Galvenie psiholoģijas virzieni: viena zinātne, bet atšķirīgs mācību priekšmets

Pašpilnība
Notiek ielāde ...

Varbūt jau ir sākusies, 20. gadsimts jau ir pieredzējis tik jaunazinātne psiholoģijas testu. Galvenie virzieni psiholoģijā, kas pastāvēja tajā laikā, nebija spējīgs atbildēt uz jautājumiem, kas radušies saistībā ar vēstures un kultūras apstākļiem mūsdienu reizes. Tas bija šajā laikā zinātnes laikā un izdzīvoja pirmo krīzi savā vēsturē, kas ir saistīta galvenokārt ar neveiksmi tās teorētiskos principus redzīgam skolas izstrādāto izskaidrot reālo situāciju sabiedrībā.

psiholoģijas pamatvirzieni
Tas noveda pie tā, ka galvenie virzieni20. gadsimta psiholoģija atšķiras pat mācību priekšmetā, un dažādas skolas nodarbojas ar dažādu praktiskās realitātes aspektu izpēti. Jo īpaši, Wundt, pārstāvis strukturālisma, ir izvirzījusi sev mērķi, kas ir pārbaudīt tiešo pieredzi un savas struktūras, un functionalists nepievērš uzmanību, koncentrējoties uz analīzes darba šīm struktūrām. Tādējādi, teica galvenie virzieni Rietumu psiholoģijas atšķiras to pieejā definīcijai cilvēka pieredze: strukturālisti definēt kā "ķēdes elementu", un functionalists - kā "apziņas plūsma", ko var pētīja tikai kopumā. Laika gaitā praksē tas attaisnoja funkcionālisma pārstāvju pieeju.

galvenie virzieni 20. gadsimta psiholoģijā
Arī galvenie virzieni 20. gadsimta psiholoģijāietver refleksoloģiju, kuru galvenokārt izstrādāja krievu zinātnieki, piemēram, Pavlovs un Bekhterevs. Viņu mācību priekšmets bija jutekļi, kā arī sajūtas, ar kurām saskaras cilvēks. Pavlovs jo īpaši ieviesa terminu "nosacīts reflekss", un izskaidroja tā izskatu. Varbūt citi psiholoģijas galvenie virzieni nebija tik cieši saistīti ar bioloģiju un tam nebija tik liela nozīme.

Biheivioristi, kuru vada VatsonsUzdevums tika uzskatīts par izpratni par visu dzīvo būtņu uzvedības mīklas. Un, ja citi galvenie psiholoģijas virzieni cieta kādu subjektīvismu, šī koncepta atbalstītāji mēģināja izskaidrot visus dzīvos būtņu uzvedības mīklas ar objektīviem faktoriem, kas saistīti ar pielāgošanos videi. Būtībā viņi izmantoja baltas žurkas savu eksperimentu veikšanai, jo uzziņas un psihe biheivistiem ir viena lieta, tāpēc atšķirība starp šiem dzīvniekiem un cilvēku nav nozīmīga. Šīs skolas galvenais sasniegums bija izskaidrojums prasmju apgūšanai, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas.

Rietumu psiholoģijas galvenie virzieni
Un, visbeidzot, viens no psiholoģijas jēdzieniem,kas aizsākās šajā laikā, ir Freudisms. Freids koncentrēja savu uzmanību uz darbībām, kuru motīvi cilvēki nevar izskaidrot. Tātad viņš nāca pie idejas par "bezsamaņā" un veltīja visu savu dzīvi viņa pētījumā. Viņš uzskatīja, ka bezsamaĦas darbību iemesls var tikt atklāts, pētot sapĦus, nejaušas atrunas un piespiedu kustības. Froids uzskatīja, ka visu personības attīstību var samazināt līdz diviem pamata instinktiem: seksuāla pievilcība un bailes no nāves. Dzīvojot sabiedrībā, mēs nomācam šos spēkus, tāpēc viņi tiek piespiedušies bezsamaĦas sfērā, bet reizēm viņi joprojām izjūt sevi.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...