Federēta ierīce

Likums
Notiek ielāde ...

Valsts (valsts valsts)ierīce juridiski pārstāv valsts iekšējo struktūru, tā sastāvdaļu tiesisko stāvokli. Šis jēdziens atspoguļo viņu attiecību īpatnības ar centrālo valdību un ar otru.

Ir trīs galvenie iekšējās struktūras veidi: valsts vienotā, konfederālā un federālā struktūra.

Pēdējo sugu raksturo kā brīvprātīgutādu valstu apvienošana, kurām ir noteikta neatkarība. Federālā sistēma savienības valstī tiek veikta vienlaikus, pamatojoties uz federālo līgumu. Struktūrvienības var būt gan valsts iestādes, gan suverēnas valstis. Federālā sistēma parasti paredz vienādas attiecības starp subjektiem un federāciju. Šai struktūrai raksturīga subjekta un kopīgo teritoriju, valsts institūciju, pilsonības, budžeta, konstitūciju un citu klātbūtni klātbūtne. Priekšmetu intereses pārstāv parlamentārā deputāte.

Federālā struktūra Krievijas Federācijātiek noteikta ar Konstitūcijas normām un citiem normatīvajiem aktiem, un tajos ietilpst tautību un tautu politiskā organizācija, pamatojoties uz viņu pašnoteikšanos vienā vai citā formā. Valsts struktūrai ir diezgan sarežģīta sistēma. Tas ietver ne tikai federālu vienošanos, bet arī vienotu un autonomu. Kā daļa no Krievijas valsts ir autonomie reģioni, reģioni, reģioni (tostarp autonomi), federālās nozīmes pilsētas, republikas.

Starp konstitucionālajiem pamatiem federālās struktūras Krievija ir:

- konsekventi un izplatīt suverenitāti visā valstī;

- federālo likumu un Konstitūcijas pārākums visā teritorijā;

- teritoriālā neaizskaramība un valsts integritāte;

- varas sadalīšana un subjektu un valsts varas struktūru vadīšana;

- pašnoteikšanās un tautu vienlīdzība;

- vienlīdzība un pilsonības vienotība.

Šie un citi Konstitūcijas pirmās daļas noteikumiKrievijas valsts, nodrošinot valsts struktūras jautājumu regulēšanu, ir Krievijas Federācijas pamatu neatņemami elementi. Šo noteikumu maiņu var veikt tikai konstitucionālā kārtībā.

Federālajā sistēmā ir vairāki principi:

  1. Brīvprātīgums tautu apvienošanā untautām. Brīvprātīgo raksturu apliecina, pirmām kārtām, Krievijas Federācijas konstitūcijas pieņemšanas process, ko 1993. gadā popularizēja visās jomās.
  2. Nāciju vienlīdzība un suverenitāte. Principa būtība ir atzīt nāciju un nāciju suverēno tiesības brīvi noteikt savu pastāvēšanas politisko formu.
  3. Federālisms kopā ar autonomiju un unitarismu. Dažādu valstiskuma formu iemiesojums ir saistīts ar valsts daudznacionālo raksturu, tā komplekso vēsturisko ceļu.
  4. Nacionāli teritoriālais princips par valsts struktūru veidošanos kopā ar teritoriālo principu veidošanos jautājumos.
  5. Valsts integritāte. Vissvarīgākā tiesiskā garantija valsts integritātes saglabāšanai ir tādu tiesību neesamība, ka Krievijas Federācijā tiek izņemti priekšmeti. Valsts konstitūcija paredz citas normas, kas nodrošina iepriekš minētās garantijas.
  6. Fonda vienlīdzības princips federācijāturpina formulēto principu - vienlīdzību un tautu suverenitāti. Pēc vairāku autoru, kas analizēja tā būtību, subjektiem nav absolūtu vienlīdzīgu tiesību, ņemot vērā dažādās valstiskuma formas.
  7. </ ol </ p>
Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...