Vērtētāja ziņojums: derīguma termiņš un izlase

Likums
Notiek ielāde ...

Vērtētāja ziņojums ir dokuments, kas parādāsdarījumi starp pilsoņiem un organizācijām, reģistrējot tiesības uz īpašumu, un citos gadījumos. Tiesību akti rada prasības, lai garantētu saprātīgus rezultātus.

Nedaudz par likumdošanu

Pamatnormatīvs ir likums "Par novērtējumuaktivitātes ". Ekonomiskās attīstības ministrijas līmenī ir pieņemti vērtēšanas darbību standarti. Turklāt tas norāda, kā jāizvērtē vērtētāja ziņojums. Šie dokumenti sīki apraksta daudzas nianses. Protams, šie rīkojumi atbilst likumam.

vērtētāja ziņojums

Novērtējums ir obligāts. Tā saka likums "Par vērtēšanas aktivitātēm", kā arī citi akti. Pirms laulības līguma parakstīšanas tas jāveic, izmantojot valsts vai pašvaldību īpašumu, hipotekārās kreditēšanas pakalpojumus. Patiesībā bez šīs procedūras nav iespējams izdarīt mantojumu vai iesniegt prasību tiesā par īpašuma strīdu. Aplīkota novērtējuma ziņojums tagad ir pieprasīts daudzos gadījumos.

No kurienes nāk šis dokuments?

Ar speciālistu noslēdz līgumu. Vērtētāja izvēli var veikt valsts aģentūra vai ieinteresētā persona. Piemēram, objekta novērtēšana var notikt uz dalībnieku privatizācijas izsolēs. Jebkurā gadījumā līgums ir parakstīts. Dokuments ir izgatavots papīra vai elektroniskā veidā. Otrajā gadījumā obligāti jāizmanto uzlabotais ciparparaksts. Dokumenta sastāvdaļas:

 • pušu vārds;
 • darba mērķis;
 • informācija par vērtējamo objektu;
 • kāds novērtējums būtu jāveic (tirgus vai kadastrālās cenas);
 • kāds ir paredzamais pakalpojumu sniegšanas veids;
 • laiks, līdz kuram jāiesniedz vērtētāja ziņojums;
 • informācija par SRO, kurā ir izveidots neatkarīgais vērtētājs, vai organizācija, kurā viņš strādā;
 • informācija par izpildītāja atbildības apdrošināšanu.

Vienošanās nosaka standartus, uz kuriem balstās novērtējums.

Prasības ziņojumam

Pastāv papildu prasības vērtētāja ziņojumam. Tie ir saistīti ar vērtēšanas priekšmeta specifiku. Jo īpaši tās īpašības ir novērtētas kodolrūpniecībā, nekustamajā īpašumā utt.

neatkarīga vērtētāja ziņojums

Ziņojumā precizē informāciju no līguma par procedūras pamatojumu, mērķiem un noteikumiem:

 • precīzs novērtējuma objekta vai priekšmeta apraksts;
 • novērtēšanas standarti;
 • speciālistu darbību secība;
 • datums, uz kuru uzdevums tika pabeigts.

Neatkarīga vērtētāja ziņojums vai darbs pieorganizācija to piekrīt, tiek piedāvāts zīmogs - tā pati vai tā organizācija, kurā tā darbojas. Vērtētājs neierobežo informācijas apjomu, kuru viņš var pievienot pārskatam, galvenais ir tas, ka saskaņā ar tiesību aktiem un standartiem informācija bija minimāla. Jāatceras, ka, neskatoties uz visām prasībām un noteikumiem, katrā ziņojumā ir noteikta daļa pieņēmumu un varbūtību, lai gan nopietni dažādu speciālistu iegūtie skaitļi nedrīkst atšķirties.

Īpašuma novērtēšanas līdzekļi

Pilsoņi un organizācijas ir ieinteresētas, pirmkārt,objektu tirgus novērtēšana. Inventāra vai kadastrālās vērtības aprēķina dažu veidu nodokļiem, un vērtētāji gandrīz nav saskārušies ar to. Tirgus vērtību var aprēķināt vairākos veidos:

 • dārga;
 • ienesīgs;
 • salīdzinošs.

nekustamā īpašuma vērtētāju ziņojums

Pirmā metode ir balstīta uz tehniskoobjekta īpašības, pārbūves un rekonstrukcijas izmaksu aprēķins. Otrais ir atkarīgs no potenciālajiem ienākumiem no konkrēta objekta, piemēram, summas, par kādu dzīvokļa vai zemes gabala izmaksas pēc kāda laika palielināsies. Trešā metode ir balstīta uz līdzīgu objektu salīdzināšanu. Protams, tiek ņemtas vērā individuālās īpašības. Tajā parasti tiek veidots dzīvokļa vērtētāja ziņojums.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālisti ir visvieglāk atrast. Gandrīz visi no viņiem strādā ar nekustamā īpašuma aģentūrām BTI (gan privātajā, gan publiskajā sektorā).

Kā novērtēšanas process tiek veidots

Vērtētāja ziņojums tiek veidots pēc vienas un tās pašas shēmas:

 • apkopotās zināšanas (tehniskā dokumentācija);
 • Tika veikta analīze, tostarp apkārtne (ceļu attīstības pakāpe, valsts infrastruktūra).

Katrai mazai lietai ir nozīme. Pat vienas mājas dzīvokļu cenas ir pilnīgi atšķirīgas. Tas attiecas arī uz objekta platību, paša mājas komforta līmeni. Māja atrodas pie prestižas zonas, bet tās darbības termiņš tuvojas pabeigšanai, kas ietekmē arī cenu. Cena tiek samazināta, ja māja ir labā stāvoklī, ir veikals, tuvējā aptieka, bet nav transporta infrastruktūras. Tas balstās uz neatkarīga vērtētāja ziņojumu.

vērtētāja ziņojums

Speciālista vajadzībām:

 • Kadastra reģistra dokumenti. Ja nav kadastrālā pase, aicināta sniegt tehnisko datu lapas, kas tiek veikti ar izziņu.
 • Izteiksme, grīdas plāns.
 • Dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu.

Ja tiek plānota pārveidošana, tiek nodrošināts būvdarbu projekts, kā arī cita informācija atkarībā no situācijas. Speciālists tieši saka, kas viņam nepieciešams.

Novērtēšana un tiesvedība

Nesaskaņas ar ziņojuma konstatējumiem ir izteiktas uzvalkā. Tas var būt saistīts gan ar paša novērtējuma rezultātiem, gan ar citām darbībām, ja tās ir balstītas uz novērtējumu vai ar to saistītas. Gandrīz visi šādi gadījumi tiek izskatīti šķīrējtiesās. Lai gan tagad ir iespējams apstrīdēt vērtētāja ziņojumu administratīvajā procesā (kadastra novērtējums). Vienojas vai nē - tiesnesis nolemj tikai pēc pārbaudes. Tas atšķiras tikai divos veidos:

 • tiek veikta tikai ar tiesas lēmumu;
 • eksperts tiek brīdināts par kriminālatbildību par nepatiesu ieslodzījumu.

apstrīdot vērtētāja ziņojumu

Vienīgais veids, kā iegūt pieredzi tiesāapstrīdēt novērtējuma rezultātus. Procedūras izmaksas valstī nav īpaši atšķirīgas. Izņēmums ir lielpilsētu reģioni. Lai novērtētu līdzīgas iekārtas, speciālisti jautā par to pašu summu. Zema vai augsta cena nerunā par kvalitāti, labāk ir iepazīties ar klientu atsauksmēm. Ja pieskarieties šādam jautājumam kā vērtētāja ziņojuma derīguma termiņš, tas parasti ir 12 mēneši. Taču tiesību aktos var noteikt citus termiņus.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...