Reģistrācijas darbību aizliegums. Juridiskie jautājumi

Likums
Notiek ielāde ...

Daudzi autobraucēji pārdod un pārdodPērc TS sekundārajā tirgū. Pastāv gadījumi, kad pēc darījuma jaunais īpašnieks nevar reģistrēt savu pirkumu. Iemesli ir aizliegumi reģistrācijas darbībām. Ko šajā gadījumā darīt? Kā pircējs var pasargāt sevi no "problēmas" automašīnas iegādes?

Vispārējs jēdziens

Dažos gadījumos darbinieki no federālāstiesu izpildītāja dienests piemēro šādus ietekmes pasākumus pret parādnieku kā aizliegumu veikt reģistrācijas darbības attiecībā uz transportlīdzekli.

Tiesu izpildītājs var piemērot šādu obligātu piedziņu attiecībā uz jebkuru parādnieku kategoriju (privātpersonas un juridiskas personas), kā arī par jebkuriem piedziņas objektiem (naudas sods, parāds, alimenti).

reģistrācijas darbību aizliegumi

Tas tiek darīts, lai mudinātu parādniekupilda savus izpilddokumenta pienākumus. Šajā gadījumā izpilddokumenta veidam nav nozīmes. Tas var būt izpildes lapa un pilnvarotās institūcijas lēmums (piemēram, Pensiju fonds vai Valsts satiksmes drošības inspekcija).

Lietošanas sekas

Kā likums, parādnieks turpina pārvietoties ar savu transportlīdzekli, nezinot, ka viņš ir bijis aizliegts tiesu izpildītājiem veikt reģistrācijas darbības.

Bieži vien par to uzzina tikai jaunais īpašnieks.automašīna. Un bieži vien tas notiek brīdī, kad viņš pats cenšas reģistrēt automašīnu, kas iegādāta ar proxy. Šajā gadījumā ceļu policija REO atsakās reģistrēt automašīnu tiesu izpildītāja uzliktā aizlieguma dēļ.

Jebkurš transportlīdzekļa īpašnieks, kas ir nolēmis pārdot savu automašīnu, var saskarties ar līdzīgām sekām, ja viņš nepilda noteiktus pienākumus.

reģistrācijas prasību aizliegšana automašīnā

Ierobežojumu noteikšanas mehānisms

Pirms dažiem gadiem lēmums tika pieņemtstiesu izpildītāju ierobežoja tikai uz papīra un nosūtīja izpildei reģistrācijas iestādē pa pastu vai mērķtiecīgi. Šis process paņēma dārgo laiku, jo parādniekam bija iespēja slīdēt un noņemt transportlīdzekļus no reģistra pirms aizlieguma uzlikšanas. Tā rezultātā - kustama īpašuma trūkums nepildītāja īpašumā, kā rezultātā bija iespējams atmaksāt parādu, piemēram, par bērnu atbalstu, kas nav svarīgs.

Ar jaunās programmatūras izstrādi un ieviešanu informācijas uzkrāšanas, nodošanas un apmaiņas jomā reģistrēšanas darbību aizlieguma noteikšanas process ir kļuvis daudz vienkāršāks.

reģistrācijas darbību aizlieguma pārbaude

Tagad tiesu izpildītājam ir pietiekami, lai šādu lēmumu pieņemtu elektroniskā veidā, un nosūta to ceļu policijas reģistrācijas iestādei.

Pateicoties parakstītajam līgumam par elektronisko pastudokumentu plūsmā starp Federālo dienestu un Iekšlietu ministriju tiesu izpildītājs veido elektronisku pieprasījumu, kas tiek nosūtīts tieši Valsts satiksmes inspekcijas reģistrācijas un pārbaudes nodaļai.

Pilnvarotā iestāde nosūta dienestam elektronisku atbildi par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti parādnieka vārdā.

Saņemot atbildi, tiesu izpildītājs izsniedz un nosūta attiecīgu dekrētu, ar kuru tiek aizliegti reģistrācijas pasākumi attiecībā uz identificēto parādnieka kustamo īpašumu.

Viss process aizņem daudz mazāk laika nekāinformācijas apmaiņa uz papīra. Šādā gadījumā drukātā lēmuma virziens reģistrācijas iestādei nav obligāts, bet tas jānosūta pa pastu parādniekam.

Noteikumi par ierobežojumu uzlikšanu un noņemšanu

Lai elektronisko dokumentu plūsma darbotos nevainojami, ir nepieciešams, lai tajā piedalītos ne tikai tiesu izpildītājs, kurš pieņem lēmumu, bet arī federālā dienesta departaments.

Viņa pienākumos ietilpst visu elektronisko piegādiizveidoti ar oficiāliem dokumentiem. Turklāt no Sacensību ir nepieciešama arī, lai augšupielādēt saņemtos dokumentus, tai skaitā atbildes uz pieprasījumiem un paziņojumiem uzlikt aizliegumu reģistrācijas darbībām un ierobežojumu atcelšanas.

Tādēļ konkrētu darbību ātrums šajā gadījumā ir atkarīgs no to personu tūlītējas un rūpīgas pārbaudes, kuras ir pilnvarotas.

Kad ierobežojums tiek noņemts

Dekrēts par reģistrācijas prasību aizliegumu attiecībā uz transportlīdzekli tiek atcelts šādos gadījumos:

  • Viss parādniekam pieejamo visu parādu atmaksaparādi Bieži vien, nokļūstot bezcerīgā situācijā, persona, kas iegādājās automašīnu ar pilnvaru starpniecību, ir spiesta samaksāt pārdevēja parādus, lai ierakstītu automašīnu.
    atcelt reģistrācijas darbības aizliegumu
  • Tiesu izpildītāja prettiesisko darbību atzīšana. Ja ar savu rīcību (bezdarbību) tiesu izpildītājs pārkāpj pilsoņa tiesības un intereses, un tas tika konstatēts tiesas procesā, tad ierobežojumu var atcelt.

Kad man jāierodas tiesā?

Kā likums, tiesu izpildītāja darbība iekšāTiesību izpildes process, kas viņam uzticēts par ierobežojumu atcelšanu, ir likumīgs, tādēļ ierēdni nedrīkst vainot par viņa tiešo pienākumu izpildi.

Tiesa neuzņemsies parādnieka pusē, japrasības ir balstītas uz emocionālo pieredzi. Galu galā, katram Krievijas pilsonim ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, tostarp savlaicīga parādu atmaksa.

Diezgan bieži ir situācijas, kadPirms dažiem gadiem automobilis tika nopirkts, taču jūs to nolēma atjaunot tikai tagad. Šķiet, ka nauda ir samaksāta un jūs transportējat ar starpnieka transportu nevis pirmajā gadā, bet jūs nevarat reģistrēt auto sev, jo ierobežojums ir Valsts satiksmes inspekcijas datu bāzē Turklāt pārdevējs ir ilgi pazudis no redzes lauka un nedarbosies kopā, lai atrisinātu problēmu.

Tādējādi, ja rodas strīds par īpašumtiesībām, pilsonim ir jāiesniedz tiesai pieteikums par tā izveidi. Krievijas Federācijas Civilkodekss paredz īpašuma tiesību ierobežojuma jēdzienu.

Tiesības īpašniekam ir tiesības pieteiktiesreģistrācijas darbību aizliegums, vai drīzāk, par tā atcelšanu. Ja veiksmīgi apliecina īpašumtiesības uz vienu reizi iegādāta auto, tiesa izpildīs prasību atcelt visus kustamā īpašuma ierobežojumus. Prasību atzīt tiesības un atcelt aizliegumu reģistrācijas darbībām var veikt, pamatojoties uz vienotu pieteikumu.

Jāapzinās, ka aizliegums veikt reģistrācijas (pārcelšanās un atsaukšanas) darbības attiecībā uz transportu juridiski nav vienāds ar īpašuma konfiskācijas jēdzienu.

Sekas tiesu izpildītāja prasību neievērošanas gadījumā

Tā kā automašīnu reģistrācijas darbību aizliegums ir tikai pasākums, kas nodrošina atbilstību prasībām, tas, ka netiek ievēroti pēdējie, var faktiski izraisīt transportlīdzekļa arestu.

Debitors, kurš nepilda saistībasbūs jāievada izpildes dokuments par parāda samaksu, tostarp alimenti un ceļu policijas naudas sodi, lai nodrošinātu transportlīdzekli apcietināšanas procedūrai (faktiskais apcietinājums).

automašīnu reģistrācijas darbību aizliegums

Arests tiek veikts saskaņā ar visām federālā likuma prasībām un liecinieku klātbūtnē, pēc kura īpašumu var atsaukt no parādnieka.

Pēc noteiktā laika (10 dienu) termiņa beigām, ja apcietināšana nav pārsūdzēta, parādnieka īpašums tiek nodots izvērtēšanai.

Vērtēšana, ko veic speciālists vērtētājs, ir obligātaīpašums, kura vērtība pārsniedz trīsdesmit tūkstošus rubļu, kā arī obligāts nekustamais īpašums (dzīvoklis, māja). Tiesu izpildītājs var patstāvīgi novērtēt īpašumu tikai tad, ja īpašuma aptuvenā vērtība nepārsniedz trīsdesmit tūkstošus.

Šādi aprēķināts, ka dārga automašīna tiek nodota pārdošanai atklātā izsolē.

Par viņa katru darbību un viņa rezultātu tiesu izpildītājsir pienākums rakstiski paziĦot parādniekam un prasītājam ierakstītā vēstulē vai nolūkā saņemt palīdzību. Šādas likuma prasības ir saistītas ar tiesībām pārsūdzēt tiesā parādniekam (reģenerētājam).

Piemēram, ja rodas nesaskaņa ar novērtētāja veikto novērtēšanas procedūru un īpašuma vērtību, pusēm ir tiesības vērsties tiesā.

Kur nauda iet no apcietinātās personas pārdošanas?

Pēc veiksmīgas īpašuma pārdošanas pārdošanas ieņēmumi tiek veikti, lai atmaksātu visus parādus, kas parādniekam ir saskaņā ar savākšanas kārtību:

1. Alimenti, morālais kaitējums, kompensācija par kaitējumu veselībai un maksājumi par apgādnieka zaudējumu.

2. Darba algas parāds.

3. Parādi uz budžetu un ārpusbudžeta līdzekļiem (piemēram, apdrošināšanas iemaksas, nodokļi, soda naudas, ieskaitot ceļu policiju).

4. Pārējais parāds, ieskaitot aizdevumus.

reģistrācijas darbību aizliegumi

Brīdinājums par prasības nodrošināšanu

Dažos gadījumos pēc prasītāja lūguma var tikt uzlikts rīkojums reģistrācijas darbībām, lai nodrošinātu prasījuma prasības.

Šādā gadījumā tiesa nosaka definīciju un attiecīgi izpildes rakstu par automašīnas nosaukumu, valsts zīmi un īpašnieku.

Līdzīgi izpildes dokumenti nākFederālais dienests ir pakļauts tūlītējai izpildei, tas ir, tiesu izpildītājs nekavējoties uzsāk izpildes procedūru un tajā pašā laikā veic aizliegumu.

Šāda aizlieguma atcelšana ir iespējama tikai pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

Turklāt bieži vien tiesa nekavējoties nosūta šo definīciju ceļu policijas reģistrācijas iestādei, un ierobežojumu uzreiz uzliek divas struktūras.

Prasību apmierināšanas procesāPrasītāja aizliegumu var atcelt vai arī var pieņemt lēmumu par parādnieka īpašuma atslēgšanu (piemēram, ja tas ir ieķīlāts kredītiestādei) Savukārt, pieeja tirgum ir saistīta ar apcietināšanu, pēc tam izsolē pārdodot īpašumu. Ja tiek atcelts reģistrācijas darbību aizliegums, tikai ķīlas ņēmējam ir ekskluzīvas tiesības saņemt līdzekļus no ieķīlātā īpašuma pārdošanas.

aizliegtās reģistrācijas darbības

Kā padome

  1. Pirms parakstīt pārdošanas līgumuObligāti jāpārbauda reģistrācijas darbību aizliegums un to ierobežojumu esamība, izmantojot FSSP oficiālās mājas lapas, ceļu policiju, kā arī ieķīlātā īpašuma vienotā reģistra tīmekļa vietni vai rakstisku pieprasījumu pilnvarotajām iestādēm.
  2. Nepērciet automašīnu ar starpniekserveri. Labāk ir pareizi uzstāt uz reģistrācijas darbību veikšanu paralēli pārdošanas līguma parakstīšanai.
  3. Noteikti pārbaudiet iekārtas dokumentus. Ja transports ir ieķīlāts bankā, pārdevējs nespēs nodrošināt sākotnējo TCP (viņš vienmēr ir kredītiestāde).
  4. Papildus iepriekš minētajām iestādēm aizliegumsMuitas iestādes var uzlikt reģistrācijas darbības automašīnā (ja tiek pārkāptas muitas kontroles normas), un automašīna parasti tiek uzskaitīta kā nozagta

Līdzīgas darbības un mehānismi ir paredzēti pašgājējiem mašīnām (traktoriem, ekskavatoriem utt.) Un maziem kuģiem.

Secinājums

Reģistrācijas aizliegums automašīnāvar būt saistīts vairāku iemeslu dēļ. Tādēļ darījuma veikšanas procesā ir nepieciešams ne tikai pārbaudīt līguma priekšmetu. Ir svarīgi ieviest un pārbaudīt reģistrācijas darbību aizliegumu. Šie notikumi ir pieejami šodien un izmantojot tiešsaistes resursus. Nākamais īpašnieks varēs iegūt nepieciešamo informāciju, norādot transportlīdzekļa vīna numuru.

Esi uzmanīgs un laikus samaksājiet savus parādus!

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...