Pirmsskolas iestādes vadītāja: iespējas un ierobežojumi

Likums
Notiek ielāde ...

Jebkuras vadītāja amatpersonas pienākumiiestāde, tai skaitā bērnudārzs, paredz nodrošināt darbinieku komandas stabilu darbu gan darba vietas vadītāja, gan viņa prombūtnes laikā. Neatkarība var būt īslaicīga, ja citas personas iecelšana nav nepieciešama, lai pildītu vadītāja pienākumus (atstājot augstāku organizāciju, tikties ar dibinātāju vai noslēdzot līgumus par bērna iestādes sniegšanu ar pārtiku, rotaļlietām vai medicīnas produktiem). Un varbūt ilgtermiņā, kad vadītāja rīkojums ieceļ vadītāja amatu prombūtnes laikā (nākamajam atvaļinājumam, komandējumam, slimībai vai praksei).

Viņa vietā galva parasti tiek ieceltavecākais skolotājs, metodiķis vai izglītības darba vadītāja vietnieks. Mūsdienu bērnudārzos tas viss ir - viena un tā paša amata vārdi, bet ir dažādas iespējas periodā, kad tiek izpildīti bērnudārza galvas pienākumi. Ja rīkotājdirektors agrāk bija vecākais pedagogs, tad viņa pārcelšana uz jaunu amatu viņam būtu finansiāli neizdevīga, jo viņa kvalifikācijas kategorija attiecas tikai uz pedagogu amata vietu izpildi bērnudārzā. Pārvaldnieka funkcijas izpildē maksājums tiek veikts, neņemot vērā kvalifikācijas kategoriju, ja vecākais pedagogs nav nokārtojis sertifikāciju divām amata vietām šajā iestādē: skolotājs un vadītājs. Visizdevīgākais variants ir, ja vadītāja vadītāja izpilda savu darbu, bez atbrīvošanās no darba galvenajā amatā, tas ir, iekšējā saderība tiks formalizēta. Šī iespēja ir biežāka, jo KKL 151. pants šajā gadījumā šajā gadījumā nosaka neierobežotu pienākumu izpildes termiņu, bet ar pilnīgu aizvietošanu amatā šāda izpilde ir iespējama ne ilgāk kā uz vienu mēnesi. Tas ir izdevīgi pedagogiem, jo ​​viņu atvaļinājuma ilgums ir vismaz 36 darba dienas.

Personai, kas ir vadītāja vietnieka amatsbērnudārzā šādas problēmas nav. Parasti viņam ir kvalifikācijas kategorija kā vadītājs, un viņa funkcionālajos pienākumos ir pozīcija, kurā norādīts, ka līdera svētku laikā viņš darbojas kā viens no vadītāja tiesībām un pienākumiem. Viņš var apturēt tajā pašā laikposmā pildīt savus pienākumus izglītības jomā.

Ja vadītāja vietnieks strādāpirmsskolas iestādē apvienojumā, tad, lai uzsāktu vadītāja amatu, viņam ir jāpieņem atvaļinājums uz galveno darba vietu tajā pašā laika posmā (LC RF 347. pants). Darbību ierobežojumi ir definēti 7. pantā. 345 TC, kas reglamentē nepilna darba laika darba ņēmēju darbu, kuri strādā tikai pusi laika noteiktai amata vietai. Tādējādi nepilnas slodzes darbinieks ir darbinieks, kurš tikai puse pilda vadītāja pienākumus.

Ja kāda iemesla dēļ deputāti to nevarējavadītāja darbu veic atvaļinājuma laikā, tad dibinātājs ieceļ rīkotājdirektoru no iekšējo darbinieku skaita, kuriem ir pieredze šajā amatā, vai arī par šo periodu tiek pieņemta persona no ārpuses. Šiem darbiniekiem nav tiesību parakstīt materiālus dokumentus, ja vien nav izveidota atsevišķa institūcijas vadītāja pilnvaras. Ja nav šādas pilnvaras, bet par nepieciešamību slēgt līgumu, departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs ir tiesīgs paziņot par darījuma prombūtni darbā. Tas pats, savukārt, jāparādās noteiktajā laikā, lai dokumentus parakstītu savā darba vietā.

Darbojas vadītāja laikāgalvas prombūtne ir iespēja demonstrēt dibinātājam viņa vadības potenciālu, kas var būt stimuls un iemesls tam, lai viņam būtu brīvs darbinieks kā citas pirmsskolas iestādes vadītājs.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...