Civilprasība kriminālprocesā

Likums
Notiek ielāde ...

Persona, kas cietusi materiāla bojājumusraksturs no izdarītā noziedzīga nodarījuma, ir tiesības iesniegt civilprasību. Kriminālprocesā prasītājas prasības tiek izskatītas kopā ar galveno lietu.

Īpašuma bojājumu atlīdzināšana(likumpārkāpuma seku likvidēšana) ir piešķirta ārkārtēja vērtība. Civillietu izskatīšana kriminālprocesā veicina ne tikai sabiedrisko attiecību sistēmas stabilizāciju un nostiprināšanu. Ir iespējams panākt preventīvu efektu pilsoņiem, kuriem ir tendence uz likumpārkāpumiem.

Atbilstošās tēmas ietvarostas ir viens no paņēmieniem, kas ļauj jums nodot īpašuma attiecības valstī, kurā tās bija pirms nozieguma izdarīšanas. Citiem vārdiem sakot, tādējādi pilnvarota persona vai cietušais pieprasa atlīdzināt materiālo kaitējumu, kas radies nelikumīgas darbības rezultātā. Civillieta kriminālprocesā ir pārsūdzība tiešajam likumpārkāpējam vai citām likumā paredzētajām personām (pilnvarotie, vecāki un citi), izmantojot izmeklēšanas un tiesu iestādes.

Tiesiskās prasības izskatāmās lietas ietvaros ir tādas, kas pamatojas uz īpašiem apstākļiem - vispārīgiem vai īpašiem priekšnoteikumiem.

Būtu jāuzskata bīstams kaitējuma nodarījums, kā arī kaitējuma materiālais raksturs. Īpašie priekšnosacījumi ietver procesuālu, juridisku un materiālu pamatojumu.

Pēdējā kategorija ietver vainas, darbības, bojājumus, kā arī cēloņsakarību starp bojājumiem un nodarījumiem. Procesuālie un juridiskie pamati ir noteikti attiecīgajās normatīvajās normās.

Īpaši un vispārēji priekšnoteikumi, pamatojoties uzkuru civilprasītājs kriminālprocesā izvirza savas prasības, ir juridiskās pamatnostādnes tiesībaizsardzības iestādēm. Visi šie iemesli bez izņēmumiem ir obligāti un svarīgi. Turklāt viņu klātbūtnes noteikšana tiesvedības, izmeklēšanas vai izmeklēšanas procesa gaitā nosaka to, cik lielā mērā prasības tiek izskatītas pēc būtības.

Civilprasība krimināllietā bijasalīdzinot ar citām īpašuma īpašuma aizsardzības metodēm) ir diezgan plaši izplatīta. Tas galvenokārt ir saistīts ar diezgan plašu šīs metodes pielietojumu klāstu.

Civillietas izskatīšana tiek veiktavienlaicīgi ar krimināllietu. Tajā pašā laikā prasības, kurām nav materiāla (īpašuma) rakstura, nevar deklarēt un izskatīt kopā ar konkrēto gadījumu. Šādi apgalvojumi cita starpā ietver prasījumus par apsūdzētā vecāku tiesību atņemšanu, viņa ierobežotās tiesībspējas atzīšanu, uzturēšanas pieteikumus un citus. Šādas prasības tiek izskatītas civilprocesā, atsevišķi no noziedzīgā nodarījuma.

Īpašu prasījumu kopīga izskatīšanacita starpā izraisa kaitējuma lieluma noteikšanas nozīme. Dažos gadījumos, nenosakot kaitējuma apmēru, nav iespējams atrisināt galveno kriminālās justīcijas jautājumu. Tādējādi saskaņā ar noteiktām kategorijām (piemēram, piesavināšanās gadījumi) kaitējuma apmēra noteikšana būtiski ietekmē tādu apstākļu novērtēšanu, kas pasliktina vai mazina atbildību, un dažos gadījumos pat noziedzības neesamību vai klātbūtni. Šādos gadījumos kaitējuma apmēra noteikšana ir kriminālprocesa neatņemama sastāvdaļa. Saskaņā ar likuma normām kaitējuma raksturs un apjoms, tāpat kā citi apstākļi, kas ir pakļauti pierādījumiem, tiek piešķirti ar reālu saturu saskaņā ar konkrētu noziegumu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...