Nodokļu likumi: pamatkoncepcijas

Likums
Notiek ielāde ...

Saskaņā ar nodokļu likumu ir pieņemts saprastnoteiktu tiesību normu kopums, kas regulē īpašas sociālās attiecības. Šajā sakarā tiesību aktos parādījās jauni jēdzieni, piemēram, nodokļu likuma priekšmets un priekšmets, tiesiskā nodokļu regulējuma metode un citi. Šodien mēs apspriedīsimies pie pamatjēdzieniem, lai uzzinātu, kā virzīties tik sarežģītā juridiskā jomā kā nodokļu likumi.

Par nodokļu tiesībām

Nodokļu tiesību sistēma ir balstīta uztāds jēdziens kā tiesību subjekts, ar kuru tiek domātas noteiktas attiecības, kas rodas nodokļu iekasēšanā un noteikšanā starp tās subjektiem.

Ir vairākas nodokļu attiecību kategorijas:

- NP priekšmeti;

- nekomerciālas partnerības priekšmets;

- RF, federālie subjekti, pašvaldības;

- varas dalīšana;

- attiecības "nodokļu maksātājs - Krievijas Federācija (federālais subjekts, pašvaldības savienība)";

- nodokļu, nodevu un to administrēšanas noteikšana;

- attiecības "nodokļu maksātājs - nodokļu iestāde";

- nodokļu, nodevu iekasēšana, šā procesa kontroles izveide;

- attiecības "nodokļu maksātājs - nodokļu aģents, kredītorganizācija";

- kontrole par maksājumu veikšanu budžetā.

Nodokļu likumu normām ir atšķirīga ietekme uz tēmām, to savstarpējām attiecībām. Šajā gadījumā ir ierasts runāt par nodokļu likumdošanā izmantotajām metodēm.

Tiesiskā regulējuma nodokļu jomā

Nodokļu likumdošanā pastāv divas galvenās attiecību regulēšanas metodes.

Imperatīvā metode. To sauc par pamata. Tas ir balstīts uz instrukciju sadalījumu nodokļu maksātājiem no pilnvarotajām iestādēm, valstij un citiem dalībniekiem. Metode tiek izmantota kā pagaidu pasākums obligātajām darbībām gadījumā, ja nodokļu maksātājs neievēro viņam sniegtos norādījumus.

Ieteikumu un apstiprinājumu metode. Tas nozīmē sniegt ieteikumus par dažādiem nodokļu likumdošanas jautājumiem, par paraugiem, dokumentācijas formām.

Papildus abām minētajām metodēm dažos gadījumos tiek izmantotas civiltiesiskās normas, ja tas paredz tiesību aktus.

Nodokļu likumi: tiesību subjekti un to klasifikācija

Precīzas nodokļu priekšmeta definīcijas ieviešanapirmkārt, ir praktiski mērķi, proti, tas ļauj skaidri identificēt personu loku, kas ir noslēgušas nodokļu attiecības, kas pats par sevi rada juridiskas sekas. Nodokļu likumdošanā definētās tiesības un pienākumus var segt tikai ar nodokļu tiesību subjektiem, kuri tiek klasificēti pēc noteiktiem kritērijiem (tiesību aktos nav definēts un izsmeļošs personu saraksts, kas atrodas šādās attiecībās):

1. Normatīvā drošība:

- personas, kas nodokļu tiesību aktos ir reģistrētas kā subjekts;

- personas, kas nav reģistrētas kā priekšmets.

2. Fiskālie procenti:

- valsts iestādes;

- privātpersonas.

3. Materiālo interešu pakāpe attiecību izcelsme:

- personas, kuras būtiski interesē nodokļu attiecību izcelsmi;

- personas, kurām nav būtiskas intereses par to rašanos.

Nodokļu likums definē jēdzienu "dalībnieks attiecībās, kuras regulē likums", tie ietver:

1. Nodokļu maksātāji (organizācijas, privātpersonas).

2. Aģenti.

3. Federālais nodokļu dienests, kas ir RF Finanšu ministrijas pakļautībā, Federālā nodokļu dienesta teritoriālās vienības, muitas un finanšu iestādes, nodokļu iekasētāji un citas organizācijas kā nodokļu iestādes.

Nodokļu likums paredz, ka nodokļu maksātājs, izmantojot pilnvarotu pārstāvi, ieceļ nodokļu attiecības kā subjektu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...