Federālais likums 129-FZ "Par juridisko personu un individuālo uzņēmēju valsts reģistrāciju" (ar grozījumiem)

Likums
Notiek ielāde ...

Gan individuālie uzņēmēji (IP), gan arīdažādu juridisko personu formām nav iespējas uzsākt darbību bez īpašas valsts iestāžu atļaujas. Šajā rakstā analizēsim 129-FZ, kas apraksta pārstāvēto personu valsts reģistrācijas procesu.

Kāds ir likums?

Kādi noteikumi reglamentē federālo likumu129-FZ? Atbilde uz šo jautājumu ir ietverta izskatāmā normatīvā akta 1. nodaļā. Tas runā par juridisko personu un IP valsts reģistrācijas noteikumiem, kā arī to izveidi, reorganizāciju un likvidāciju. Likums nosaka prasības, saskaņā ar kurām jāizstrādā attiecīgie dokumenti.

Kuru institūciju aicina īstenot valstiattiecīgo personu reģistrācija? Saskaņā ar 2.panta Nr.129-FZ šādu organizāciju var būt federāla instance izpildvarai, kuru pilnvarojusi Krievijas Federācijas valdība. Ir arī vērts atzīmēt, ka reģistrācijai ir jābūt valsts nodevai - noteikta naudas izmaksa, kuras apmēru nosaka likums.

Valsts reģistros

Krievijas valdībai ir pienākums veidot unveikt īpašas informācijas datu bāzes, ko sauc par reģistriem. Šīs datu bāzes satur visu nepieciešamo informāciju par juridiskajām personām un IP, par to darbību, izveides laiku, kapitāla apjomu utt. Informācija par šādu personu veidošanu un likvidāciju noteikti tiek ierakstīta attiecīgajā datu bāzē. Valsts reģistri tiek uzturēti gan elektroniskā, gan papīra formātā. Ja informācija divās iesniegtajās datubāzēs nesakritīs, prioritāte tiks piešķirta papīra nesējiem.

129 FZ

Kāda informācija reģistra informācijai būtu par konkrētu juridisku personu vai individuālu uzņēmēju? Šeit ir vērts atzīmēt:

 • personas juridiskā un organizatoriskā forma;
 • radīšanas pilns nosaukums, atrašanās vieta un laiks;
 • personas veidošanas vai reorganizācijas metode;
 • informācija par organizācijas dibinātājiem;
 • īpaša informācija par mantošanu utt.

129-FZ norāda, ka visām valsts informācijas bāzēm, kurās ir informācija par IP un juridiskajām personām, jābūt publiskām un atvērtiem.

Par valsts reģistrāciju

3. nodaļa Nr. 129-FZ attiecas uz procesuvalsts reģistrācija. Saskaņā ar likumu, visi reģistrācijas procesi jāpabeidz piecu dienu laikā no dienas, kad attiecīgajai dokumentācijai ir iesniegts valsts pārvalde. Reģistrācija tiek veikta juridiskās personas atrašanās vietā, bet IP gadījumā - dzīvesvietā. Pretendenti var būt šādas personas:

 • konkurences vadītāji;
 • likvidācijas komisijas vadītāji;
 • juridiskas personas dibinātāji;
 • pastāvīgo izpildvaras vadītāju utt.

likums 129 fs

Attiecīgā dokumentācija var būtnosūtot reģistrācijas iestādei gan pa e-pastu, gan tiešā piegādē uz papīra nesējiem. Un kad reģistrācija ir pabeigta? Federālais likums Nr. 129-FZ "Par juridisko personu valsts reģistrāciju un IP" 11. pants norāda uz informācijas ievadīšanas laiku par organizāciju valsts informācijas bāzē.

Par atteikumu valsts reģistrācijā

Saskaņā ar Federālā likuma Nr. 129-FZ 23. pantu atteikums reģistrēt valsts veidu ir atļauts tikai šādos gadījumos:

 • visu nepieciešamo dokumentācijas iesniegšana iestādei, kurā reģistrācija netiek veikta;
 • nosūtot pieteikuma iesniedzēju nepilnīgu vai nepareizi izsniegtu dokumentu;
 • neatbilstību notariāli apstiprinātajām formām;
 • neatbilstību starp IP nosaukumu vai juridisku personu nosaka saskaņā ar federālā likuma prasībām;
 • iesniegt reģistrācijas iestādei dokumentāciju, kuru parakstījusi nepilnvarota persona;
 • informācijas neatbilstība dokumentā, kas apliecina norādītajā informācijā norādīto pilsoņa identitāti;
 • juridiskas personas neizpilde prasībās par kreditoru paziņošanu likvidācijas procesu vai kapitāla samazināšanas procedūru gadījumā.

129 FZ par juridisko personu valsts reģistrāciju

Federālais likums Nr. 129-FZ arī nosaka citus noteikumus par to, kad valsts reģistrācija tiks aizliegta.

Par reģistrācijas subjektu atbildību

Normatīvā akta 24.pantāmēs runājam par sankcijām par iespējamiem pārkāpumiem. Tajā pašā laikā abām pusēm ir vienlīdzīga atbildība: gan reģistrācijas iestāde, gan pieteikuma iesniedzēja. Tādējādi, valsts iestāde, kas ir paredzēti, lai reģistrētu, ir atbildīgs par nepamatotu atteikumu reģistrācijas, kā arī novēlotu izpildi savas pilnvaras, pārkāpjot reģistrācijas kārtībā, neveiksmes informācijai par organizācijas attiecīgajā reģistrā, un tā tālāk. D. visos gadījumos, reģistrācijas iestādei būs pienākums atlīdzināt bojājums.

federālais likums 129 fs

25. pants attiecas uz atbildībupretendenti. Saskaņā ar likumu Nr. 129-FZ "Par juridisko personu un juridisko personu valsts reģistrāciju" organizācijas un privātpersonas ir atbildīgas par informācijas nesniegšanu vai nepilnīgu nodrošināšanu attiecīgajos valsts reģistros. Turklāt valsts reģistrācijas organizācija var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par juridiskas personas vai IP pilnīgu likvidāciju.

Apelācija

25. pants.Apskatāmā normatīvā akta 1 ir iespēja iesniegt apelāciju par reģistrējošās institūcijas darbību, kas vairāku iemeslu dēļ neparedzēja organizācijai vai pilsonim attiecīgajā reģistrā. Sūdzība tiek iesniegta augstākajai teritoriālās reģistrācijas iestādei. Tajā pašā laikā apelācija var notikt arī tiesā, tostarp gadījumos, kad augstākā reģistrācijas iestāde ir atteikusies. Krievijas Federācijas Augstākā tiesa būs pēdējā instance apelācijas procesā.

129 fs izmaiņas

Ir arī vērts pieminēt jaunākās izmaiņasNr. 129-FZ, kas tika ieviesti 2017. gada 29. jūlijā. 7.1. Panta 7. Punkts attiecas uz kārtību, kādā ieraksta informāciju par juridisko personu darbības faktiem reģistrā. Starp sniegto informāciju jābūt informācijai par neatkarīgas garantijas izsniegšanu. Izņēmums ir Vnesheconombank izsniegtā attiecīgā informācija.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...