Valsts īpašuma tiesības uz zemi Krievijas Federācijā. Valsts zemes īpašumtiesību atšķirības pamatojums

Likums
Notiek ielāde ...

Zemes apsaimniekošanai nepieciešams stingrsresursu sistematizācija. Papildus vietnēm, kas saistītas ar privāto īpašumu, valsts departamentā atrodas lielas platības. Tajā pašā laikā pastāv sistēma, lai klasificētu zeme ar atšķirīgām īpašībām un pieder pie noteiktiem priekšmetiem. Patiesībā zemju konsolidācija ārpus federālās valdības teritorijas, pašvaldībām un citām valsts struktūrām tiek veikta saskaņā ar atdalīšanas principiem, kas paredzēti attiecīgajos tiesību aktos. Tajā pašā laikā valsts īpašuma izdalīšana nevar balstīties tikai uz konstitucionālajām normām, kas ir izšķirošas šo juridisko procedūru īstenošanai.

valsts īpašuma diferenciācija

Kāda ir atšķirība starp valsts zemēm?

Galvenā šādu zemes gabalu iezīmeveids ir stingrības statuss Krievijas Federācijas federālajā fondā. Mēs varam teikt, ka tas ir Krievijas teritoriju pamatnoteikums, kas likumīgi ir reģistrēti kā daļa no tā īpašuma.

Tad ir iedalījums zemes kategorijās,kas nav saistīti ar privāto īpašumu. Ir svarīgi uzsvērt, ka zemes gabali, kas ir iekļauti privātpersonu vai organizāciju īpašumtiesību fondā, nevar tikt attiecināti uz zemēm, kurām ir valsts īpašuma statuss. Vēl viena lieta ir tāda, ka valsts īpašumtiesības uz zemi nosaka tikai tālākai sadalei starp dažādu līmeņu īpašniekiem. Kopā ar federālo galveno zemes īpašumu piešķir arī citas īpašumtiesību formas, par kurām var nošķirt, bet vispirms ir vērts apsvērt pašas šīs darbības pamatprincipu.

Valsts zemes īpašumtiesību veidi

Valsts zemes pamatīpašībasir federālais īpašumtiesību fonds. Tādējādi valsts juridiskā reģistrācija nosaka apgabalus, kuri saskaņā ar likumiem tika atzīti par Krievijas Federācijas īpašumu. Līdz ar to ir arī Krievijas un pašvaldību objektu zemes. Parasti tiek piešķirtas federālās teritorijas un īpašumi, kas atrodas pašvaldību pārvaldībā.

Apvienojošais faktors, nosakot abas kategorijasir tas, ka faktiski abi zemes veidi pieder valstij. Vēl viena lieta ir tā, ka tiešo attieksmi pret šiem līdzekļiem veic dažādas struktūras. Acīmredzami, zemes īpašuma valsts īpašumtiesību diferenciācija Krievijas Federācijā notiek dažādos pamatos, kas tikai nosaka pašvaldības iestādes vai citas vienības tiešo īpašumtiesību tiesības. Šajā gadījumā ne vienmēr šāda atdalīšanas pazīme ir kaut kādā veidā sākotnējā dalība. Likums paredz sagatavot valdības aktus, kas arī var kalpot par pamatu federālo zemju atdalīšanai.

RF priekšmetu īpašumtiesības

valsts īpašuma diferenciācija ir

Tāpat kā gadījumā ar federālajām zemēm, zemes gabalu,kas pieder atsevišķu uzņēmumu īpašumtiesībām, nav saistītas ar privātām īpašumtiesībām. Piemēram, tā var būt teritorija, kurā ir ar nekustamo īpašumu saistīti objekti, kas pieder valsts priekšmetiem. Pati par sevi šāds valsts īpašuma nodalījums Krievijas Federācijā ir iestāžu kontrolē. Tajā pašā laikā tas neizslēdz iespēju klasificēt federālās zemes kā īpašumu dažiem teritoriju apgabaliem, kas ir daļa no drošības zonu fondiem. Piemēram, šīs teritorijas ir īpaši reģionālas nozīmes, un šāds statuss neliedz tos iekļaut Krievijas Federācijas subjekta īpašumā.

Speciālajām reģionālajām zemēm, jo ​​īpašiietver arī dabas aizsardzības zonu teritorijas, teritorijas ar ūdens resursiem utt. Turklāt, pat ja objekts ir privatizēts, tas nav šķērslis izplatīšanai. Bet šādos gadījumos ir jāievēro divi nosacījumi. Pirmkārt, pati vietne nevajadzētu privatizēt. Otrkārt, pirms īpašuma privatizācijas, kas atrodas vietnē, tam vajadzētu piederēt.

Īpašuma tiesību rašanās

Kā jau minēts, zemju demarkācijair jābūt pamatojumam, bet sākotnēji ir tiesības iegūt teritoriju - vismaz tai jābūt Krievijas Federācijas īpašumā. Šīs tiesības rodas no diviem aspektiem. Pirmkārt, tas ir saistīts ar īpašuma valsts reģistrāciju saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem. Tas attiecas uz federālajiem un pašvaldību līdzekļiem.

Otrais aspekts ir spriedums vaivaldības akts - parasti šis īpašuma tiesību regulējums attiecas uz procedūrām jaunu zemju ieviešanai Krievijas Federācijā. Turpmākā valsts un pašvaldību īpašuma nodalīšana ar zemes gabalu veidošanu un jaunu statusu piešķiršanu tiek veikta uz vienu vai otru pamatu, kas jāaplūko atsevišķā kārtībā.

Pamatojums zemes īpašuma tiesību rašanās Krievijas Federācijā

zemes īpašumtiesību nodalīšanas pamats

Pamattiesības uz zemiReģistru vietnes, no kurām vēlāk tiek izplatīts, rodas, pamatojoties uz to reģistrāciju dažādos fondos. Piemēram, viens no lielākajiem ir mežsaimniecības fonds, kā arī milzīgs lauksaimniecības zemes slānis. Praksē tā ir arī apmetņu zeme, teritorijas, kurām ir īpašs statuss vai nozīme utt. Tomēr ne vienmēr zeme ir saistīta ar zemes statusu. Lai gan vairumā gadījumu tiek vērtēti daudzi faktori. Ja valsts īpašuma nodalīšana ietilpst subjekta kompetencē, tad visbiežāk tiek ņemtas vērā praktiskās pielietošanas nianses.

Plašākā nozīmē federālās valstistiek sadalīti, ņemot vērā valsts vai konkrētā reģiona stratēģiskās intereses. Tas jo īpaši attiecas uz teritorijām ar attīstītu infrastruktūru, rūpniecības objektiem vai enerģijas kompleksiem. Ir arī atsevišķs pamats rezervju zemes valsts īpašumtiesību noteikšanai. Šādos gadījumos īpašumtiesību ir atkarīga no tā klātbūtni nekustamā īpašuma vietā, kas atrodas federālā valsts fonda.

Zemes īpašumtiesības Krievijas Federācijas struktūrvienībās

Šajā gadījumā pamats ir vienādsjuridiskie faktori, piemēram, reģistrējot federālo īpašumu. Bet ir daži papildinājumi. Piemēram, dažās Krievijas Federācijas struktūrvienībās un federālā līmeņa lielajās pilsētās vienotas ekonomiskās vienības saglabāšanas mērķis var kļūt par šāda veida pamatu. Citiem vārdiem sakot, Krievijas Federācijas valsts īpašuma nodalīšana var tikt veikta, ņemot vērā reljefa īpašās reģionālās īpatnības un saimnieciskās darbības īpatnības. Šo faktoru uzskaiti bieži vien atbalsta arī ekonomiskie apsvērumi.

valsts un pašvaldību īpašuma demarkācija

Pašvaldības zemes īpašumtiesību pamatojums

Pašvaldības saņemzemes īpašuma tiesību izplatīšana, pamatojoties uz reģistrāciju vai privatizācijas rezultātā. Tādējādi pašvaldības var nodot arī teritorijas ar lauksaimniecības zemi un vietām ar rūpnieciskām iekārtām, kā arī zemēm, kas iekļautas ūdens resursu reģistros, atpūtas zonās utt.

Ir vērts uzsvērt, ka atšķirībavalsts īpašumtiesības uz noteiktām teritorijām un to turpmākā nodošana pašvaldību iestādēm arī nodrošina loģistisku lietderību. Tas nozīmē, ka, optimizējot lauksaimniecību, šīs vai šīs teritorijas var kombinēt vai otrādi, tos var sadalīt kaimiņos.

Galvenais zemes īpašumtiesību kritērijs priekšmetam

valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesību diferenciācija

Dažādos laikos galvenais noteicošais faktorsZemes kritērija īpašumtiesības bija īpašumtiesību uz objektiem, kas atrodas konkrētā vietā. Tomēr šā principa definīcijas pieeju neskaidrība katrā konkrētajā gadījumā attaisno tā atcelšanu. Tāpēc pašlaik īpašumtiesību noteikšanas galvenie kritēriji ir vietnes teritoriālā atrašanās vieta un tā pašreizējā izmantošana. Tātad, ja valsts īpašuma nodalīšana ir pašvaldības līmenī, tad, piemēram, lauksaimniecības zeme var kļūt par tuvākā norēķinu vai norēķinu īpašumu, kura uzņēmums tieši izmanto šo zemi.

Teritoriju norobežošanas kārtība

Zemes sadalīšanas jautājumus risina struktūrasizpildvaras, kas reglamentē īpašuma attiecības. Dokumentā, kas jau ir praktisks pamats pārdalīšanai, tiks izveidots zemesgabalu saraksts, kas piešķirts noteiktām pašvaldību struktūrām vai Krievijas Federācijas subjektiem.

Galu galā reģistru sagatavo arnorāde par zemes gabaliem, kas ietekmēja valsts īpašuma demarkāciju. Uzņēmums, kurā notikušas šādas izmaiņas, attiecīgi koriģē datus par vietējo zemes fondu valsts kadastrā.

Strīdu risināšana

valsts īpašuma nodalīšana Krievijas Federācijā ir

Strīdi ir atļauti.starp subjektiem un Krievijas Federācijas pašvaldībām federālo zemju robežu noteikšanā. Tie ir atļauti samierināšanas procedūru laikā, bet ir arī gadījumi, kad nav panākta miera līguma noslēgšana. Šādās situācijās tiesa apstiprina valsts īpašuma robežu noteikšanu.

Vispārējie robežu noteikšanas principi

Valsts zemju norobežošanas prakseparāda, ka visos tiesību aktu īstenošanas aspektos dažādu līmeņu izpildinstitūcijas vadās pēc diviem pamatprincipiem. Pirmkārt, tas ir juridiskais pamats, uz kura balstās tieši zemes īpašuma tiesības uz federālo fondu, un to juridiski atbalsta īpašuma tiesību reģistrācija.

Un otrais princips, pēc kurazemes un zemes īpašumtiesību atšķirība balstās uz ekonomisko, organizatorisko un kultūras lietderību. Atkarībā no konkrētās teritorijas īpašībām, priekšrocību tiesības uz īpašumtiesībām nosaka viens vai otrs temats. Protams, ne vienmēr tiek pieņemti nepārprotami lēmumi. Piemēram, ekonomiskie faktori, kas nosaka lēmumu, var būt pretrunā ģeogrāfiskiem vai kultūras lietderības aspektiem.

Secinājums

valsts īpašuma tiesību nodalīšana

Līdz šim norobežošanas processvalsts zeme ir definēta kā sākotnējā īpašumtiesību nodibināšanas metode. Turklāt kā īpašnieks var darboties gan federālais fonds, gan Krievijas Federācijas subjekti, gan pašvaldību iestādes. Un visos trijos gadījumos zeme nebūs privāta īpašumā.

Arī valsts īpašuma nodalīšanavar uzskatīt par instrumentu juridiskai īpašuma diferenciācijai. Pirms teritorijas pārdales darbības veikšanas tie ir neaprobežoti. Tad jūs varat runāt par to, kā tos aizpildīt ar pilnīgāku vērtību. Par to liecina īpašumtiesību formas noteikšana, zemes veids un tā darbības metode.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...