Poboy ir kas? Pukstēšana

Likums
Notiek ielāde ...

Mūsdienu cilvēka darbība mūsdienāsdiena tiek veikta daudzās jomās. Tajā pašā laikā tas gandrīz pilnībā tiek saskaņots ar likumu - galveno sociālo attiecību regulatoru. Šī situācija ļauj būtiski dažādot valsts kontroles metodes un formas attiecībā uz personas dzīvi. Bet jautājums ir, kāpēc jāpārvalda cilvēki? Šodien Krievijas Federācijā ir izveidots tiesisks režīms. Tās pamatā ir valsts normatīvie akti un vispārpieņemtie sociālie noteikumi. Tomēr šo režīmu bieži vien pārkāpj atsevišķas personas, kas ir diezgan negatīvs faktors. Papildus tam ir vairākas šādu darbību formas. Pirmie ir parasts nodarījums. Parasti viņiem nerodas nekādi draudi. Visbīstamākie ir citas formas darbības, ko sauc par noziegumiem. Tiem ir raksturīga visaugstākā veida sociālā bīstamība. Par noziegumu izdarīšanu tiek nodrošināta īpaša juridiska atbildība - noziedzīgi. Viena šāda rīcība šodien ir sakropļošana. Šim noziegumam raksturīga noteikta kompozīcija un atbildības esamība.

sitienot to

Akta juridiskās apstrādes vēsture

Līdz šim pēršana ir noziegums,par kuru sods noteikts kādā noteiktā Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa pantā. Ir vērts atzīmēt, ka apgalvotais pārkāpums RF krimināltiesību likumdošanas procesā ir atkārtoti apstrādāts. Piemēram, līdz 2005. gadam saskaņā ar Krievijas Kriminālprocesa kodeksa noteikumiem izmeklēšanas un izmeklēšanas struktūru pārstāvji nevarēja pieņemt pieteikumus, par kuriem ziņots par uzbrukuma faktu. Tomēr šodien sitienēšana ir noziedzīgi sodāma darbība, kas raksturo tās sastāvu un citas īpašas iezīmes. Jāatzīmē arī, ka rakstā minētā darbība tiek sodīta ne tikai Krievijā. Ukrainas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas krimināllikumos ir normas, kas nosaka atbildību par šo sociāli bīstamo rīcību.

UKRF pukstēšana

Normatīva sasprindzinājums

Saka, ka sitieniem ir noziegumspar obligātu noteiktu reglamentējošu noteikumu pastāvēšanu tā tiešā regulējumā. Saskaņā ar to ir iespējams izcelt filiāles likuma normu, kas nosaka atbildību par minētā akta nodošanu. Šodien tas ir Krievijas Federācijas kriminālkodeksa "Poboys" 116. pants. Šī noteikuma noteikumi nosaka galvenos apgalvojumus par noziegumu un to personu veidus, kas to var izdarīt. Papildus tam, raksta sankcijās ir noteikti alternatīvi sodi, kurus attiecīgajiem subjektiem var piemērot Krievijas Federācijas tieslietu iestādes. Protams, katrs noziegums jāapsver tikai, ņemot vērā tā sastāvu īpatnības. Galvenais brīdis šajā gadījumā ir sociāli bīstamas rīcības struktūras elementi.

Kompozīcijas elementi

Pukstēšanu raksturo klātbūtnekriminālatbildība. Tādēļ šāda veida rīcībai noteikti būs savs sastāvs, kas ir klasiska katra nozieguma subjektīvo un objektīvo pazīmju izpausme. Saskaņā ar vispārējo krimināltiesību teoriju jebkura akta, kas ir sabiedrības bīstamība, sastāvs ietver šādus elementus: objektu, objektu, subjektīvo un objektīvo pusi. Šie strukturālie elementi ļauj nozari raksturot no dažādiem leņķiem, ņemot vērā visus tajā pavadošos brīžus.

pēršana

Kāds ir nozieguma mērķis?

Jebkura darbība, ko raksturo zināmassabiedrības bīstamības līmenis, kaut ko iejaucoties. Zinātniskajā vidē pastāv daudzi strīdi par pretinieka pārkāpuma priekšmetu. Krievijas Federācijas kriminālkodekss, kā mēs to saprotam, nesniedz nekādu paskaidrojumu par šo jautājumu. Tomēr ir daudzas doktrīnas teorijas par izvirzītajām problēmām. Saskaņā ar visbiežāk notiekošajām sitieniem tiek pārkāptas sociālās attiecības, kas pastāv bez izņēmuma katras personas fiziskās un fiziskās neaizskaramības jomā. Tas nozīmē, ka kvalifikācija prasa konstatēt šīm attiecībām nodarīto kaitējumu. Attiecībā uz pašu personu, viņam ir tikai cietušā statuss.

Tiek raksturots arī Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa pants "Sadalījums"papildu objekta klātbūtne. Tai ir izvēles statuss un to raksturo kā attiecības cilvēka cieņas un cieņas jomā. Šī objekta uzbrukums ir ne vienmēr, tāpēc tā būtība nav obligāta.

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa defekti - nozieguma priekšmets

Jebkura sociāli bīstama darbība tiek veiktakāds Tādēļ krimināllikumā ir subjekts. Viņam ir daudzas funkcijas, kuras nosaka katra atsevišķa nozieguma specifika. Piemēram, "Poboys" 116. pants paplašina savu darbību attiecībā uz personām, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu. Tas ir, šajā gadījumā mēs runājam par kriminālās atbildības subjektu standarta vecuma grupu. Nav tiesiskuma īpatnības. Tādēļ jebkurai personai var piemērot sodu, sapratuši noziegumu ar savām darbībām.

sitieniem

Sociāli bīstamas rīcības subjektīvā puse

Pētot nozieguma specifisko sastāvunepieciešams ņemt vērā kriminālatbildības subjekta iekšējo attieksmi pret viņa izdarīto pārkāpumu. Šis sociāli bīstamās darbības elements vienmēr ir klāt. Ir vairākas tās tiešās izpausmes formas. Tādējādi sitieni - tas ir noziegums, kura subjektīvais aspekts atšķiras no tieša nodoma. Citiem vārdiem sakot, persona, kas izdarījusi aktu, vēlas veikt noteiktas aktīvās darbības, kā arī izprot viņu briesmas un sekas, kas var rasties nākotnē. Inkrim = šajā gadījumā neuzmanība ir vienkārši neiespējama, jo šis pants nozīmē konkrētas personas mērķtiecīgu darbību.

Liela nozīme nopelnu kvalifikācijas spēlēmotīvi. Saskaņā ar Kriminālkodeksa 116. pantu, sitienus var izdarīt, pamatojoties uz huligānu, reliģisko, personisko vai cita veida motīviem. Neatkarība pret kādu konkrētu sociālo grupu arī ietilpst nozieguma subjektīvās puses ietekmē.

Krievijas neveiksmes - objektīvā puse

Noziedzīgie nodarījumi tiek izdarīti, izmantojot vai nubezdarbība Tā ir pirmā kategorija, kas raksturo pukstēšanu. Kā norādīts iepriekš, Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa pants nosaka, ka noziegums tiek veikts ar vardarbīgu rīcību, kas nodara upurim sāpes. Jāatzīmē arī, ka objektīvo pušu sajūtu var realizēt divos galvenajos veidos:

  • pukstēšana tieši;
  • citu vardarbīgu darbību izdarīšana, kas cietušajam nodara fiziskas sāpes.

Pirmais aspekts tiek izteikts aktīvajā pieteikumā ar kicu, roku vai citu objektu noziegumu: spieķi, sitieni utt. Tomēr to skaits nav tieši norādīts.

ir 116 uzbrukumi
Likumdevējs ņem vērā tikai daudzumulīdzīga ietekme. Attiecībā uz citām darbībām, kuru mērķis ir, kas izraisa sāpes, tās var izteikti sitieni-specifiski objekti, dedzināšana ar uguni, saspiežot, nesaskrāpē, un tā tālāk. D. A pukstēšana galvenais aspekts ir tas, ka to īstenošana nav kaitīgs veselībai. Šis aspekts izšķir krimināllietā rakstu nostiprinot atbildīgs par piekaušanu no citiem līdzīgiem pārkāpumiem.

Nodrošināta soda nauda

Krimināltiesiski noziedznieki ir noziegumsvieglais svars. Tāpēc likumdevējs ir izveidojis daudzus alternatīvus sodus, kurus var piemērot sociāli bīstamām darbībām. Viena veida juridiskās atbildības piešķiršana var atšķirties atkarībā no konkrētā gadījuma apstākļiem. Tātad, par sitieniem ir sekojošas sankcijas, proti:

Upura identitātes dati

Pogoi var tikt novirzīts jebkurai personai. Bet 116. Pantā ir piezīme, ka šis noziegums ir vērsts arī pret radiniekiem. Protams, var ietvert tuvus radiniekus, kā arī priekšmetus, kas izraisa kopīgu dzīvi ar noziedznieku. Tādējādi, upuru skaits Art. 116 ir diezgan plaša. Tāpēc šī akta svētums kā noziegums ļauj novērst tās komisijas sekas un, ja nepieciešams, sodīt vainīgo.

sitieniem Ukrainas izstrādājumiem

Tātad, mēs uzzinājām kompozīcijas īpatnībasnoziegums, kas paredzēts Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 116. pantā. Jāatzīmē, ka šā noteikuma likumdošanas interpretācijai nepieciešams papildu zinātnisks pamatojums. Galu galā tas tieši ietekmē tā piemērošanu valsts tiesībaizsardzības iestāžu praktiskajā darbībā.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...