maiņa, sabiedrības dinamika);
  • procesi masā un grupāpolitiskā apziņa, kā arī uzvedība (lēmumu pieņemšana, politisko grupu attieksmju veidošana, politiskā konformisms, vadība, konflikti, sadarbība, masveida politiskā attieksme utt.);
  • katra pilsoņa politiskā uzvedība un socializācija;
  • līderu un ievēlēto pārstāvju vēlētāju uztvere, viņu vārdnīca, domāšana, ideoloģija un tehnoloģijas lēmumu pieņemšanā.

Politiskās psiholoģijas metodes balstās uztad, lai iegūtu dažādu līmeņu empīriskus datus. Bet galvenais uzsvars tiek likts uz individuālās apziņas un uzvedības izpēti. Plaši tika izmantota satura analīze (runas, dokumenti, video materiāli), intervijas un fokusa grupas. Turklāt politiskajā psiholoģijā tās arsenālā ir projektīvas metodes, testi, ekspertu vērtējumi utt. Konsultācijas procesā ar klientiem tiek izmantotas dažas psihoterapeitiskās un korektīvās metodes.

Atsevišķi ir jādomā par vadošajām teorētiskajām paradigmām:

Galvenais ir politiskā biheiviorisms. Tās galvenais uzdevums ir izpētīt dažādas un specifiskas formas politiskajā uzvedībā. Nav ņemtas vērā indivīda domas un izjūtas par ievēlētajiem pārstāvjiem, kā arī situāciju pasaulē un valstī. Viņa atbalstītāji (R. Nayemi, D. Eastons, D. Dennis uc) būtiski veicināja dažādu politisko līdzdalību, starpvalstu un starpetnisko konfliktu, socializācijas utt. Izpēti.

Turklāt ir balstīta politiskā psiholoģijauz kognitīvo vai humānistisko tendenču attīstību (D. Adelsons, L. Kolbergs, R. Inglehart, S. Renshons un citi). Tās galvenokārt ir veltītas tam, ka iedzīvotāji domā par politiku, kā tiek uztverti līderi, partijas un kā masu mediji ietekmē cilvēka pasaules uzskatu.

Politiskā psiholoģija ir jauna un dinamiski attīstīta zinātne.