Vietējās pašvaldības funkcijas

Likums
Notiek ielāde ...

Pašvaldību funkcijas ir sadalītaskategorijās atbilstoši uzdevumiem, kas tiek atrisināti saistībā ar pašvaldību darbībām, pilnvarām un ņemot vērā šīs nozares nozīmi demokrātijas kopumā organizēšanā un īstenošanā. Starp pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir jāatzīmē:

1 Nodrošināt pilsoņu līdzdalību pašvaldību jautājumu risināšanā. Šīs vietējās pašpārvaldes funkcijas ietvaros Krievijas Federācijā tiek noteiktas tiesiskās garantijas pilsoņu līdzdalībai attiecīgo darbību īstenošanā gan tieši, gan ar vēlēšanu palīdzību. Balstoties uz pieņemtajiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties sapulcēs, referendumos, vēlēšanās, citos gribas izpausmju veidos. Pilsoņiem ir tiesības ievēlēt, ievēlēt teritoriālajās iestādēs. Saistībā ar šo vietējās pašpārvaldes funkciju pilsoņiem ir iespēja vērsties pašvaldību birojos, amatpersonās vietējās dzīves jautājumos, saņemt objektīvu un pilnīgu informāciju par šo misiju aktivitātēm. Un arī iepazīties ar materiāliem, dokumentiem, kas tieši ietekmē pilsoņu brīvības un tiesības. Likums garantē iedzīvotāju tiesību un brīvību aizsardzību.

2 Pašvaldību funkcijas paredz pašvaldības īpašuma pārvaldīšanu, kā arī finanšu līdzekļus. Saskaņā ar likumu, pašvaldību iestādēm ir savs budžets un pašu īpašums. Saistībā ar īpašumu un finansēm likumus īsteno teritoriālās pārvaldes iestādes un (likumā noteiktos gadījumos) tieši iedzīvotāji. Juridiskā pamata dēļ pašvaldības iestādes var nodot dažādus objektus, kurus klasificē kā pašvaldību īpašumu, lai iedzīvotāji vai juridiskas personas tos pagaidām izmantotu, atsavinātas noteiktajā kārtībā, nomāt, veikt citus darījumus. Saistībā ar vietējās pašpārvaldes vadības funkciju ir izveidoti līgumi un līgumi par iekārtu izmantošanu. Šo un citu pilnvaru īstenošana būtu jāveic teritoriālās veidošanās interesēs, lai apmierinātu tās vajadzības. To galvenokārt nodrošina iedzīvotāju ievēlēto pašvaldību iestādes.

3 Pašvaldību funkcijas paredz pilnveidot visas pašvaldības formas teritoriju. Likumdošana pašvaldībās ietver integrētas attīstības jautājumus, kas savukārt ir paredzēti, lai palielinātu saimniecisko darbību efektivitāti, risinātu sociālās, kultūras un vides problēmas. Vietējā pašvaldība nodarbojas arī ar teritorijas dabas, darba un citu resursu racionālu izmantošanu, optimālu apstākļu veidošanos iedzīvotāju atpūtai un dzīvībai kopumā.

4 Starp pašvaldības funkcijām ir nepieciešams pievērst uzmanību iedzīvotāju pašvaldību vajadzību apmierināšanai komunālajos, sociālajos, kultūras un citos pakalpojumos. Šie uzdevumi tiek izpildīti, veidojot, saturošus un attīstītus pašvaldību uzņēmumus, organizācijas, dienestus, institūcijas.

5 Vietējās pašvaldības funkcijas ietver kārtības aizsardzības nodrošināšanu, kā arī pašu pašvaldību tiesību un interešu aizsardzību. Pasūtījuma aizsardzība tiek īstenota, izveidojot atbilstošas ​​iestādes ar īpašām pilnvarām. Interešu un tiesību aizsardzība tiek veikta, izmantojot arodbiedrības un pašvaldību formējumu apvienības.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...