Valsts budžets

Likums
Notiek ielāde ...

Valsts budžets ir neatņemams nosacījums jebkura valsts darbam, kuram ir vajadzīgi finanšu resursi savu funkciju veikšanai.

Pirmo reizi Anglijā tika mēģināts veikt vienotu izmaksu un ienākumu aplēsi 17. gadsimta beigās.

Tās veidošanās laikā - valstsbudžets tika izteikts valsts iespējamo ienākumu un izdevumu aplēsē. Šī definīcija atbilst tā laika prasībām. Tā izcelsme bija saistīta ar nepieciešamību izveidot vienotu dažādu izlīgumu kopumu, kas saistītas ar ieņēmumiem un izdevumiem svarīgākajiem valsts mēroga pasākumiem.

Izmantotās sabiedrības attīstībādefinīcija kļuva novecojusi. Tādējādi valsts budžeta jēdziens sāk iegūt galvenā finanšu plāna raksturu, vienlaikus nosakot lielāko daļu no valsts finanšu rezervēm.

Valdības funkciju paplašināšana veicinaizdevumu avotu skaita pieaugums, ienākumi. Valsts budžets, kura struktūra ir sarežģītāka, ir saistīts ar citiem valsts plāniem.

Krievijas Federācijā valsts finanšu plāns ir izstrādāts uz gadu. Šī perioda beigās valdība ziņo par tās īstenošanu.

Valsts budžets ir svarīga saiknenacionālā ienākuma pārdalīšanas process, kam ir īpaša loma sociālajā reproducēšanā. Tādējādi, izmantojot galveno finanšu plānu, tiek pārdoti aptuveni 50% no nacionālā ienākuma, kas daudzās valstīs ir aptuveni 3/4 no visas naudas. Savukārt tas dod valstij iespēju ne tikai apmierināt valsts nozīmes vajadzības, bet arī aktīvi ietekmēt visu sabiedrisko dzīvi, līdz ar to izpildot sociālās un ekonomiskās attīstības programmas valstī.

Noteikums, kas piešķirts valstijbudžets piešķir tai juridisku spēku. Tādēļ galveno finanšu plānu apstiprina augstākās likumdošanas iestādes (parlamenti). Plāna īstenošana ir obligāta visiem finanšu procesa dalībniekiem.

Valsts budžetam ir liels ekonomiskais rakstursnozīmē. Pirmkārt, tas izpaužas faktā, ka finanšu plāns, izmantojot ienākumu sistēmu, virziens un finanšu resursu apjoms, ietekmē sociālekonomiskos procesus. Starp tiem īpaši jāatzīmē nodarbinātība, uzņēmējdarbība, patēriņa preču un iekārtu tirgus un citi.

Galvenās finanšu sastāvdaļasplāns ir iztērējamas un rentablas daļas. Ieņēmumu pusē finansējuma avoti izdevumu daļā atspoguļo mērķus, kuriem uzkrātie līdzekļi ir vērsti.

Ienākumu avoti ietver nodokļus, emisijas(papildu emisija), valsts aizdevumi (parādzīmes, vērtspapīri un citi), kā arī starptautisko organizāciju piešķirtie aizdevumi.

Attīstītajās valstīs izdevumu pusi nosaka šādi:

- vismaz 50% no budžeta tiek piešķirti sociālo vajadzību apmierināšanai;

- aptuveni 20% mērķis ir saglabāt valsts aizsardzības spējas.

Pārējie līdzekļi tiek piešķirti infrastruktūras attīstībai (sakari, ceļi, ainavu veidošana utt.), Valsts parādu apkalpošanai (parāda), subsīdiju piešķiršanai uzņēmumiem.

Valsts budžets, kura funkcijas ietverizplatīšana (pārdalīšana) un kontrole, ļauj ne tikai koncentrēt finansējumu valsts rokās, bet arī pārbaudīt to ieņēmumu savlaicīgumu un pilnīgumu valstī. Tādējādi galvenais finanšu plāns atspoguļo procesus, kas notiek ekonomiskajā struktūrā.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...